pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Tag

Naczelny Sąd Administracyjny
25
lst.

Wydanie towaru w ramach usługi marketingowej a VAT

NSA wskazał, że spółka nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej usługę marketingową w zakresie dotyczącym wydania towarów.
Czytaj dalej
12
czrw.

Nagrody dla pracowników z zysku netto są kosztem podatkowym

NSA wskazał, że do kosztów podatkowych można zaliczyć wypłacane pracownikom nagrody z zysku przedsiębiorstwa po opodatkowaniu go podatkiem dochodowym.
Czytaj dalej
07
mj.

Nieściągalne wierzytelności a zaliczenie do kosztów

Zdaniem NSA, przy określaniu przewidywanych kosztów procesowych i egzekucyjnych związanych z dochodzeniem wierzytelności podatnik nie może dowolnie ustalać wysokości tych kosztów.
Czytaj dalej
16
st.

Zmiana udziałowca a zwolnienie CIT dla dywidendy

NSA - zmiana udziałowca w drodze połączenia przez przejęcie nie przerywa biegu 2-letniego okresu posiadania udziałów uprawniającego do zwolnienia dywidendy z CIT.
Czytaj dalej
11
gr.

NSA – Ubezpieczenie członka zarządu a nieodpłatne świadczenie

Zgodnie z wyrokiem NSA, wykupienie ubezpieczenia OC przez spółkę na rzecz członków zarządu podlega opodatkowaniu jako nieodpłatne świadczenie na rzecz tych osób.
Czytaj dalej
04
sp.

Wyrok TSUE a oprocentowanie zwrotu różnicy VAT

Zgodnie z wyrokiem NSA, zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, która powstała w wyniku orzeczenia TSUE, podlega oprocentowaniu jak nadpłata.
Czytaj dalej
10
lp.

Darmowy towar handlowy dla klienta: reklama czy reprezentacja?

NSA uznał, że wydatki na towary handlowe wydawane nieodpłatnie kontrahentom mogą być związane z szeroko pojętą reklamą i tym samym stanowić koszt podatkowy.
Czytaj dalej
03
lp.

Jednostka budżetowa gminy nie jest odrębnym podatnikiem VAT

NSA w uchwale siedmiu sędziów uznał, że jednostki budżetowe nie są odrębnymi od gmin podatnikami VAT.
Czytaj dalej
26
czrw.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego a egzekucja

Zgodnie z uchwałą NSA, bez doręczenia podatnikowi, przed upływem terminu przedawnienia, zawiadomienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego, nie nastąpi przerwanie biegu przedawnienia.
Czytaj dalej
25
czrw.

Podstawa opodatkowania VAT przy aporcie

W orzecznictwie sądowym w dalszym ciągu pojawiają się rozbieżne stanowiska w zakresie sposobu określania podstawy opodatkowania VAT w przypadku aportu.
Czytaj dalej
1 2 3 4 5

Archiwum