Nasze serwisy tematyczne

Formularz kontaktowy – Ceny Transferowe

  Gdy problem jest zbyt duży aby ubrać go słowa, zaznacz interesujący Cię obszar. Odpowiemy jak najszybciej będzie to możliwe

  Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych

  1. Administratorem Danych Osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Włodkowica 12/6 (50-072), spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000346357, NIP: 8971758376, kapitał zakładowy 34.000,00 zł, adres email: kancelaria@tla-kancelaria.pl.
  2. Dane udostępnione przez osobę, której dane dotyczą są wykorzystywane i przetwarzane przez Administratora danych do celów:
   1. bieżącej komunikacji TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. (dalej zwane: TLA) w odpowiedzi na prośbę kontaktu zgłoszoną przez osobę której dane dotyczą w formularzu kontaktowym tj. za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną ma być osoba, której dane dotyczą oraz realizując uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   2. otrzymania pytania i dalszego kontaktu z TLA, w tym bieżącej komunikacji TLA z osobą, której dane dotyczą, na podstawie zgody udzielonej podczas przesłania pytania w Serwisie, w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną ma być osoba, której dane dotyczą oraz realizując uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   3. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   4. przechowywania danych mailingowych użytkowników na serwerach Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   5. marketingowych, na podstawie udzielonej zgody oraz realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
   Do innych celów dane udostępnione przez osobę, której dane dotyczą mogą być wykorzystywane wyłącznie za jego uprzednią, osobną zgodą. Administrator danych oświadcza, iż dane przekazane przez osobę, której dane dotyczą nigdy nie będą przedmiotem sprzedaży, wymiany, lub innego niezgodnego z prawem przekazania.
  3. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, tj.:
   1. podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi serwisu oraz podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
   2. podmiotom współpracującym przy obsłudze serwisu – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
   W przypadkach opisanych w zdaniu poprzedzającym, Administrator przekazuje podmiotom trzecim jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia danej czynności.
  4. Administrator danych osobowych może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
  5. Administrator za pośrednictwem Serwisu zbiera informacje podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, opisane w ustępie 7 poniżej.
  6. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adresu IP).
  7. Skorzystanie z funkcjonalności Serwisu może wymagać podania następujących danych osobowych:
   • adres e-mail,
   • imię i nazwisko,
   • nazwa firmy,
   • stanowisko,
   • numer telefonu.
  8. Przesłanie pytania i kontakt z TLA wymaga podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymania informacji w formie odpowiedzi na pytanie i/lub kontaktu ze strony TLA.
  9. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez okres w którym będzie on przesyłał informacje w formie odpowiedzi na pytanie i/lub prowadził kontakt mailowy lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu, a w przypadku w którym dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – do momentu cofnięcia takiej zgody, a także w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  10. Zgodnie z regulacją art. 15-22 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora danych, przysługuje prawo dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora danych osobowych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Zgody i oświadczenia

  Aby wysłać formularz należy zaznaczyć wymagane zgody.

  Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
  Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

  Robert Smoczyński

  Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

  +48 662 530 866

  Krzysztof Koniewski

  Partner zarządzający / Doradca podatkowy

  +48 696 880 222

  Szymon Jordan

  Partner / Doradca podatkowy

  +48 796 380 387

  Izabela Mendyk-Pichur

  Partner / Radca prawny

  +48 515 133 880