Nasze serwisy tematyczne

Prawo pracy

Praca zdalna w Kodeksie Pracy

Trwają prace nad kompleksowym uregulowaniem pracy zdalnej, która w związku z COVID-19 w wielu branżach stała się wręcz podstawową formą wykonywania pracy. 

 

Na stronie rządowego centrum legislacji ukazał się projekt nowelizacji kodeksu pracy dotyczący wprowadzenia pracy zdalnej do Kodeksu Pracy. Obecnie projekt ustawy nowelizującej jest na etapie konsultacji międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.  

 

Co  się zmieni? 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że przepisy o pracy zdalnej mają zastąpić dotychczas obowiązujące regulacje pozwalające wykonywać pracę w formie telepracy (rozdział IIb Kodeksu Pracy regulujący telepracę miałby zostać w całości uchylony).  

 

Zasady i sposób wykonywania pracy zdalnej u danego pracodawcy powinny zostać określone: 

  • w porozumieniu ze związkami zawodowymi, a 
  • w przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub braku związków zawodowych – w regulaminie pracy zdalnej. 

 

 

Ważne – zgodnie z projektem nowelizacji możliwe miałoby być również wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy (wydane w określonych okolicznościach – np. ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) lub na mocy porozumienia z pracownikiem. 

 

Okazjonalne wykonywanie pracy zdalnej  

Projekt przewiduje również możliwość okazjonalnego wykonywania pracy zdalnej przez 12 dni w roku kalendarzowym na wniosek pracownika za zgodą pracodawcy. 

W przypadku okazjonalnej pracy zdalnej, warunki jej wykonywania i obowiązki pracodawcy nie będą tak rygorystyczne jak w przypadku pracy zdalnej na zasadach ogólnych. 

 

Praca zdalna – ocena ryzyka zawodowego 

Projektowana nowelizacja przewiduje rozstrzygnięcie kwestii oceny ryzyka zawodowego i uprawnienia do: 

  • sporządzenia przez pracodawcę uniwersalnej oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej  

oraz  

  • sporządzenia informacji dotyczącej bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy zdalnej.  

 

Wobec planowanych zmian w prawie warto przeanalizować i dostosować obowiązujące u Pracodawcy regulacje dotyczące pracy zdalnej, home office oraz telepracy. Co istotne w zakresie tej ostatniej trzeba będzie podjąć stosowne kroki zmieniające i dostosowujące dotychczasowe zasady świadczenia pracy w formie telepracy do nowych przepisów, w projektowanym przez ustawodawcę terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. 

 

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880