+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Tag

POŻYCZKA
08
mar

TP – Koniec wątpliwości jak ustalać wartość transakcji dla pożyczek? 

Wydana interpelacja poselska potwierdza wnioski płynące z wyjaśnień do TPR-C dotyczące ustalania wartości transakcji dla pożyczek.
Read More
13
lut

TP – Uproszczenia dla pożyczek w 2020 r. na dotychczasowych zasadach

MF póki co nie koryguje rodzaju bazowej stopy procentowej i wysokości marży dla celów zastosowania uproszczenia safe harbour przy transakcjach pożyczek.
Read More
13
lut

TP – Uproszczenia dla pożyczek w 2020 r. na dotychczasowych zasadach

Przypominamy, iż wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. uproszczenie typu safe harbour dla transakcji pożyczek (oraz odpowiednio kredytów i emisji obligacji), przewiduje następujące korzyści: brak obowiązku zawarcia w lokalnej dokumentacji cen transferowych analizy porównawczej lub analizy zgodności; odstąpienie przez organ podatkowy od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania tej pożyczki. Jednym z warunków skorzystania z...
Read More
01
paź

Cash pool a niedostateczna kapitalizacja

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację Ministrowi Finansów w zakresie stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji przy cash poolingu.
Read More
23
mar

MF – Odsetki od cash-poolingu tylko częściowo w KUP?

Zdaniem Ministra Finansów ograniczenia w zakresie niedostatecznej kapitalizacji dotyczą odsetek w systemie cash-poolingu.
Read More
23
sie

Podatek u źródła a cash pool

W związku ze stanowiskiem organów podatkowych, przychód z odsetek wypłaconych w ramach cash poola może być opodatkowany podatkiem u źródła według stawki 20%.
Read More
29
sie

Sporadyczny charakter działalności pożyczkowej

WSA we Wrocławiu, wydając wyrok w sprawie pożyczek udzielanych w ramach holdingu, wskazał na warunki, jakie muszą być spełnione, aby działalność pożyczkowa miała charakter sporadyczny.
Read More
09
sie

Odsetki od pożyczki kosztem podatkowym przy świadczeniu zastępczym

W wyroku z 15 marca 2012 r. NSA rozstrzygnął, iż za koszt podatkowy można uznać odsetki zapłacone w formie innej niż pieniężna - przy wykorzystaniu instytucji prawnej datio in solutum.
Read More
17
lip

Pożyczka dla podmiotu zagranicznego a PCC

Pożyczki, których przedmiotem są środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, udzielane przez podmiot krajowy podmiotowi zagranicznemu nie podlegają PCC - kolejna zmiana stanowiska NSA.
Read More

Archiwum