Nasze serwisy tematyczne

Portal dedykowany zagadnieniom dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego.

Przejdź do strony

Portal dla przedsiębiorców o tematyce podatkowo-prawnej.

Przejdź do strony
Podatki

Transakcje łańcuchowe – co nowego? (cz. 1/4)

Unijna dyrektywa nałożyła na kraje członkowskie obowiązek implementacji zmian dotyczących pakietu Quick Fixes do 1 stycznia 2020 r. Polskie przepisy, zgodnie z ustawą, wejdą jednak w życie 1 lipca 2020 r. Wprowadzane zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych dotyczą wyłącznie transakcji unijnych. 

W transakcjach łańcuchowych tylko jedna dostawa (tzw. ruchoma) może być objęta zwolnieniem / stawką 0% przewidzianą dla dostawy wewnątrzwspólnotowejDotychczas brak było na poziomie unijnym konkretnych przepisów dotyczących przypisania „dostawy ruchomej” w wewnątrzwspólnotowych transakcjach łańcuchowych. 

Przepisy wprowadzone do dyrektywy unijnej i implementowane do polskiego porządku prawnego wprowadzają pojęcie podmiotu pośredniczącego rozumianego jako dostawcę w łańcuchu inny niż pierwszy dostawca, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz.  

W przypadku spełnienia trzech przesłanek, gdzie towar jest: 

  • przedmiotem następujących po sobie dostaw (w transakcji uczestniczą min. 3 podmioty), 
  • wysyłany / transportowany z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego UE (brak zastosowania w przypadku importu i eksportu), 
  • wysyłany / transportowany bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatecznego klienta 

– zastosowanie znajdzie zasada ogólna, zgodnie z którą wysyłka / transport przypisany jest do dostawy dokonanej do podmiotu pośredniczącego 

Odstępstwo od tej zasady zaistnieje, gdy podmiot pośredniczący poda swojemu dostawcy nr identyfikacyjny VAT nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane / transportowane – wtedy dostawa „ruchoma” zostanie przyporządkowana do dostawy dokonanej przez podmiot pośredniczący.  

Przedstawiona zasada nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy podmiotem wysyłającym / transportującym jest pierwszy dostawca lub ostateczny nabywca, gdyż żaden z tych podmiotów nie może być podmiotem pośredniczącym 

W kolejnym alercie z serii transakcji łańcuchowych przedstawimy reguły przypisywania dostawy ruchomej w przypadku braku podmiotu pośredniczącego.  

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Remigiusz Markiel

Manager / Doradca podatkowy

+48 667 099 603

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222