+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Tag

przychód
10
sie

Dofinansowanie z FGŚP (w związku z COVID-19) jednak przychodem „strefowym”?

Nareszcie przełomowy wyrok dla podatników działających w SSE/PSI, którzy skorzystali z pomocy publicznej w związku z COVID-19.     Kwalifikacja przychodu z tytułu dofinansowania z FGŚP przez podmioty „strefowe” jest przedmiotem sporów, gdyż istnieją dwa „obozy”:  organy podatkowe – opodatkowane CIT, gdyż dofinansowanie jako przychód nie jest wymienione w zezwoleniu SSE/decyzji PSI;  podatnicy (doradcy podatkowi) – zwolnione z CIT, gdyż między dofinansowaniem a...
Read More
23
mar

Brytyjski VAT – jak transakcja z nieunijnym podatkiem wpływa na podatek dochodowy

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT:  należny podatek VAT nie jest przychodem,  VAT nie jest kosztem, chyba że nie podlega odliczeniu.  Powyższe wydaje się być jasne, dopóki nie mamy do czynienia odpowiednikiem polskiego VAT. W wydawanych interpretacjach organy wskazują, że:  podatek od wartości dodanej funkcjonujący w innych krajach UE – jest neutralny również w Polsce (wskazać należy, że stanowisko organów zmieniło się pod...
Read More
27
sty

Dofinansowanie z FGŚP jednak przychodem pracodawcy?

Dofinansowanie z FGŚP jednak przychodem pracodawcy?    Wydana 30 grudnia 2020 r. przez Dyrektora KIS indywidualna interpretacja może zepsuć początek 2021 r. wielu podatnikom, którzy bazowali na „wyjaśnieniach” opublikowanych na stronie https://www. podatki .gov.pl/.    Zgodnie z prezentowaną w wyjaśnieniach koncepcją (potwierdzaną do tej pory w interpretacjach), na której bazowali beneficjenci wsparcia z art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach...
Read More
25
lip

NSA po stronie podatników – spór o paliwo w ryczałcie

Rozstrzygnięcie sporu w zakresie korzystania przez pracowników z samochodów służbowych do celów prywatnych – korzystny wyrok NSA
Read More
15
lut

Umorzenie odsetek a przychód CIT

Jako przychód należy opodatkować umorzone zobowiązanie odsetkowe, bez względu na sposób umorzenia.
Read More
01
sie

Błąd w księgach nie ma skutków podatkowych

NSA: Przychód powstaje w momencie ustania przyczyn, dla których spółka uprzednio dokonała odpisów aktualizujących, a nie w momencie prawidłowej ewidencji w księgach rachunkowych.
Read More
01
cze

Podróże służbowe – pytania z webcastu

TLA wyjaśnia najczęściej pojawiającą się podczas webcastu: „Podróże służbowe - problemy podatkowe” wątpliwość słuchaczy.
Read More
21
kw.

Wkład pieniężny również może być opodatkowany

Zdaniem Ministra Finansów, również w przypadku wkładów pieniężnych do spółki kapitałowej możliwe jest powstanie przychodu – nowa interpretacja organów podatkowych!
Read More
28
wrz

Spór o aport z agio – pisemne uzasadnienie NSA

Doszacowanie przychodów w związku z objęciem udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w wartości nominalnej przy przekazaniu reszty wkładu na agio niemożliwe także od 1 stycznia 2014 r.?
Read More

Archiwum