Nasze serwisy tematyczne

Sektor publiczny

Według słownika „publiczny” to taki, który służy ludziom. Bo wspólnym mianownikiem sektora publicznego i prywatnego są ludzie. A aktywne społeczeństwo to prężna gospodarka.
Dowiedz się więcej

Miasta, uczelnie, gminy to nie są firmy, ale często mają podobne potrzeby i wyzwania. Jednostki samorządu terytorialnego, komunalne spółki i inne podmioty określane jako publiczne stają przed zadaniem efektywności, ale też pełnej transparentności działań. Pomagamy w obu tych obszarach.

Dlatego też, jako doradca, aktywnie współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego i uczelniami, oferując usługi w zakresie:

Bieżącego doradztwa

Bieżącego wsparcia prawnego i podatkowego

Zagadnienia VAT

Specjalizacji VAT – hotline w VAT, pomoc przy kalkulacji współczynnika i prewspółczynnika VAT, rozliczenia VAT w inwestycjach

Kwalifikowalności VAT

Pomocy przy ustalaniu kwalifikowalności podatku VAT

Podatku od nieruchomości

Opinii w sprawie podatku od nieruchomości

Wsparcia w zakresie PIT/ZUS

Wsparcia w rozliczeniach PIT / ZUS dla pracowników, benefitów pracowniczych – bezpieczne rozliczenie

Prowadzenia spraw sądowych

Reprezentacji jednostki samorządu terytorialnego przed sądami powszechnymi, w tym w sporach odszkodowawczych

Obsługi spółek komunalnych

Powstawania / funkcjonowania spółek komunalnych

Szkoleń podatkowych

Szkoleń z podatków, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej

Sporządzania umów

Przygotowania umów inwestycyjnych

Doradztwo dla sektora publicznego wspierane jest przez nasze specjalizacje:

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880