Nasze serwisy tematyczne

Portal dedykowany tematyce cen transferowych.

Przejdź do strony

Portal dedykowany zagadnieniom dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego.

Przejdź do strony

Portal dla przedsiębiorców o tematyce podatkowo-prawnej.

Przejdź do strony

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. Należyta staranność – bezpieczeństwo podatkowe nie tylko w VAT

Zapraszamy Państwa na szkolenie poświęcone zmianą w VAT w 2019 i 2020 roku. Na tym szkoleniu poznają Państwo najważniejsze zmiany w prawie podatkowym, zostaną również poruszone kwestie bezpieczeństwa podatkowego.

 • Aktualnie brak terminów.

Opis szkolenia

Poprzednie lata podatkowe stały pod znakiem uszczelniania systemów podatkowych w zakresie podatków dochodowych i „zamykaniu” możliwości optymalizacji w tym zakresie. Obserwując obecne zmiany podatkowe należy jednoznacznie stwierdzić. Przyszedł czas na istotne zmiany w zakresie VAT. Zmiany, które wynikają zarówno z krajowych rozwiązań jak również podyktowane są przepisami unijnymi.

Biała lista, obowiązkowy split payment, nowe zasady stosowania kas fiskalnych czy też zastąpienie deklaracji VAT plikiem JPK to tylko niektóre rozwiązania polskiego ustawodawcy, których celem jest uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce.

Skupiając się na wdrażaniu tych rozwiązań nie można jednak zapominać o przepisach, które zostały narzucone przepisami unijnymi, jak obowiązujące już nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych czy też oczekujące na wejście w życie nowe zasady dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych, nowe rozliczania wewnątrzunijnych transakcji łańcuchowych czy też nowe regulacje dotyczące magazynów konsygnacyjnych oraz magazynów typu call-off stock.

Wprowadzane do polskiego systemu podatkowego zmiany dokonywane są w duchu nakładania na podatników coraz większej ilości obowiązków. Dlatego też bardzo ważnym elementem funkcjonowania są rozwiązania w zakresie obowiązków podatników w zakresie compliance, pozwalające podatnikom na prawidłowe zarządzanie ryzykiem podatkowym. Dlatego też ostatnią część szkolenia dedykujemy bezpieczeństwu podatkowemu i bardzo modnej od pewnego czasu należytej staranności.

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego przekazywana wiedza będzie poparta wieloma praktycznymi przykładami, wynikającymi z praktyki i doświadczenia zdobywanego przy realizacji wielu projektów.

Prowadzący

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w takich firmach jak Roedl & Partner, PwC, Deloitte. Pełniąc funkcje menedżerskie był odpowiedzialny za zespół German Desk, ukierunkowany na obsługę klientów niemieckojęzycznych. Rozwijając specjalizację w zakresie podatków pośrednich, skutecznie i z wieloma sukcesami doradzał klientom również w zakresie podatków dochodowych. Krzysztof na konto swoich osiągnięć zawodowych może zapisać w szczególności bardzo wysoką skuteczność w sporach z organami podatkowymi oraz wdrożenie u klientów wielu rozwiązań istotnie poprawiających strukturę rozliczeń podatkowych.

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

wykonując zawód doradcy podatkowego miał okazję realizować zróżnicowane projekty w obszarach compliance, due diligence oraz litigation. Posiada również wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów funkcjonujących w międzynarodowych grupach kapitałowych realizując szereg projektów z zakresu cen transferowych, w tym sporządzania dokumentacji lokalnych i grupowych, określenia polityki cen transferowych, sporządzania analiz porównawczych, oceny skutków podatkowych restrukturyzacji działalności. Jest entuzjastą wykorzystywania nowych technologii w obszarze doradztwa podatkowego, a szczególne miejsce wśród zainteresowań zawodowych zajmuje doradztwo na rzecz podmiotów rozwijających i wdrażających nowe technologie i innowacje. Poza pracą jest pasjonatem podróży i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Wiktoria Szpineta

Konsultant

absolwentka administracji oraz ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Współpracuje z TLA od 2018 roku, początkowo odbywając praktykę, aktualnie jako konsultant podatkowy. Specjalizuje się w sprawach dotyczących możliwości odliczenia podatku VAT oraz szeroko pojętego doradztwa podatkowego w Gminach. Uczestniczyła w wielu projektach obejmujących zarówno podatki dochodowe jak i podatki pośrednie. Wspiera klientów w zakresie rozwiązywania bieżących problemów podatkowych.

Program szkolenia

9:00 do 11:00 Zagadnienia VAT – część I

11:00 do 11:20 Przerwa

11:20 do 13:20 Zagadnienia Vat – część II

13:20 do 14:00 Przerwa

14:00 do 15:30 Należyta staranność a bezpieczeństwo podatkowe

I. Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r.

 • Biała lista podatników VAT: zakres danych na białej liście, przelewy na rachunki bankowe osób prowadzących JDG, przelewy na konta wirtualne; sankcje w VAT i CIT.
 • Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) – zakres przedmiotowy i podmiotowy, transakcje w walucie obcej, sankcje, uwalnianie środków z konta VAT.
 • Zastąpienie deklaracji VAT przez jeden plik JPK – dane zawarte w nowej strukturze JPK, sankcje za przesyłanie ewidencji VAT z błędami.
 • Wiążąca Informacja Stawkowa i nowa matryca stawek VAT – nomenklatura scalona CN, zasady ubiegania się o WIS, ochrona wynikająca z WIS.
 • Kasy fiskalne i nowe obowiązki wydawania paragonów – obowiązkowe kasy online, wymóg NIP na paragonach.
 • Quick fixes – zmiany w transakcjach międzynarodowych – zasady potwierdzania WDT, regulacje dotyczące magazynów typu call-off stock, regulacje dotyczące transakcji łańcuchowych dokonywanych między krajami unijnymi

II. Należyta staranność a bezpieczeństwo podatkowe

 • 1. VAT – weryfikacja kontrahenta / zmiany w zakresie WDT oraz transakcji łańcuchowych
 • 2. TP – procedura korekty TP / audyt cen transferowych
 • 3. WHT – nowe zasady rozliczania podatku u źródła
 • 4. MDR (schematy podatkowe) – procedura weryfikacji
 • 5. B2B – weryfikacja zasad współpracy z osobami fizycznymi
 • 6. ulga B+R – weryfikacja wdrożenia

Nie tego szukałeś?

Zobacz pełną ofertę szkoleń: