X

Polityka prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu TLA SMOCZYŃSKI KONIEWSKI DORADZTWO PODATKOWE SP. Z O.O. / TLA SMOCZYŃSKI KONIEWSKI KANCELARIA PRAWNA SP. K. z siedzibą pod adresem ul. Włodkowica 12/6, 50-072 Wrocław.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jakie cookies są stosowane w ramach tego serwisu?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższy opis polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

Zamknij okno

Doświadczenie, wiedza i pasja.

Zapewniamy dialog w sprawach prawnych i podatkowych.
przewiń w dół

O nas

Jesteśmy niezależną polską kancelarią świadczącą usługi doradztwa prawnego oraz podatkowego dla polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, instytucji finansowych, a także organów administracji publicznej. Zespół TLA to około 20 radców prawnych, doradców podatkowych, aplikantów, prawników, osób z uprawnieniami do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dostarczamy najwyższej jakości usługi doradcze, wspierając naszych klientów w rozwijaniu ich działalności gospodarczej.

Usługi

Przygotowaliśmy szeroki wachlarz usług świadczonych dla naszych Klientów.
Podatki
Prawo
Pomoc publiczna
Szkolenia
Cło
outsourcing
Udzielamy wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów podatkowych w związk u z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również w realizacji projektów związanych z optymalizacją i planowaniem podatkowym. Doradzamy w szczególności w zakresie kwalifikacji przychodów i kosztów, cen transferowych, podatku u źródła. Przeprowadzamy przeglądy podatkowe ukierunkowane na identyfikację potencjalnych obszarów oszczędności podatkowych.
Udzielamy kompleksowego wsparcia we wszelkich zagadnieniach dotyczących VAT, w tym również realizujemy liczne projekty związane z optymalizacją podatkową. Oferujemy doradztwo w zakresie transakcji krajowych jak i międzynarodowych, planowania zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w celu podwyższenia płynności finansowej, odzyskiwania zwrotów podatku VAT w innych państwach. Udzielamy również kompleksowego wsparcia podmiotom zagranicznym w zakresie rejestracji w Polsce na potrzeby VAT.
W zakresie PIT i ZUS oferujemy wsparcie w zakresie bieżących rozliczeń, w tym w zakresie dochodów uzyskiwanych za granicą przez polskich pracowników, jak również w Polsce przez cudzoziemców. Pomagamy w planowaniu korzystnych struktur wynagrodzeń pracowników oraz członków kadry kierowniczej. Doradzamy w kwestiach związanych z delegowaniem pracowników w świetle przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze naszych Klientów prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych, w tym:
 • uzyskiwanie zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych w tym obejmowanie statusem specjalnej strefy ekonomicznej prywatnych gruntów;
 • rozliczanie zwolnienia w specjalnych strefach ekonomicznych;
 • zmiany zezwoleń.
Oferujemy bieżące doradztwo dla podmiotów ze wszystkich sektorów obciążonych podatkiem akcyzowym w zakresie rozliczania akcyzy, zwrotu akcyzy zapłaconej w Polsce, stosowania zwolnień akcyzowych. Udzielamy wsparcia w zakresie opracowania struktur i rozwiązań celem wypełnienia licznych obowiązków wynikających z przepisów akcyzowych. Pomagamy dopełnić czynności rejestracyjnych, w tym związanych z uzyskaniem statusu zarejestrowanego odbiorcy/wysyłającego oraz w zakresie tworzenia i prowadzenia składów podatkowych.
Mimo nominalnie niskich stawek podatkowych, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), przy transakcjach dotyczących znacznych kwot, może stanowić odczuwalne obciążenie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oferujemy bieżące doradztwo dotyczące rozliczania PCC oraz wprowadzanie optymalizacyjnych struktur/rozwiązań dla transakcji mogących podlegać PCC.
Podatki lokalne, a w szczególności podatek od nieruchomości, mogą stanowić istotne obciążenie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W zakresie podatku od nieruchomości oferujemy wsparcie w szczególności w postaci bieżącego doradztwa, kwalifikacji poszczególnych składników majątku dla celów opodatkowania oraz optymalizacyjnych przeglądów podatkowych.
Przejmujemy na siebie ciężar przewlekłych i uciążliwych kontroli oraz postępowań podatkowych, reprezentując i wspomagając klientów przed organami I i II instancji oraz sądami administracyjnymi. Przygotowujemy strategię działań podejmowanych w trakcie postępowania podatkowego, jak również przed jego wszczęciem. Weryfikujemy czynności organów podatkowych dokonywanych w ramach kontroli podatkowej i skarbowej oraz ułatwiamy kontakt z nimi. Przygotowujemy pisma do organów podatkowych.
Wallpapers
Tworzymy umowy zarówno w obrocie krajowym i międzynarodowym, przestrzegając zasady, iż każda umowa powinna charakteryzować się prostotą, praktycznością, zabezpieczeniem interesów stron umowy, bezpieczeństwem podatkowym. Zgromadzone doświadczenie pozwala nam świadczyć pomoc prawną na wszystkich etapach zawierania i realizacji umowy. Reprezentujemy naszych Klientów podczas negocjacji warunków umowy jak i bierzemy udział w mediacjach i ewentualnych sporach sądowych wynikłych na tle realizacji umowy.
Świadczymy usługi doradcze w zakresie bieżącej obsługi prawnej i podatkowej spółek i innych podmiotów prawa. Poza przeprowadzaniem procesów łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji spółek, zapewniamy kompleksową obsługę korporacyjną organów spółek. Opiniujemy i przeprowadzamy złożone procesy dotyczące kapitału i struktury spółek oraz przeprowadzamy projekty due diligence, aby zapewnić naszym Klientom bezpieczne i optymalne pod względem prawnym i podatkowym rozwiązania.
W ramach współpracy zapewniamy naszym Klientom wsparcie w przygotowywaniu i opiniowaniu zarówno typowych i atypowych umów związanych ze stosunkiem pracy, w tym kontraktów menadżerskich. Doradzamy przy rozwiązywaniu pracowniczych sporów indywidualnych i zbiorowych. Przygotowujemy regulaminy pracy, wynagradzania oraz regulaminy funduszy świadczeń socjalnych, które pracownikom stwarzają bezpieczeństwo i porządek pracy, a pracodawcy pozwalają zoptymalizować koszty zatrudnienia i prowadzenia działalności.
Posiadamy doświadczenie w obsłudze produktów finansowych, które pozwala rozpoznać ryzyko związane z umowami i instrumentami oferowanymi przez wszystkie instytucje finansowe. Proponujemy pomoc prawną w transakcjach ustanowienia hipoteki, zastawu zwykłego i rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie, ubezpieczenia kredytu, poręczenia. Zapewniamy negocjacje z bankami i instytucjami finansowymi oraz nadzór nad wykonywaniem czynności bankowych w aspekcie dochowania wszelkich przewidzianych prawem procedur.
Zapewniamy doradztwo prawne we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami i obsługą procesu budowlanego. Przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości, doradzamy w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami. Świadczymy pomoc prawną w procesie budowalnym. Przygotowujemy i negocjujemy umowy zawierane w szeroko rozumianym procesie inwestycyjnym. Prowadzimy postępowania sądowe, administracyjne i sądowoadministracyjne dotyczące nieruchomości i procesu inwestycyjnego.
Oferujemy doradztwo prawne ubezpieczycielom, a także podmiotom korzystającym z ochrony ubezpieczeniowej. Doradzamy przy zawieraniu i negocjacji warunków umów ubezpieczenia. Przeprowadzamy audyty ubezpieczeniowe. Świadczymy pomoc prawną przy dochodzeniu wszelkich świadczeń od ubezpieczycieli oraz wspieramy klientów w zakresie wyboru optymalnej metody obliczenia świadczenia ubezpieczeniowego. Zapewniamy zastępstwo prawne we wszelkich sporach z ubezpieczycielami.
Opracowujemy, przy uwzględnieniu aspektów podatkowych i finansowych, strukturę transakcji biorąc za cel stworzenie optymalnych i bezpiecznych dla konkretnego podmiotu warunków do rozwoju inwestycji. Nasze doradztwo dotyczy wielu dziedzin prawa, m. in. finansowego, papierów wartościowych, cywilnego, handlowego, podatkowego. Doradzamy na każdym etapie powstawania inwestycji, prowadząc podmiot od chwili jego założenia w każdej dopuszczalnej przez polskie prawo formie, poprzez jej dalszy rozwój.
Zanim dojdzie do rozstrzygnięcia sporu przez powołane do tego instytucje, staramy się rozwiązywać sprawy sporne na etapie przedsądowym w trybie mediacji, ugód i postępowania polubownego. W imieniu Klientów prowadzimy negocjacje mające na celu osiągnięcie pożądanego rezultatu bez wszczynania postępowania sądowego. Reprezentując naszego Klienta w negocjacjach, zawsze kierujemy się nadrzędną zasadą ochrony jego obecnych interesów, jak również zabezpieczeniem przyszłych.
Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie prowadzenia postępowań cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
Prowadzimy m.in. sprawy sądowe korporacyjne, z tytułu rozliczeń inwestycyjnych, o zapłatę, odszkodowania, w zakresie ochrony prawnoautorskiej.
Świadczymy pomoc na każdym etapie prowadzonej windykacji od postępowania przedsądowego, prowadzenia negocjacji i zawierania ugód pozasądowych, po prowadzenie sprawy w sądzie, działania przedegzekucyjne i egzekucyjne. Nasz Zespół stawia sobie za cel wszechstronną pomoc Wierzycielowi w zakresie odzyskania należności od niesolidnych partnerów handlowych.
Wielość i złożoność istniejących przepisów prawa zbyt często utrudniają przedsiębiorcom sprawne i zgodne z prawem prowadzenie biznesu. Naszym Klientom pomagamy działać w zgodzie z literą prawa i dobrowolnie przyjętymi kodeksami. Zapewniamy wsparcie w zarządzaniu przedsiębiorstwem zgodnym z prawem oferując m.in. projektowanie wewnętrznych procedur zapewniających zgodność działań z prawem, kontrolę wewnętrznych dokumentów, pozwalającą zlokalizować i oszacować istniejące ryzyka prawne
Posiadamy doświadczenie w obsłudze podmiotów sektora finansów publicznych, które wspieramy w działaniach dotyczących realizacji zadań publicznych.
Nasze wsparcie ukierunkowane jest przede wszystkim na:
 • analizę możliwości i zasad realizacji powierzonych im zadań;
 • analizę i opiniowanie taryf i odpłatności za usługi użyteczności publicznej;
 • wybór formy optymalnej dla realizacji zadania.
Waga
W ramach prowadzonej działalności doradzamy naszym klientom w sprawach związanych z dotacjami, ulgami i zwolnieniami. Jesteśmy z klientem na każdym etapie procesu, gdyż uważamy, że prawdziwy sukces to nie tylko pozyskanie, ale przede wszystkim prawidłowe rozliczenie otrzymanego wsparcia publicznego.

Zakres

Posiadamy doświadczenie i wiedzę z obszarów pozyskiwania wsparcia w ramach:

 • Funduszy unijnych na inwestycje, prace badawczo-rozwojowe, projekty pro-ekologiczne;
 • Środków krajowych na prace badawczo-rozwojowe i projekty pro-ekologiczne;
 • Środków budżetowych z Programów Wieloletnich.

Model pracy

Oferujemy kompleksowe doradztwo na każdym etapie pozyskiwania źródeł finansowania:

 • wybór najlepszego programu wsparcia, w ramach którego Państwa projekt ma największe szanse dofinansowania;
 • przygotowanie wysokiej jakości, kompletnego wniosku o dofinansowanie oraz monitorowanie procesu oceny projektu;
 • negocjacje umowy o dofinansowanie;
 • wsparcie na etapie rozliczania projektu oraz w trakcie jego kontroli.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, organizujemy szkolenia dotyczące zagadnień prawnych i podatkowych.

Szkolenia przeprowadzane są w dwóch formułach:

 • szkolenia otwarte - organizowane okresowo dla szerszej grupy odbiorców lub
 • szkolenia indywidualne - dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta.

Szkolenia, w zależności od zakresu tematycznego mogą być szkoleniami jedno lub kilkudniowymi, organizowanymi w naszym biurze, w Państwa siedzibie lub też w innym wskazanym miejscu.

Sprawdź organizowane szkolenia
Class room

W zakresie prawa celnego oferujemy bieżące doradztwo, jak również przeprowadzamy duże projekty mające na celu optymalizację obrotu towarowego. Nasze wsparcie w szczególności dotyczy następujących obszarów:

 • określanie optymalnej wartości celnej towarów,
 • wdrażanie i/lub ulepszenia celnych procedur gospodarczych (uszlachetnianie czynne / bierne, przetwarzanie pod kontrolą celną, skład celny, odprawa czasowa),
 • pomoc we właściwym stosowaniu przepisów dotyczących podatku VAT i akcyzy w imporcie towarów,
 • pomoc w uzyskaniu kontyngentów celnych lub pozwoleń importowych.
World
Posiadamy rozległą wiedzę w obszarze prowadzenia ksiąg podatkowych i rachunkowych oraz budowania sprawozdań finansowych. W zależności od Państwa potrzeb zapewniamy sprawozdawczość według standardów lokalnych, MSSF lub US GAAP. Zaimplementowaliśmy procedury zapewniające prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych w sposób kompletny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Umożliwiamy jednocześnie szybkie i wygodne dla naszych klientów procedury dostarczania dokumentów do zaksięgowania.
W ramach obsługi karowej i płacowej, pomagamy pracodawcom realizować ustawowe obowiązki z zakresu prawa pracy, a także wywiązywać się rzetelnie i terminowo z obowiązków płatnika. Proponujemy obsługę administracji kadr i płac z wykorzystaniem naszego portalu www.place24.pl. Jesteśmy w stanie zdefiniować dowolną liczbę i konfigurację użytkowników o różnym poziomie uprawnień. Z portalu mogą korzystać zatem również pracownicy naszych Klientów, przeglądając własne rozliczenia wynagrodzeń, urlopów oraz nieobecności, a także generując niektóre dokumenty.
W celu optymalnego uzupełnienia zakresu naszych usług oferujemy unikalną usługę CFO Outsourcing, polegającą na zewnętrznym zarządzaniu finansami średnich i małych przedsiębiorstw. Obszary Państwa finansów, którymi mielibyśmy się zajmować mogą być zdefiniowane w elastyczny sposób. Ponadto, nasi Klienci powierzają nam zarządzanie środkami pieniężnymi. Obsługa ta obejmuje krótkoterminowe planowanie przepływów pieniężnych oraz realizację operacji z rachunku bankowego.
Puzzle

Za świadczenie usług outsourcingu w ramach Grupy TLA odpowiada

TLA OmniFin Sp. z o.o.

referencje

W sposób indywidualny podchodzimy do oczekiwań naszych Klientów.

Kontakt

Jesteśmy do państwa dyspozycji - chętnie odpowiemy na każde pytanie.
 • Robert Smoczyński

 • Krzysztof Koniewski

Dane kontaktowe

 • ul. Włodkowica 12/6, 50-072 Wrocław
 • tel: +48 71 794 01 27
  fax: +48 71 794 01 28
 • kancelaria@tla-kancelaria.pl
 • Oddział w Warszawie
  ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa