Nasze serwisy tematyczne

Portal dedykowany zagadnieniom dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego.

Przejdź do strony

Portal dla przedsiębiorców o tematyce podatkowo-prawnej.

Przejdź do strony
Podatki

WDT od 1 stycznia 2020 r. – obowiązek czy opcja?

Rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. (dalej: rozporządzenie UE) wprowadzone zostały nowe zasady potwierdzenia WDT, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Po pierwszej lekturze rozporządzenia UE nasuwał się jeden wniosek – nowe zasady to nowy obowiązek dla podatników, którzy w celu stosowania stawki 0% muszą stosować nowe zasady.

Jednak kolejne lektury rozporządzenia UE oraz pojawienie się projektu not wyjaśniających wydanych przez unijną Dyrekcję Generalną ds. Podatków i Unii Celnej rzuciły nowe spojrzenie na stosowanie zasad wynikających z rozporządzenia UE.

Nowe spojrzenie sugeruje natomiast uznawać, że zasady wynikające z rozporządzenia UE to (jedynie) prawo podatnika a nie jego obowiązek. Uzasadnieniem dla takiego spojrzenia jest fakt, że:

  • rozporządzenie UE nie wspomina nic o braku prawa do stawki 0% (zwolnienia) w przypadku niezebrania wskazanych w tym rozporządzeniu dokumentów,
  • rozporządzenie UE wskazuje na domniemanie, które może być obalone przez organ podatkowy,
  • w polskiej ustawie o VAT pozostały przepisy dotyczące dokumentów potwierdzających WDT.

Na podstawie powyższego można pokusić się o następujące stwierdzenie:

  • ustawodawca unijny chciał ujednolicić zasady potwierdzania WDT, jednak
  • nie stworzył zestawu dokumentów jako zestawu obowiązkowego (tj. brak dokumentów pozbawia prawa do stawki 0%), jednak
  • stworzył dokumenty, których zebranie przez podatnika „buduje” domniemanie realizacji WDT, a w takim przypadku
  • to organ musi (i ma prawo zgodnie z rozporządzeniem UE) obalić takie domniemanie, a jeżeli
  • podatnik nie zbierze wskazanych w rozporządzeniu UE dokumentów lub organ obali domniemanie, to
  • podatnik może potwierdzić WDT dokumentami wskazanymi w ustawie o VAT, przy czym
  • w tym przypadku ciężar wykazania leży po stronie podatnika (a nie jak w przypadku domniemania – po stronie organu podatkowego).

Takie rozwiązanie wydaje się być logiczne i rozsądne, a dodatkowo korzystne dla podatników. Okazuje się zatem, że nowe zasady potwierdzania WDT, które wydawały się tak rewolucyjne, to tyko „mały deszcz z dużej chmury”.

Niestety Ministerstwo Finansów milczy w tym zakresie. Podatnicy muszą zatem albo czekać na potwierdzenie ze strony Ministerstwa Finansów albo przedstawione powyżej rozumowanie potwierdzić poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Remigiusz Markiel

Manager / Doradca podatkowy

+48 667 099 603

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222