Nasze serwisy tematyczne

Portal dedykowany zagadnieniom dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego.

Przejdź do strony

Portal dla przedsiębiorców o tematyce podatkowo-prawnej.

Przejdź do strony
Podatki

NIP na paragonie albo fakturki nie będzie

Od 1 stycznia 2020 r. zmienią się zasady wystawiania faktur do transakcji sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej potwierdzonej paragonem:

  • wystawienie faktury będzie możliwe wyłącznie, gdy
  • na paragonie dokumentującym sprzedaż znajdzie się nr NIP nabywcy.

Jeśli podatnik nie posiada kasy rejestrującej z możliwością wpisania na paragonie nr NIP – powinien od razu wystawić fakturę na żądanie nabywcy – taki wniosek wypływa z Uzasadnienia do ustawy.

Jeżeli, po 1 stycznia 2020 r. zostanie wystawiona faktura do paragonu bez wpisanego nr NIP, to:

  • podatnikowi może zostać ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze,
  • taka sama konsekwencja spotka podatnika, jeśli faktura ta zostanie ujęta w ewidencji,
  • natomiast osoba fizyczna może zostać obarczona grzywną z tego tytułu.

Podatnicy ewidencjonujący sprzedaż powinni przygotować się na nadchodzącą zmianę. Najlepiej już teraz zacząć przygotowywać klientów do zgłaszana chęci otrzymania faktury od razu, żeby:

  • podatnik mógł wpisać NIP na paragonie lub
  • w przypadku braku powyższej możliwości, mógł od razu wystawić fakturę.

Zarówno nabywcy jak i dostawcy korzystający z takich rozwiązań muszą mieć się na baczności.

Nabywca powinien mieć na uwadze, czy jego usługodawca rejestrując sprzedaż na kasie wpisał poprawny nr NIP lub, czy wystawiając fakturę wystawił ją na pewno do paragonu z nr NIP – jeśli nie – konsekwencje czekają też nabywcę, który odliczy VAT z przedmiotowej faktury.

Dostawca, czyli podatnik rejestrujący sprzedaż na kasie musi pamiętać, że czekają go sankcje, jeśli, np. ulegnie namowom kontrahenta i wystawi mu fakturę do paragonu bez nr NIP.

Przedstawione zmiany mają na celu ukrócenie wystawiania faktur dla przedsiębiorców do paragonów, które zazwyczaj nie dokumentują sprzedaży dokonanej na rzecz tego przedsiębiorcy, co prowadzi do większej wysokości odliczeń podatku VAT. Wprowadzone sankcje mają odstraszać podatników przed kontynuowaniem tego procederu.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Remigiusz Markiel

Manager / Doradca podatkowy

+48 667 099 603

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222