Nasze serwisy tematyczne

VAT

Jeżeli byłeś w „dobrej wierze” skorygujesz VAT nawet w czasie kontroli

Dobra wiara może pozwolić na niestosowanie art. 81b Ordynacji podatkowej i umożliwić korektę faktur w trakcie kontroli – to główna konkluzja z wyroku TSUE z 18 marca 2021 r. o sygn. C-48/20. 

Uzasadnienie wyroku TSUE dotyczyło sytuacji, w której: 

 • podatnik udostępniając karty paliwowe nieprawidłowo zaklasyfikował swoje świadczenie jako dostawy paliwa opodatkowane VAT, 
 • organ zakwestionował rozliczenie wskazując, że świadczenie podatnika jest zwolnioną z VAT usługą finansową więc: 
 • podatnik nie mógł skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikających z faktur wystawianych przez stacje paliw, 
 • określił nadpłatę podatku, 
 • określił kwotę VAT podlegającą zapłacie w trybie art. 108 ustawy o VAT (puste faktury). 

Podkreślenia wymaga, że: 

 • nie było sporne, że wystawiono wadliwe faktury z wykazanym VAT i formalne przesłanki do stosowania art. 108 ustawy o VAT były spełnione, 
 • sąd odsyłający miał wątpliwość czy przepisy (art. 81b Ordynacji podatkowej) zakazujące podatnikowi działającemu w dobrej wierze korekty nieprawidłowo wykazanego na fakturach VAT są zgodne z zasadą neutralność. 

Argumentacja przedstawiona przez TSUE jest jasna: 

 • państwa członkowskie są uprawnione do wydania przepisów służących zapewnieniu prawidłowego poboru podatku i zapobieganiu oszustwom podatkowym, o tyle przepisy te nie powinny wykraczać poza zakres konieczny do osiągnięcia zamierzonych celów, a zatem nie mogą być wykorzystywane w sposób, który podważałby neutralność VAT, 
 • art. 203 dyrektywy 2006/112 oraz zasady proporcjonalności i neutralności VAT należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, które w konsekwencji wszczęcia procedury kontroli podatkowej nie zezwalają podatnikowi działającemu w dobrej wierze na korektę faktur z nienależnie wykazanym VAT, mimo że odbiorca tych faktur miałby prawo do zwrotu tego podatku, gdyby transakcje wykazane na tych fakturach zostały należycie rozliczone. 

Wprawdzie zakres „dobrej wiary” nadal pozostaje nieostry i każda sprawa będzie wymagała jej indywidualnej identyfikacji, niemniej jednak dobra wiara: 

 • może stać się ważnym argumentem w sporze z organem podatkowym, dlatego 
 • warto zadbać o wdrożenie w organizacji działań mających na celu zapewnienie jej funkcjonowania w dobrej wierze. 

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880