Nasze serwisy tematyczne

„Instrumentalne” wszczęcie KKS – jak będą działać organy?

Polecane

Postępowania (istotne orzecznictwo)
Postępowania (istotne orzecznictwo)

„Instrumentalne” wszczęcie KKS nie zawiesi przedawnienia?

WSA we Wrocławiu powiedział „sprawdzam”, czy wszczęcie KKS ma uzasadnienie i wyrównał warunki gry między podatnikiem a organami skarbowymi

2019-11-21
Postępowania (istotne orzecznictwo)
Postępowania (istotne orzecznictwo)

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia – uchwała NSA niezgodna ze standardami unijnymi?

WSA staje w obronie praw podatników i odstępuje od stosowania uchwały NSA, która w zawiadomieniu o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia wymaga jedynie odpowiedniego przepisu ordynacji podatkowej.

2019-08-20
Postępowania (istotne orzecznictwo)

Podatnik zabronił kontrolującym wejścia na budowę. W sądzie tłumaczył, że nie mieli kasków. Przegrał.

Odmowa wstępu kontrolujących na oględziny budowy pod pretekstem braku odzieży ochronnej jest bezzasadna i może być podstawą do nałożenia kary porządkowej.

2018-08-02
Postępowania (istotne orzecznictwo)

W zawiadomieniu o zawieszeniu biegu przedawnienia wystarczy wskazać podstawę prawną

Aby doszło do zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego wystarczy w zawiadomieniu wskazać odpowiedni przepis ordynacji podatkowej – tak wynika z uchwały NSA z 18 czerwca 2018 r.

2018-07-05
Postępowania (istotne orzecznictwo)

Czy organy podatkowe mogą wszystko? Wyroki sądowe pokazują, że nie

Odmowa wydania opinii zabezpieczającej przez szefa KAS musi być konkretna i poparta rzetelną analizą stanu faktycznego, natomiast klauzuli o unikaniu opodatkowania nie można stosować ze skutkiem wstecznym – korzystne orzecznictwo WSA ogranicza dowolność wykładni przepisów stosowaną przez organy podatkowe i daje nadzieję na poprawę sytuacji podatników w sporach z fiskusem.

2018-07-03
Postępowania (istotne orzecznictwo)

Skarga pauliańska – fiskus ściągnie podatki na podstawie KC?

Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że korzystanie przez fiskusa ze skargi pauliańskiej przy ściąganiu należności publicznoprawnych jest zgodne z Konstytucją.

2018-04-24
Postępowania (istotne orzecznictwo)

Uchwała NSA – przedawnienie straty

NSA w uchwale rozstrzygnął o terminie przedawnienia straty.

2017-11-15
Postępowania (istotne orzecznictwo)

Za błąd w broszurze MF nie odpowie podatnik

NSA uznał, że podatnicy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji za rozliczenie zgodne z broszurą Ministerstwa Finansów, która zawiera błędy.

2016-09-09
Postępowania (istotne orzecznictwo)

Strata a okres przechowywania ksiąg

Organy podatkowe wciąż uważają, że mają 10, a nie 5 lat na kontrolowanie straty podatników, którzy rozliczają ją w kolejnych latach podatkowych.

2015-09-04
Postępowania (istotne orzecznictwo)

Odpowiedzialność członka zarządu a obowiązki organu

Organy, orzekając odpowiedzialność członka zarządu, powinny ustalić prawdę obiektywną nawet, gdy na podatnikach spoczywa ciężar dowodu.

2015-03-30
Postępowania (istotne orzecznictwo)

Przedawnienie zobowiązania podatkowego a egzekucja

Zgodnie z uchwałą NSA, bez doręczenia podatnikowi, przed upływem terminu przedawnienia, zawiadomienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego, nie nastąpi przerwanie biegu przedawnienia.

2013-06-26
Postępowania (istotne orzecznictwo)

Zastosowanie do interpretacji a ochrona następcy prawnego

Zgodnie ze stanowiskiem NSA, zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przez podmiot, który ją otrzymał, jest warunkiem skorzystania z ochrony prawnej przez jego następcę prawnego.

2013-01-22
Postępowania (istotne orzecznictwo)

Sprzedaż nieruchomości po cenie niższej niż wartość rynkowa

NSA uznał, że uzasadnioną przyczyną określenia w umowie sprzedaży nieruchomości ceny niższej od wartości rynkowej jest fakt określenia takiej ceny w umowie przedwstępnej, o ile cena w niej ustalona na dzień zawarcia umowy była zgodna z wartością rynkową nieruchomości.

2012-09-18
Postępowania (istotne orzecznictwo)

Obrona zastosowanej ceny sprzedaży dla celów CIT

Zdaniem NSA wyrażonym w wyroku z 24 stycznia 2012 r., organ podatkowy, kwestionując cenę ustaloną w umowie zbycia rzeczy lub prawa majątkowego, jest zobowiązany szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko.

2012-08-10
Postępowania (istotne orzecznictwo)

Zaliczenie nadpłaty VAT na poczet innych zobowiązań

Wyrokiem z 20 stycznia 2012 r. (sygn. akt I FSK 577/11) NSA rozstrzygnął, iż na tle ustawy Ordynacja podatkowa istnieje możliwość zaliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet innych zobowiązań podatkowych.

2012-06-11