Nasze serwisy tematyczne

Prawo spółek, fuzje i przejęcia

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w badaniu sytuacji prawnej i podatkowej spółek, opracowujemy i wdrażamy optymalne dla Klientów struktury i formy prawne, kompleksowo przeprowadzamy transakcje związane ze zmianami właścicielskimi (przeniesienia akcji/udziałów, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części/poszczególnych składników majątkowych). Nasze doświadczenie, wiedza i wsparcie zapewnia spółkom efektywne prowadzenie działalności gospodarczej przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka.

Aktualnosci

Prawo Spółek

Nie ma zgody rady nadzorczej, nie ma transakcji

Spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, muszą otrzymać zgodę na zawarcie transakcji z podmiotami powiązanymi.

2019-11-28
Prawo Spółek

Obowiązek aktualizacji dokumentacji podatkowej w zakresie transakcji finansowych

Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej, Zmiany dotyczą przede wszystkim transakcji finansowych, takich jak np. pożyczki, kredyty, obligacje, gwarancje...

2018-06-12

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880