pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Tag

TSUE
VAT
15
gru

Transakcja trójstronna – uproszczenie coraz bardziej restrykcyjne 

TSUE wskazał, że w przypadku transakcji trójstronnych uproszczonych na fakturze należy wskazać „odwrotne obciążenie”
Czytaj dalej
13
lip

Czy transakcje łańcuchowe mogą być podwójnie opodatkowane? 

TSUE wydał wyrok, gdzie w przypadku transakcji łańcuchowych, które nie są oszustwem – nie można nałożyć sankcyjnego VATu.
Czytaj dalej
13
maj

Wyrok TSUE w sprawie rozliczanie WNT opublikowany – wniosek o nadpłatę złożony do 9 czerwca 2021 r. będzie najkorzystniejszy.

10 maja 2021 r. opublikowano wyrok TSUE dotyczący rozliczania WNT w tzw. szyku rozwartym (sprawa C-895/19) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o którym więcej pisaliśmy tutaj (link). Wyrok daje możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadpłatę w zakresie nienależnie zapłaconych kwot. Termin złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w związku z zapłaconymi odsetkami wpływa na jej wysokość,...
Czytaj dalej
30
kwi

TSUE: automatyczna sankcja VAT niezgodna z Dyrektywą

TSUE w wyrok TSUE w sprawie C-935/19  uznał, że  polskie przepisy nakładające na podatnika, który błędnie zakwalifikował transakcję, sankcję w wysokości 20% stoją w sprzeczności z art. 273 dyrektywy VAT i zasadą proporcjonalności.     Wyrok został wydany w stanie faktycznym gdzie:  Spółka nabyła nieruchomość zasiedloną ponad 2 lata, sprzedawca opodatkował transakcję< /span>, a Spółka dokonała odliczenia podatku i wystąpiła o zwrot nadwyżki podatku VAT...
Czytaj dalej
01
kwi

Jeżeli byłeś w „dobrej wierze” skorygujesz VAT nawet w czasie kontroli

Dobra wiara może pozwolić na niestosowanie art. 81b Ordynacji podatkowej i umożliwić korektę faktur w trakcie kontroli – to główna konkluzja z wyroku TSUE z 18 marca 2021 r. o sygn. C-48/20.  Uzasadnienie wyroku TSUE dotyczyło sytuacji, w której:  podatnik udostępniając karty paliwowe nieprawidłowo zaklasyfikował swoje świadczenie jako dostawy paliwa opodatkowane VAT,  organ zakwestionował rozliczenie wskazując, że świadczenie podatnika jest zwolnioną z VAT usługą finansową więc:  podatnik nie...
Czytaj dalej
27
sty

Ulga na złe długi – polskie przepisy do zmiany

TSUE w wyroku wydanym 15 października w sprawie C-355/19 wskazał na nieprawidłowość polskich przepisów ustawy o VAT w zakresie ulgi na złe długi.    Przepisy wskazują, że podatnik, który nie otrzymał należnej zapłaty z tytułu dostawy towarów / wyświadczonej usługi, może dokonać obniżenia wykazanego podatku należnego z tytułu tej transakcji, jeśli nieściągalność została uprawdopodobniona.    ...
Czytaj dalej
30
lip

Wyrok TSUE w sprawie transferu danych osobowych do USA kwestionuje dotychczasowe praktyki

W sprawie C-311/18 TSUE zajął się skargą dotyczącą przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej odpowiednio dotyczących: „Tarczy Prywatności”, stosowania standardowych klauzul umownych. Wskazane powyżej Decyzje dawały podstawę zgodnego z prawem transferu danych osobowych do Stanów Zjednoczonych. W ramach „Tarczy Prywatności” będącej Decyzją Komisji Europejskiej 2016/1250 możliwe było wysyłanie danych do...
Czytaj dalej
21
lip

Wyrok TSUE w kwestii prawa do urlopu po bezprawnym zwolnieniu – czy zmieni polską praktykę?

W połączonych sprawach analizowanych przez TSUE (C-762/18 i C-37/19) dotyczących prawa do urlopu za okres od bezprawnego zwolnienia do przywrócenia do pracy: pracownice były zwalniane z pracy, a na skutek zaskarżenia tych decyzji były przywracane do pracy po stwierdzeniu przez sądy niezgodności z prawem ich zwolnienia, po ostatecznym rozwiązaniu stosunków pracy z pracodawcami zażądały wypłaty...
Czytaj dalej
21
lis

„Instrumentalne” wszczęcie KKS nie zawiesi przedawnienia?

WSA we Wrocławiu powiedział „sprawdzam”, czy wszczęcie KKS ma uzasadnienie i wyrównał warunki gry między podatnikiem a organami skarbowymi
Czytaj dalej
31
paź

Ważny wyrok TSUE o eksporcie i prawie do stosowania stawki 0%

Kwalifikacja transakcji jako eksportu i prawo do stosowania stawki 0% nie mogą być uzależnione od kwestii ustalenia nabywcy.
Czytaj dalej
1 2 3

Archiwum