Nasze serwisy tematyczne

Portal dedykowany zagadnieniom dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego.

Przejdź do strony

Portal dla przedsiębiorców o tematyce podatkowo-prawnej.

Przejdź do strony
CIT

Wsparcie z COVID-19 przychodem strefowym?

Najpopularniejsze programy wsparcia, po które aplikują przedsiębiorcy działający w SSE to niewątpliwie:

  • świadczenia na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy (środki z FGŚP wypłacane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy),
  • subwencje z Polskiego Funduszu rozwoju dla MŚP, które po spełnieniu konkretnych warunków nie muszą podlegać zwrotowi.

Zarówno w jednym jak i drugim przypadku ustawodawca nie zadbał o szczególne zwolnienie przedmiotowe przychodu jaki uzyskuje przedsiębiorca w związku z:

  • otrzymaniem środków z FGŚP,
  • zachowania niezwracanej kwoty subwencji z PFR (MF wskazuje, że sama wypłata środków nie jest przychodem, bowiem w momencie wypłaty środki są zwrotne).

Nie jest wykluczone, że ustawodawca w kolejnych odsłonach „Tarcz Antykryzysowych” skoryguje przeoczenie – nie ma bowiem logiki w zabierania 19% z tego, co przed chwilą przeznaczyło się na wsparcie przedsiębiorstw.

Obawiamy się jednak, że, brak zwolnienia może nie być niedopatrzeniem, ale dyskretnym sposobem zadbania o sytuację budżetową w przyszłości.

Kwalifikacja pomocy publicznej jako przychodu z działalności gospodarcze prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia nie jest oczywista, ale w naszej opinii możliwa.

Przecieraliśmy szlaki dla naszych strefowych partnerów w wielu nieoczywistych sprawach, które ostatecznie zakończyły się sukcesem przed NSA:

  • w dniu 9 stycznia 2020 r. o sygn. II FSK 312/18 – wynagrodzenie za przeprowadzenie prac inżynieryjnych, będących jednym z etapów procesu produkcyjnego, stanowi zwolniony z CIT przychód strefowy,
  • w dniu 15 lutego 2018 r. o sygn. II FSK 245/16 – rekompensata otrzymana w związku z zaniechaniem produkcji w SSE jest przychodem strefowym,
  • w dniu 26 kwietnia 2017 r. o sygn. II FSK 1440/16 – dochód ze sprzedaży komponentu nabywanego poza strefą, a sprzedawanego jako element zestawu produktu strefowego korzysta ze zwolnienia strefowego.

Uważamy, że w tej sprawie również możemy uzyskać korzystne dla podmiotów działających w SSE rozstrzygnięcia.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Remigiusz Markiel

Manager / Doradca podatkowy

+48 667 099 603

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222