Nasze serwisy tematyczne

Portal dedykowany zagadnieniom dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego.

Przejdź do strony

Portal dla przedsiębiorców o tematyce podatkowo-prawnej.

Przejdź do strony
Podatki

Transakcje łańcuchowe – która dostawa jest „ruchoma”? (cz. 2/4)

W poprzednim wpisie przedstawiona została zasada ogólna przypisywania dostawy ruchomej w unijnych transakcjach łańcuchowych. Co jednak się dzieje, gdy w transakcji nie występuje podmiot pośredniczący?

Pierwszy dostawca organizuje wysyłkę / transport

Podmiot będący pierwszym dostawcą w łańcuchu, nie wypełnia definicji podmiotu pośredniczącego, a tym samym jeśli to on jest organizatorem transportu / wysyłki towaru będącego przedmiotem transakcji łańcuchowej, to:

  • transport / wysyłkę, tzw. dostawę ruchomą należy przypisać wyłącznie do transakcji, w której podmiot ten uczestniczy – do dokonywanej przez niego dostawy, a
  • transakcja (między pierwszym dostawcą a kolejnym podmiotem: A-B) będzie stanowiła WDT.

Ostatni nabywca organizuje wysyłkę / transport

Ostatni nabywca w łańcuchu również nie spełnia definicji podmiotu pośredniczącego. W sytuacji, gdy to ostatni podmiot w łańcuchu jest organizatorem transportu / wysyłki towaru będącego przedmiotem transakcji, to:

  • transport / wysyłkę, tzw. dostawę ruchomą przypisuje się tylko do dostawy dokonanej do ostatniego nabywcy, a
  • transakcja (między drugim podmiotem a ostatnim nabywcą: B-C) będzie stanowiła WDT.

Podmiot pośredniczący

W celu przypomnienia, w przypadku, gdy w transakcji jest podmiot pośredniczący, to:

  • dostawę ruchomą przypisuje się do dostawy dokonywanej do podmiotu pośredniczącego,
  • jeśli ten podmiot przekaże dostawcy nr identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane/transportowane, to dostawę ruchomą przypisuje się do dostawy dokonanej przez ten podmiot pośredniczący.

Przykład

Cztery podmioty (A-B-C-D) biorą udział w transakcji łańcuchowej, gdzie towar jest wysyłany bezpośrednio od pierwszego dostawy do ostatniego nabywcy. Organizatorem transportu jest podmiot B (podmiot pośredniczący), więc zgodnie z zasadą ogólną:

  • dostawą ruchomą, czyli w tym przypadku WDT będzie transakcja między A – B,
  • podmiot A rozpozna WDT, a podmiot B rozpozna WNT,
  • dostawy między B – C oraz C – D będą dostawami krajowymi.

Kluczem do właściwego przypisania dostawy ruchomej w transakcji łańcuchowej jest przyporządkowanie organizacji transportu do odpowiedniego podmiotu. W kolejnym artykule przedstawimy problemy i pewnego rodzaju reguły dotyczące ustalania organizacji transportu.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Remigiusz Markiel

Manager / Doradca podatkowy

+48 667 099 603

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222