Nasze serwisy tematyczne

Portal dedykowany zagadnieniom dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego.

Przejdź do strony

Portal dla przedsiębiorców o tematyce podatkowo-prawnej.

Przejdź do strony
PIT i ZUS

Spóźniłeś się z zaliczką w podatku dochodowym za grudzień – odsetki tylko za okres spóźnienia

W związku z rozliczeniem rocznym podatków dochodowych spotkaliśmy się z praktyką organów podatkowych zgodnie z którą:

  • w przypadku spóźnienia się podatnika z zapłatą zaliczki na podatek dochodowy za grudzień (np. zapłata 21 stycznia, czyli jeden dzień po terminie),
  • odsetki za zwłokę należą się od 20 stycznia do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok (a nie za jeden dzień).

„Ugrać odsetki” organy podatkowe próbują następującą logiką:

  • po 20 stycznia następuje utrata bytu prawnego zaliczki na podatek dochodowy (od podatnika nie można domagać się już zapłaty zaliczki, ale zapłaty zobowiązania podatkowego za cały rok),
  • w konsekwencji brak jest możliwości zaliczenia dokonanej z opóźnieniem wpłaty na poczet tej zaliczki, bowiem
  • zobowiązanie w podatku dochodowym za dany rok podatkowy powstanie dopiero z dniem rozliczenia go w zeznaniu rocznym.

Sądy w tego typu sprawach (np. NSA w serii orzeczeń o sygn. II FSK 1163/17; II FSK 435/17; II FSK 919/17; II FSK 754/17; II FSK 376/18) uwzględniają skargi podatników oraz oddalają skargi kasacyjne organów podatkowych:

  • uznając za niedopuszczalne, aby istniał swoisty “pat”, polegający na tym, że z dokonaną np. 21 stycznia wpłatą nic nie można zrobić, a zarazem biegną odsetki za zwłokę od nieuregulowanej w terminie zaliczki,
  • równocześnie wskazując, że gdyby przyjąć za organami, że po 20 stycznia nie ma możliwości dochodzenia zaliczek to w konsekwencji należy uznać, że tym bardziej nie ma możliwości naliczania odsetek od zaliczek (które przecież nie istnieją)
  • i w konsekwencji NSA uznają, że odsetki należą się za dni faktycznej zwłoki (np. za jeden dzień, jeśli wpłata nastąpiła 21 stycznia), a nie za okres do dnia złożenia zeznania rocznego.

Zakończone spory (często o błahe kwoty) wskazują, że coraz więcej podatników rozumie, że czasem w potyczce z fiskusem nieważna jest stawka tego konkretnego starcia, ale wizerunek jaki podatnik buduje przed organem w czasie sporu. Jeśli pokażemy, że umiemy walczyć o swoje, to jest szansa, że organ się dwa razy zastanowi zanim stanie z nami do potyczki na innym polu.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Remigiusz Markiel

Manager / Doradca podatkowy

+48 667 099 603

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222