Nasze serwisy tematyczne

VAT

Czy zakończy się oznaczanie wszystkich faktur jako MPP?

Obligatoryjny split payment na wybrane towary oraz usługi obowiązuje już od 1 listopada 2019 r. Wielu podatników, z ostrożności, oznacza wszystkie faktury sprzedażowe jako obowiązkowy MPP. Z kolei nabywcy, większość otrzymywanych faktur, celem uniknięcia sankcji, opłacają poprzez split payment.

Ministerstwo Finansów zezwala na taki sposób postępowania, dlatego też podatnicy chcąc uniknąć czasochłonnych analiz – jakie towary i usługi są objęte MPP, a które nie – oznaczają wszystkie faktury jako MPP.

Taki sposób postępowania może ulec zmianie poprzez wprowadzenie pliku JPK_VAT7M. Nowe deklaracje VAT o charakterze ewidencyjno-deklaracyjnym zaczną obowiązywać dużych podatników od 1 kwietnia 2020 r., a pozostałych od 1 lipca 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem – w nowym JPK_VAT7M, w części ewidencyjnej należy wskazać faktury dotyczące obowiązkowego split payment. Dlatego też, podatnik będzie zobligowany do weryfikacji, które ze sprzedawanych towarów czy usług wchodzą w zakres załącznika nr 15, aby móc je prawidłowo wykazać w nowej deklaracji.

Problem będą mieli również nabywcy, gdyż oni w nowym pliku, tak jak sprzedawcy, będą wskazywać, które z otrzymanych faktur są objęte obowiązkowym split payment, a tym samym, będą zobligowani do analizy każdej z transakcji.

Ministerstwo dotychczas nie wypowiedziało się w przedmiotowej sprawie. Jednak przepisy z rozporządzenia wskazują, że podatnicy zostaną zobligowani do:

  • analizowania wszystkich transakcji – wystawianych oraz otrzymywanych faktur,
  • w celu ich prawidłowego zaewidencjonowania oraz
  • określenia, czy podlegają pod obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

Radzimy już teraz zacząć przygotowania do nadchodzących zmian i rozpocząć analizę wykonywanych transakcji, szczególnie pod względem załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880