Nasze serwisy tematyczne

Aktualności

Polski Ład – korekta deklaracji już nie wystarczy?

Polski Ład wprowadza zmiany w kodeksie karnym skarbowym dotyczące składania korekt deklaracji, a konkretniej ochrony podatników.


Pozytywnie należy ocenić, zapowiadaną już jakiś czas temu zmianę umożliwiającą:  

  • składanie korekty również części ewidencyjnej JPK_V7  
  • bez jednoczesnego złożenia czynnego żalu.  

Aktualnie art. 16a KKS chroni podatnika przed sankcjami wyłącznie w zakresie korekty deklaracji (o czym pisaliśmy[1]) – od 2022 r. będzie to też dotyczyło księgi, czyli części ewidencyjnej.  

Nie należy jednak cieszyć się zbyt wcześnie, gdyż art. 16a KKS już nie zapewni podatnikowi ochrony w wybranych przypadkach.  

Teraz przepisy wskazują, iż wobec podatnika, który składa korektę deklaracji oraz uiszcza należność z niej wynikającą, organ nie może wszcząć postępowania karnego skarbowego w tym zakresie. Nawet jeśli postepowanie przygotowawcze jest w toku – po złożeniu odpowiednich korekt – jest ono umarzane.  

Od 2022 r., w przypadku złożenia korekty deklaracji lub księgi, jeśli: 

  • organ rozpocznie postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, albo 
  • w toku postępowania przygotowawczego zostanie ujawnione przestępstwo lub wykroczenie skarbowe,  
  • to podatnik nie będzie chroniony przed negatywnymi konsekwencjami.   

 

Co to oznacza w praktyce?


Wszczęcie postępowania karnego skarbowego spowoduje, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania ulegnie zawieszeniu, a podatnika nie uchroni złożenie korekty deklaracji czy księgi. Z kolei, gdy organ potwierdzi nieprawidłowości w deklaracji, a wcześniej zostanie wszczęte postępowanie karne skarbowe, to mimo że podatnik uiści wymagane należności, to nadal będzie istniało ryzyko odpowiedzialności z KKS.  

[1] Czynny żal przy każdej korekcie ewidencji JPK_V7?

 

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880