Nasze serwisy tematyczne

Nowe regulacje w zakresie rejestracji dla celów podatku akcyzowego

Polecane

Cło/Akcyza

NSA po stronie importera w zakresie ustalania wartości celnej towarów

NSA mówi „nie” ustalaniu wartości celnej jedynie w oparciu o bezkrytyczne zaufanie do dokumentów przedstawionych przez obce organy podatkowe.

2018-11-22
Cło/Akcyza

Obowiązek rejestracji jako podatnika akcyzy rozszerzony! Termin rejestracji do 19 października 2018 r.

Nabywasz wyroby akcyzowe z załącznika nr 2 do ustawy akcyzowej, na które obowiązuje stawka akcyzy 0zł ze względu na przeznaczenie i nie składałeś do tej pory AKC-R? Sprawdź, czy masz obowiązek rejestracji.

2018-10-04
Cło/Akcyza

Brak działania organu celnego to „błąd”. Wyrok NSA istotny dla przedsiębiorców importujących towary.

Brak odpowiedniej weryfikacji zgłoszenia celnego może zostać zinterpretowany jako „błąd” organu.

2018-08-16
Cło/Akcyza

Importerze, uważaj na wartość celną!

Koszty pośrednictwa a wartość celna towarów – nie lada wyzwanie dla importerów.

2018-08-08
Cło/Akcyza

Oleje smarowe – wpis do rejestru podmiotów przywożących

Nowe obowiązki wobec Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie przywozu m.in. olejów smarowych.

2017-01-25
Cło/Akcyza

Pełnomocnictwo ds. podatkowych przed organami celnymi

Dwa pełnomocnictwa przed organami celnymi: jedno do spraw celnych, drugie do spraw podatkowych.

2016-09-16
Cło/Akcyza

Nowy system AIS/ICS

Od 16 sierpnia 2016 r. uruchomiono nowy system AIS/ICS dla przesyłania przywozowych deklaracji skróconych.

2016-08-22
Cło/Akcyza

Stosowanie preferencyjnej stawki akcyzy

TSUE stwierdził, że brak złożenia przez sprzedawcę zestawienia oświadczeń nie wyklucza zastosowania preferencyjnej stawki w podatku akcyzowym.

2016-06-14
Cło/Akcyza

Unijny Kodeks Celny – nowe zasady postępowania

Obowiązujący od 1 maja 2016 r. Unijny Kodeks Celny wprowadza nowe zasady wydawania decyzji w postępowaniu celnym.

2016-05-24
Cło/Akcyza

Rozszerzenie obowiązku rejestracji dla celów podatku akcyzowego

Rozszerzenie obowiązku rejestracji na podmioty, które w swojej działalności wykorzystują wyroby akcyzowe objęte stawką zerową.

2016-01-28
Cło/Akcyza

Badanie jakości w wartości celnej towarów?

Zmiana podejścia sądów do rozumienia pojęcia „kosztów pośrednictwa” powoduje konieczność bardziej wnikliwej analizy kosztów zaliczanych do wartości celnej importowanych towarów, m.in. w zakresie kosztów badania jakości towarów.

2015-11-24
Cło/Akcyza

Zmiany w zakresie przelewu celnego

Od 1 października 2015 r. obowiązują nowe zasady dotyczące formularza przelewu celnego.

2015-10-02
Cło/Akcyza

Pytania prejudycjalne do TSUE w sprawie olei opałowych

Opodatkowanie olejów opałowych wyższą stawką akcyzy w Trybunale Sprawiedliwości UE.

2014-07-14
Cło/Akcyza

Oleje smarowe bez akcyzy

Akcyza od olejów smarowych: sukces podatnika przed NSA (wyroki z dnia 21 grudnia 2012 r.) mimo niekorzystnej uchwały NSA z dnia 29 października 2012 r.

2013-01-02
Cło/Akcyza

Uchwała w sprawie akcyzy od olejów smarowych

W świetle uchwały NSA z dnia 29 października 2012 r. opodatkowanie akcyzą olejów smarowych, w stanie prawnym obowiązującym przed 1 marca 2009 r., jest zgodne z prawem wspólnotowym.

2012-10-31
Cło/Akcyza

Obrót olejami smarowymi – kontrole

Pragniemy poinformować, iż w ostatnim czasie obrót olejami smarowymi stał się przedmiotem szczególnej uwagi UKS i urzędu celnego.

2012-05-24