Nasze serwisy tematyczne

Portal dedykowany zagadnieniom dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego.

Przejdź do strony

Portal dla przedsiębiorców o tematyce podatkowo-prawnej.

Przejdź do strony
PIT i ZUS

Zmiana proporcji udziałów w zysku bez konsekwencji podatkowych “wstecz”

Wyrok NSA z 10 sierpnia 2018 dotyczył sprawy spółki osobowej, w której proporcja udziału wspólnika w zysku spółki miała być zmieniana w ciągu roku, a także po jego zakończeniu.

Wspólnikowi miały być wypłacane zaliczki na zysk, a po zakończeniu roku, w przypadku gdyby ostateczna proporcja przewidywała dla wspólnika wyższy udział w zysku, otrzymałby on od spółki wypłatę w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanymi zaliczkami a zyskiem przyznanym zgodnie z ostateczną proporcją.

Fiskus stwierdził, że w wyniku zmiany wysokości udziału w zysku spółki po zakończeniu roku (w odniesieniu do całego roku podatkowego):

  • nie wystąpi obowiązek korygowania przez wspólnika zaliczek na PIT za miniony rok podatkowy, ponieważ z upływem roku podatkowego zaliczki stracą byt prawny, przekształcając się w zobowiązanie podatkowe,
  • naliczone zostaną odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek w należytej wysokości.

Zarówno WSA jak i NSA przyznały rację podatnikowi uznając, że nie może być mowy o powstaniu zaległości podatkowej, jeżeli podatnik odprowadzał zaliczki obliczone na podstawie obowiązującej w danym momencie proporcji, bowiem

  • Nie ma podstaw, aby wskutek późniejszych zdarzeń (przyjęcia ostatecznej proporcji) uznać z mocą wsteczną, że zaliczki, które w dniu odprowadzania były obliczone i uiszczone prawidłowo, uznać za opłacone nie w pełnej wysokości.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Remigiusz Markiel

Manager / Doradca podatkowy

+48 667 099 603

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222