Nasze serwisy tematyczne

VAT

TSUE o 3 miesiącach przy WNT – ważny wyrok dla podatników

Przepisy uzależniające rozliczenie należnego i naliczonego VAT z tytułu WNT w jednej deklaracji podatkowej, pod warunkiem wykazania podatku VAT należnego w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy funkcjonują od 2017 r. 

 

Takie regulacje powodowały często, że podatnik – nawet gdy działał w dobrej wierze i bez swojej winy: 

  • wykazywał VAT należny i naliczony od WNT w różnych okresach rozliczeniowych, 
  • co  mogło prowadzić do dodatkowego obciążenia podatnika w postaci odsetek za zwłokę, czy też do określenia przez organy dodatkowego zobowiązania podatkowego VAT. 

 

TSUE w wyroku z dnia 18 marca 2021 r. (w sprawie C-895/19) uznał, że powyższe przepisy nie są zgodne z dyrektywą VAT. TSUE wskazał m.in., że: 

  • (…) prawo do odliczenia jest wykonywane co do zasady w okresie, w którym podatek stał się wymagalny, może zagwarantować neutralność podatkową. Pozwala on bowiem zagwarantować, że zapłata VAT i jego odliczenie następują w tym samym okresie, tak aby podatnik został całkowicie uwolniony od ciężaru VAT należnego bądź lub zapłaconego w ramach całej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, 
  • Sprzeczne z tą logiką byłoby czasowe obarczenie podatnika ciężarem VAT należnego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, tym bardziej że (…) żadna kwota nie jest należna organom podatkowym z tytułu takiego nabycia. 

 

Wyrok TSUE daje możliwość wystąpienia o nadpłatę m.in. w zakresie odzyskania: 

  • nienależnie zapłaconych odsetek 
  • kwoty nienależnie zapłaconego dodatkowego zobowiązania  

czy wznowienia postępowań – jeśli były wydane decyzje w tym przedmiocie.  

 

W celu otrzymania oprocentowania nadpłaty konieczne jest dotrzymanie odpowiednich terminów, wobec tego już teraz warto jest przyjrzeć się swoim dotychczasowym rozliczeniom WNT. 

 

Mając na względzie zapowiadane już zmiany w ramach pakietu SLIM VAT 2 dotyczące importu usług – spodziewać się można, że przepisy ustawy zostaną dostosowane również do omawianego wyroku.  

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880