Nasze serwisy tematyczne

Portal dedykowany zagadnieniom dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego.

Przejdź do strony

Portal dla przedsiębiorców o tematyce podatkowo-prawnej.

Przejdź do strony
Ordynacja podatkowa

Dział logistyki Promotorem MDR?

Jeżeli zgodnie z Rozdziałem 11A Informacje o schematach podatkowych Ordynacji podatkowej:

 • Promotorem jest każdy kto udostępnia Uzgodnienie,
 • Uzgodnienie to czynność lub zespół czynności, w których jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub nie powstanie obowiązku podatkowego,
 • schemat podatkowy (krajowy) trzeba zaraportować gdy spełnione jest:
  • kryterium kwalifikowanego korzystającego (np. przychód 40 mln €),
  • ogólna cecha rozpoznawcza,
  • kryterium głównej korzyści,
 • jedną z ogólnych cech rozpoznawczych jest „właściwość uzgodnienia polegająca na tym, że dochodzi do zmiany zasad opodatkowania, których skutkiem jest faktycznie niższe opodatkowanie”,
 • kryterium głównej korzyści uważa się za spełnione, jeżeli podmiot mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej, a korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia,
 • korzyść podatkowa to niepowstanie zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości,

to ustalanie z kontrahentem zasad organizacji transportu w transakcjach trójstronnych gdzie:

 • w przypadku organizacji transportu przez pierwszy lub drugi podmiot w łańcuchu dostaw – transakcją ruchomą będzie dostawa między pierwszym a drugim kontrahentem (w Polsce WDT opodatkowane 0%);
 • w przypadku organizacji transportu przez trzeci podmiot w łańcuchu dostaw – transakcją ruchomą będzie dostawa między drugim, a trzecim kontrahentem (w Polsce powstanie obowiązek odprowadzenia podatku należnego od transakcji krajowej);

w taki sposób, że w Polsce nie powstanie obowiązek odprowadzenia podatku VAT należnego, a główną przesłanką do ustalenia transportu na takich zasadach była właśnie chęć uniknięcia obowiązku odprowadzenia podatku VAT należnego w Polsce,

– działanie takie realizuje cechy schematu podatkowego, który należy zaraportować do Szefa KAS.

W związku z powyższym nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której:

 • „dobrze dokształcony podatkowo” logistyk zasugeruje kontrahentowi w jaki sposób ustalić organizację transportu, aby nie powstał obowiązek odprowadzenia VAT należnego w Polsce,
 • podatnik zobowiązany będzie w związku z udostępnieniem uzgodnienia przez logistyka do posiadania obligatoryjnej dla promotorów wewnętrznej procedury MDR.

Może zamiast ryzykować, że podatnik zostanie promotorem, łatwiej będzie przeszkolić personel, którego działania mogą być związane z powstawaniem schematów podatkowych?

W opisanej sytuacji, aby uniknąć funkcji promotora wystarczyłoby, aby z korespondencji logistyka z kontrahentem nie wynikało, że sugerowana zmiana zasad organizacji transportu motywowana jest wyłącznie konsekwencjami podatkowymi.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Remigiusz Markiel

Manager / Doradca podatkowy

+48 667 099 603