de+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Polski Ład – korekta deklaracji już nie wystarczy?

TLA Kancelaria > Nachrichten > Polski Ład – korekta deklaracji już nie wystarczy?

Polski Ład wprowadza zmiany w kodeksie karnym skarbowym dotyczące składania korekt deklaracji, a konkretniej ochrony podatników.


Pozytywnie należy ocenić, zapowiadaną już jakiś czas temu zmianę umożliwiającą:  

  • składanie korekty również części ewidencyjnej JPK_V7  
  • bez jednoczesnego złożenia czynnego żalu.  

Aktualnie art. 16a KKS chroni podatnika przed sankcjami wyłącznie w zakresie korekty deklaracji (o czym pisaliśmy[1]) – od 2022 r. będzie to też dotyczyło księgi, czyli części ewidencyjnej.  

Nie należy jednak cieszyć się zbyt wcześnie, gdyż art. 16a KKS już nie zapewni podatnikowi ochrony w wybranych przypadkach.  

Teraz przepisy wskazują, iż wobec podatnika, który składa korektę deklaracji oraz uiszcza należność z niej wynikającą, organ nie może wszcząć postępowania karnego skarbowego w tym zakresie. Nawet jeśli postepowanie przygotowawcze jest w toku – po złożeniu odpowiednich korekt – jest ono umarzane.  

Od 2022 r., w przypadku złożenia korekty deklaracji lub księgi, jeśli: 

  • organ rozpocznie postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, albo 
  • w toku postępowania przygotowawczego zostanie ujawnione przestępstwo lub wykroczenie skarbowe,  
  • to podatnik nie będzie chroniony przed negatywnymi konsekwencjami.   

Co to oznacza w praktyce?


Wszczęcie postępowania karnego skarbowego spowoduje, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania ulegnie zawieszeniu, a podatnika nie uchroni złożenie korekty deklaracji czy księgi. Z kolei, gdy organ potwierdzi nieprawidłowości w deklaracji, a wcześniej zostanie wszczęte postępowanie karne skarbowe, to mimo że podatnik uiści wymagane należności, to nadal będzie istniało ryzyko odpowiedzialności z KKS.  

[1] Czynny żal przy każdej korekcie ewidencji JPK_V7?

Absolwentka administracji oraz ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Z Kancelarią TLA współpracuje od 2018 roku, początkowo odbywając praktykę, aktualnie jako konsultant podatkowy. Aktywnie dzieli się zdobytą wiedzą publikując wypowiedzi i komentarze w artykułach na łamach Prawo.pl, a artykuł, na temat transakcji łańcuchowych, którego jest współautorką pojawił się również w Rzeczpospolitej. E-mail: wiktoria.szpineta@tla-kancelaria.pl

Najnowsze wpisy

Projekt ustawy o „sygnalistach” zaskakuje karami
21 Oktober 2021

Archiwa