Nasze serwisy tematyczne

Portal dedykowany zagadnieniom dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego.

Przejdź do strony

Portal dla przedsiębiorców o tematyce podatkowo-prawnej.

Przejdź do strony
CIT

Ulga na złe długi w PIT i CIT

„Ulga na złe długi” dla wierzyciela:

Generalnie, jeżeli wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności:

 • wierzyciel będzie miał możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o zaliczoną do przychodów należnych wartość wierzytelności (wynagrodzenia) za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej (na bieżąco),
 • po uregulowaniu wierzytelności, wierzyciel będzie musiał zwiększyć podstawę opodatkowania (na bieżąco).

Wierzytelności nie będą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania, jeżeli zostaną zaliczone do KUP na podstawie innych przepisów (np. poprzez rezerwy lub odpisy).

„Ulga na złe długi” dla dłużnika:

Zasadniczo, jeżeli wierzytelność nie zostanie uregulowana w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności:

 • dłużnik będzie zobowiązany zwiększyć podstawę opodatkowania o zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów wartość nieuregulowanego wynagrodzenia za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej (na bieżąco),
 • po uregulowaniu wierzytelności, dłużnik będzie miał możliwość zmniejszyć podstawę opodatkowania (na bieżąco).

Inne kluczowe zasady:

 • przepisy stosuje się do transakcji handlowych, z tytułu których przynajmniej u jednej ze stron określa się przychody lub koszty (bez względu na termin ich ujęcia),
 • przepisy stosuje się, gdy łącznie:
  • dłużnik nie jest w trakcie postepowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  • od daty wystawienia faktury lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata od końca roku kalendarzowego późniejszej z czynności,
  • transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela i dłużnika, których dochody podlegają opodatkowaniu w Polsce,
 • przepisów nie stosuje się do transakcji handlowych między podmiotami powiązanymi.

Nowe przepisy zmierzają także do eliminacji nadużywania swobody zawierania umów na niekorzyść wierzyciela, w szczególności znajdującego się w asymetrycznej relacji z dłużnikiem będącym dużym przedsiębiorcą. Konsekwencje prawne nowelizacji (w umowach handlowych) zostaną przedstawione w kolejnym wpisie.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Remigiusz Markiel

Manager / Doradca podatkowy

+48 667 099 603

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222