Nasze serwisy tematyczne

Podatki

Czy podatnik może zmusić Organ do szybkiego zakończenia kontroli?

 

Zgodnie z art. 55 ust.1 Prawa Przedsiębiorców czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym (z pewnymi wyjątkami) nie może przekraczać w odniesieniu do: 

  • mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych; 
  • małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych; 
  • średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych; 
  • pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych. 

 

W praktyce, w czasie trwania kontroli, przedsiębiorcy rzadko podnoszą argument dotyczący przekroczenia wyżej wskazanych terminów: 

  • z jednej strony nie chcą „drażnić” kontrolujących, 
  • z drugiej strony doktryna, jak i orzecznictwo sądów była zgodna, że limity odnoszą się do kontroli w siedzibie przedsiębiorcy – co pozwala prowadzić kontrolę bez „fizycznej obecności” praktycznie w nieskończoność. 

 

NSA w wyroku z 19 lutego 2020 r. o sygn. I FSK 2243/19 [1] wskazał jednak, że: 

  • (…) do czasu trwania kontroli wskazanego w tym przepisie zalicza się kolejne dni robocze przypadające od dnia rozpoczęcia kontroli 
  • niezależnie czy kontrola prowadzona jest w siedzibie kontrolowanego czy w siedzibie organu kontroli. 

 

W przypadku uciążliwej, przeciągającej się kontroli: 

  • można rozważyć wejście w „zwarcie” z kontrolującymi popierając swoje stanowisko podejściem NSA, poprzez 
  • np. złożenie sprzeciwu po przekroczeniu „limitu” dni kontroli – co może wymusić na organie zaprzestanie podejmowania czynności kontrolnych. 

 

Przywołane orzeczenie pokazuje, że kontrolowani przedsiębiorcy nie zawsze muszą godzić się na długotrwałą kontrolę, a zastosowanie przysługujących im uprawnień może okazać się skutecznym narzędziem do pożegnania kontrolujących już po paru dniach od wszczęcia kontroli. 

[1] https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/499DED6BD1

Grzegorz Halla

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880