Nasze serwisy tematyczne

Portal dedykowany zagadnieniom dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego.

Przejdź do strony

Portal dla przedsiębiorców o tematyce podatkowo-prawnej.

Przejdź do strony
Schematy podatkowe

Obowiązek raportowania nie dotyczy wyłącznie doradców, ale samych podatników – nawet, gdy schemat podatkowy jest wdrażany bez udziału doradcy.

MDR schematy podatkowe

Myślisz, że raportowanie nie dotyczy Twojej firmy?
Ci którzy wdrożyli poniższe modele też tak myśleli:

 • zmiana zasad współpracy ze stosunku pracy na świadczenie usług w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie),
 • korzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodów przez pracowników twórców,
 • modyfikacja rozliczeń skutkująca kwalifikacją przychodów jako osiąganych z działalności w SSE (sprzedaż zestawów, w skład których wchodzi produkt poza-strefowy, przychody ze sprzedaży toolingu),
 • modyfikacja warunków dostawy towarów w transakcjach trójstronnych zorientowana na niepowstanie obowiązku podatkowego VAT w Polsce,
 • modyfikacja warunków rozliczeń z podmiotami powiązanymi zorientowana na minimalizację skutków ograniczeń zaliczenia wydatków w koszty (art. 15c i 15e ustawy o CIT),
 • modyfikacja warunków rozliczeń skutkująca uniknięciem poboru podatku u źródła, tworzenie schematów rozliczeń w ramach konsorcjum i/lub z wykorzystaniem umowy o podziale kosztów skutkujących np. niepowstaniem obowiązku podatkowego w VAT.

Raportowanie schematów podatkowych brzmi skomplikowanie?
Poniższe definicje nic Ci nie mówią? Pozwól,
że przetłumaczymy je dla Ciebie.

 • Schemat podatkowy

  • spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólna cechę rozpoznawczą, lub
  • posiada szczególna cechę rozpoznawczą lub
  • posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.
 • Schemat podatkowy standaryzowany

  to schemat podatkowy możliwy do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego korzystającego bez konieczności zmiany jego istotnych założeń, w szczególności dotyczących rodzaju czynności podejmowanych lub planowanych w ramach schematu podatkowego.
 • Schemat podatkowy transgraniczny

  to uzgodnienie, które spełnia kryterium transgraniczny oraz:
  • spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada niektóre ogólne cechy rozpoznawcze, lub
  • posiada szczególną cechę rozpoznawczą.
 • Korzystający

  to podmiot, któremu udostępniane jest lub u którego wdrażane jest uzgodnienie, lub który jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub dokonał czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia.
 • Promotor

  to podmiot doradzający klientom, również w przypadku, gdy podmiot ten nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju, który opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia.
 • Wspomagający

  to podmiot, który podjął się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.

Może się okazać, że podatnicy bez odpowiedniej wiedzy, zupełnie nieświadomie, wdrażają schemat, który podlega raportowaniu.
Trzeba tutaj uważać, ponieważ grzywna za niedopełnienie obowiązku może wynieść aż 21 600 000 PLN

Jak możemy pomóc?

 • Szkolenie przygotowawcze w siedzibie klienta lub otwarte.

  • wskazanie potencjalnych obowiązków podmiotów (w ramach Grupy) o różnym charakterze;
  • wskazanie możliwych działań w celu minimalizacji zakresu obowiązków;
  • wskazanie działań związanych z wypełnieniem obowiązku raportowania;
  • wskazanie przykładów działań, które mogą podlegać raportowaniu.
 • Audyt w zakresie wdrożonych schematów

  • identyfikacja wdrożonych schematów (wskazanie promotora, korzystającego, wspomagającego i ich obowiązków oraz koniecznych działań/terminów);
  • uzasadnienie braku konieczności raportowania działań „wrażliwych”, które organy mogą próbować uznać za schemat podatkowy;
  • przedstawienie raportu potwierdzającego dochowanie należytej staranności w zakresie raportowania.
 • Implementacja / inspekcja wewnętrznej procedury

  • określenie zasad odpowiedzialności, poszczególnych pracowników;
  • wskazanie sposobów identyfikacji schematów;
  • określenie podejmowanych działań w przypadku identyfikacji schematu;
  • przeprowadzenie szkoleń i warsztatów przygotowujących pracowników do realizacji obowiązków
  • weryfikacja świadomości pracowników;
  • symulacja wdrażania schematu w Spółce/Grupie.
 • Bieżące wsparcie w raportowaniu

  • identyfikacja obowiązku raportowania, co do podejmowanych na bieżąco działań;
  • wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za raportowanie;
  • wskazanie koniecznych działań i terminów;
  • wsparcie w elektronicznej wysyłce informacji o schemacie podatkowym;
  • raportowanie schematów „za klienta” w ramach zwolnienia z tajemnicy zawodowej.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Remigiusz Markiel

Manager / Doradca podatkowy

+48 667 099 603

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Wyślij nam pytanie