pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Tag

przychód podatkowy
01
sie

Błąd w księgach nie ma skutków podatkowych

NSA: Przychód powstaje w momencie ustania przyczyn, dla których spółka uprzednio dokonała odpisów aktualizujących, a nie w momencie prawidłowej ewidencji w księgach rachunkowych.
Czytaj dalej
11
lut

Spór o aport z agio rozstrzygnie uchwała NSA

Uchwała siedmiu sędziów NSA rozstrzygnie spór o aport z agio – kwestia ustalania przychodu w przypadku aportu w ramach którego cześć wkładu przekazywana jest na kapitał zapasowy.
Czytaj dalej
02
cze

Dostawy towarów objęte fakturą zbiorczą a przychód CIT

Zdaniem Ministra Finansów, przychód z dostaw towarów dokonanych w ciągu miesiąca, objętych jedną fakturą, powstaje w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano dostaw towarów.
Czytaj dalej
08
maj

WSA – Nieprawidłowo wniesione dopłaty przychodem spółki

W wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r. (sygn. akt III SA/Wa 2758/11) WSA w Warszawie stwierdził, że dopłata wniesiona do spółki z o. o. w sposób niezgodny z treścią art. 177 § 2 KSH (tj. uiszczona nierównomiernie w stosunku do wielkości udziałów wspólników), stanowi przychód spółki.
Czytaj dalej
19
gru

Konieczność wstecznego ujęcia korekty przychodu

Korekta przychodów powinna następować zawsze w dacie wystawienia faktury pierwotnej, bez względu na przyczynę jej dokonania.
Czytaj dalej
18
wrz

Sprzedaż nieruchomości po cenie niższej niż wartość rynkowa

NSA uznał, że uzasadnioną przyczyną określenia w umowie sprzedaży nieruchomości ceny niższej od wartości rynkowej jest fakt określenia takiej ceny w umowie przedwstępnej, o ile cena w niej ustalona na dzień zawarcia umowy była zgodna z wartością rynkową nieruchomości.
Czytaj dalej
10
sie

Obrona zastosowanej ceny sprzedaży dla celów CIT

Zdaniem NSA wyrażonym w wyroku z 24 stycznia 2012 r., organ podatkowy, kwestionując cenę ustaloną w umowie zbycia rzeczy lub prawa majątkowego, jest zobowiązany szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko.
Czytaj dalej

Archiwum