Nasze serwisy tematyczne

Bezpiecznik

Bezpiecznik prawno-podatkowy – procedura MDR

Obowiązek raportowania schematów podatkowych dotyczy polskiego biznesu od 1 stycznia 2019 r., ale wśród Klientów nadal dostrzegamy bardzo niską świadomość w temacie. Wprawdzie obowiązek posiadania wewnętrznej procedury raportowania dotyczy kwalifikowanych promotorów (których obrót przekracza 8 mln PLN), ale ze względów bezpieczeństwa zalecamy jej wdrożenie niemalże u każdego – zgodnie z logiką: lepiej zamontować system alarmowy niż być „mądrym po szkodzie”. 

 

Kto powinien uczestniczyć w procedurze? 

 

Na system alarmowy MDR składają się członkowie organizacji podzieleni na następujące kategorie: 

  • „czujki systemu alarmowego” – członkowie zarządu, managerowie odpowiedzialni za poszczególne działy np. HR, logistyka, dział zakupów, dział sprzedaży (osoby posiadające wiedzę o szczegółowych procesach w tych działach oraz ewentualnych zmianach tych procesów); 
  • „procesor systemu alarmowego” – zespół MDR odpowiedzialny za identyfikację schematów podatkowych, czyli 2-3 osoby działu księgowości, zajmujące się w organizacji podatkami oraz szczegółowo przeszkolone w tematyce MDR. 

 

Jak procedura powinna działać? 

 

Do pełnienia roli systemie alarmowym wymagane jest minimum wiedzy w zależności od przypisanej roli: 

  • „czujki” – muszą wiedzieć jedynie, że obowiązki MDR istnieją i znać przypadki wrażliwe (które mogą wystąpić w organizacji bez wiedzy zespołu MDR), aby bezzwłocznie zgłaszać je do analizy zespołu MDR, 
  • „procesor systemu alarmowego” – musi znać szczegółowo cechy rozpoznawcze schematów oraz terminy i sposoby raportowania, a w razie problemów z identyfikacją schematu powinien zgłosić się do doradcy. 

 

Przykładowo, gdy część działu IT zmienia zasady współpracy z umów o pracę na B2B. W takim przypadku: 

  • „czujka” z HR informuje zespół MDR o planowanym zdarzeniu przekazując wszystkie znane informacje (na tym rola powinna się kończyć), 
  • zespół MDR analizuje przede wszystkim pod kątem kryterium głównej korzyści czy zaistniałą sytuację należy identyfikować jako schemat podatkowy, kiedy należy dokonać ewentualnych zgłoszeń i czy do prawidłowości zgłoszenia wymagane są dodatkowe informacje. 

 

Jak dokumentować zdarzenia? 

 

Komunikacja pomiędzy „czujkami” a „procesorem systemy alarmowego” powinna być określona i utrwalona w stosunku do każdego wykrytego zdarzenia (nawet gdy schemat podatkowy nie został ostatecznie zidentyfikowany). Od organizacji zależy wybór systemu (dedykowany e-mail, katalog na serwerze, program do wewnętrznej komunikacji z opcją zapisu archiwum). 

 

Prowadzenie takiej dokumentacji pozwoli wykazać podczas kontroli, że procedura MDR to nie tylko papier, ale faktycznie funkcjonujący system. 

 

Dlaczego warto? 

 

Brak lub nieprawidłowe raportowanie schematów podatkowych zabezpieczone jest dotkliwymi sankcjami na gruncie kodeksu karnego skarbowego – w 2021 r. nawet do 26,880 MLN PLN. 

 

Dodatkowo na kwalifikowanego promotora, który nie wdrożył obligatoryjnej procedury wewnętrznej może zostać nałożona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kara administracyjna w wysokości do 10 mln PLN. 

 

Nasze doświadczenie wskazuje, że praktycznie wszędzie może zdarzyć się sytuacja, że członek organizacji przekaże partnerowi biznesowemu (nawet nieświadomie) model działania będący schematem podatkowym (np. logistyk rekomendujący przy transakcjach trójstronnych zmianę warunków dostaw w celu stosowania stawki 0%) – przez co sama organizacja staje się promotoremobowiązanym do posiadania obligatoryjnej procedury wewnętrznej. 

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880