Nasze serwisy tematyczne

Co zrobić z benchmarkingami za okres COVID-19?

Polecane

Benchmark forum

Co zrobić z benchmarkingami za okres COVID-19?

FCT wydało projekt rekomendacji w zakresie wpływu pandemii na ceny transferowe. Co z nich wynika dla polskich podatników? 

2021-07-22
TP

Zmiany w TP – czy faktycznie będzie lżej?

Do prekonsultacji trafił projekt zmian w cenach transferowych. Czy obowiązki zostaną złagodzone?  

2021-07-13
Benchmark forum
Benchmark forum
Benchmark forum
Benchmark forum
TP

To już pewne! Terminy w zakresie TP wydłużone

W związku z zawirowaniami związanymi z koronowirusem, w tzw. Tarczy 4.0 znalazły się  również przepisy dotyczące przedłużenia terminów na realizację obowiązków TP

2020-06-26
TP

TP-R – MF publikuje projekt wyjaśnień

Dokument opublikowany przez MF rozwiewa niektóre z wątpliwości podatników dotyczących wypełniania formularza TP-R 

2020-06-25
TP

Ceny transferowe w dobie pandemii COVID-19 – Playbook

Zapraszamy na cykl wpisów dotyczących problematyki cen transferowych w dobie pandemii COVID-19. Dzisiejszy wpis dotyczy rozliczeń wewnątrzgrupowych, w których jedna ze stron pełni rutynowe funkcje i ponosi ograniczone ryzyka mając przy tym zapewniony stały poziom zysku.

2020-04-27
TP

Ceny transferowe w dobie pandemii COVID-19 – Playbook

Z końcem roku mija „ważność” benchmarkingów przygotowanych dla dokumentacji TP 2017. Nowe regulacje „sugerują” podatnikom przygotowanie nowych benchmarkingów jeszcze przed rozpoczęciem 2020 r.

2020-04-27
TP

Zbliża się termin złożenia CBC-P

W obliczu zawirowań związanych z koronawirusem i projektowanymi ulgami, nie można zapomnieć o złożeniu do końca marca powiadomienia CBC-P.

2020-03-26
TP

Zwolnienie z obowiązku składania ORD-U już nie obowiązuje

Przedsiębiorcy, zawierający umowy z nierezydentami, muszą pamiętać o obowiązku złożenia ORD-U.

2020-02-27
TP

TP – Uproszczenia dla pożyczek w 2020 r. na dotychczasowych zasadach

MF póki co nie koryguje rodzaju bazowej stopy procentowej i wysokości marży dla celów zastosowania uproszczenia safe harbour przy transakcjach pożyczek.

2020-02-13
TP

CBC – zbliżają się ważne terminy

Zbliżają się terminy do złożenia CBC-R oraz CBC-P

2019-12-12
TP

CBC – zbliżają się ważne terminy

Zbliżają się terminy do złożenia CBC-R oraz CBC-P

2019-12-12
TP

Upływa termin ważności benchmarkingów – czas sięgnąć po produkt „Benchmarking 2020”

Z końcem roku mija „ważność” benchmarkingów przygotowanych dla dokumentacji TP 2017. Nowe regulacje „sugerują” podatnikom przygotowanie nowych benchmarkingów jeszcze przed rozpoczęciem 2020 r.

2019-11-07
TP

Upływa termin ważności benchmarkingów – czas sięgnąć po produkt „Benchmarking 2020”

Z końcem roku mija „ważność” benchmarkingów przygotowanych dla dokumentacji TP 2017. Nowe regulacje „sugerują” podatnikom przygotowanie nowych benchmarkingów jeszcze przed rozpoczęciem 2020 r.

2019-11-05
TP

Nowe sankcje TP – czerwona kartka również za „nierynkowość” transakcji

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych obejmują również nowe sankcje za nieprawidłowości na tym gruncie.

2019-10-30
TP

Wrze(sień) w TP

Z końcem września upływa termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji TP oraz uproszczonego sprawozdania CIT-TP.

2019-10-30
TP

Nowe sankcje TP – czerwona kartka również za „nierynkowość” transakcji

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych obejmują również nowe sankcje za nieprawidłowości na tym gruncie.

2019-10-29
TP

Wrze(sień) w TP

Z końcem września upływa termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji TP oraz uproszczonego sprawozdania CIT-TP.

2019-09-10
TP

Korekta TP – warto zweryfikować rozliczenia z podmiotami powiązanymi

Przypominamy, iż zgodnie z nowymi regulacjami TP, podatnik może dokonać korekty cen transferowych (mieści się w tym m.in. korekta ceny, wyniku finansowego czy wskaźnika finansowego), jeżeli są...

2019-04-09
TP

Korekta TP – warto zweryfikować rozliczenia z podmiotami powiązanymi

Z uwagi na nowe regulacje w zakresie możliwości dokonywania korekt TP, stosowanym cenom transferowym warto przyglądać się już w trakcie roku.

2019-04-03
TP

Brak obowiązku złożenia ORD-U przy składaniu CIT/TP za 2018 rok

Podatnik, który składa uproszczone sprawozdanie CIT/TP za 2018 rok, nie jest zobowiązany do złożenia za ten sam okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U.

2019-03-19
TP

TP – Bezpieczne stopy procentowe i marże dla pożyczek

MF w obwieszczeniu wskazał, jaki rodzaj bazowej stopy procentowej i poziom marży zapewni – obok spełnienia innych warunków – odstąpienie przez organy od szacowania dochodu przy pożyczkach wewnątrzgrupowych.

2019-01-10
TP

TP – Bezpieczne stopy procentowe i marże dla pożyczek

Zgodnie z nowo obowiązującym art. 11g ustawy o CIT, implementującym uproszczenia „safe harbour” („bezpieczna przystań”) wytyczone na poziomie OECD (o czym wspominaliśmy już w...

2019-01-10
TP

CBC-P za 2018 i CBC-R za 2017 – nowe formularze

MF udostępniło interaktywne formularze CBC – P za 2018 r. i CBC-R za 2017 r.

2018-11-27
TP

CBC-P za 2018 i CBC-R za 2017 – nowe formularze

MF udostępniło na swojej stronie interaktywne formularze: CBC-P za 2018 r.; CBC-R za 2017 r. Przypominamy, iż: CBC – P za 2018 r. – należy złożyć do końca roku obrotowego...

2018-11-27
TP

Zmiany podatkowe 2019. TP – jak udokumentować rok 2018?

Zgodnie z przepisem przejściowym, odnoszącym się do wprowadzanych zmian w TP, podatnicy będą mogli stosować „nowe” przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych (generalnie odnoszące...

2018-11-26
TP

Zmiany podatkowe 2019 . TP – „nierynkowość” transakcji uderzy w członków zarządu

Zgodnie z wprowadzanymi zmianami w zakresie cen transferowych, w oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot powiązany oświadcza, że: sporządził lokalną dokumentację...

2018-11-26
TP

Zbliża się termin złożenia powiadomień CbCP za rok 2018

Podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej objęte raportem CbC są obowiązane do złożenia powiadomienia Szefowi KAS. Termin na składanie powiadomień upływa z końcem grudnia 2018 r

2018-11-20
TP

Zmiany podatkowe 2019 – cz. III. TP – jak udokumentować rok 2018?

Podatnicy będą mogli wybrać, według jakich zasad udokumentują transakcje realizowane w roku podatkowym 2018.

2018-11-19
TP

Zmiany podatkowe 2019 – cz. II. TP – „nierynkowość” transakcji uderzy w członków zarządu

Członkowie zarządu oświadczą nie tylko, że firma sporządziła dokumentację – dadzą również głowę, że dokumentowane transakcje są „rynkowe”.

2018-11-08
TP

Ceny transferowe nie lubią ciszy – nadchodzi kolejna rewolucja

W dniu 16 lipca na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy zmieniającej obecnie obowiązujące regulacje w zakresie cen transferowych. Propozycje zmian należy ocenić jako...

2018-07-17
TP

Ceny transferowe nie lubią ciszy – nadchodzi kolejna rewolucja

MF opublikowało projekt ustawy zmieniającej regulacje w zakresie cen transferowych.

2018-07-17
TP

Światełko w tunelu dla niektórych podmiotów zobowiązanych do sporządzenia Master File

Czy podmioty działające niezależnie od grupy podmiotów powiązanych zobowiązane są do sporządzenia dokumentacji Master File o tej grupie? Wyrok WSA nadzieją na korzystną dla podatników wykładnię pojęcia „grupa podmiotów powiązanych”.

2018-07-17
TP

TP – nowe formularze CIT-TP/PIT-TP

MF opublikowało nowe formularze uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych (CIT-TP/PIT-TP)

2018-07-13
TP

TP – nowe formularze CIT-TP/PIT-TP

W dniu 6 lipca 2018 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów, wprowadzające nowe formularze CIT-TP/PIT. Na wstępie uspokajamy podatników: jeżeli przed dniem wejścia...

2018-07-13
TP

TP – założenie spółki przed końcem roku popłaca

Zgodnie z interpretacją Dyrektora KIS – spółka założona w 2016 r., nieprzejawiająca aktywności operacyjnej w tym roku, nie jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r.

2018-06-28
TP

TP – założenie spółki przed końcem roku popłaca

Dla jednego z naszych klientów uzyskaliśmy interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej, zgodnie z którą: Spółka, która została założona w 2016 r....

2018-06-28
TP

Uproszczone sprawozdania CIT/TP i PIT/TP – Ministerstwo Finansów odpowiada na pytania podatników

Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości podatników związane z uproszczonymi sprawozdaniami CIT/TP i PIT/TP. Na stronie resortu opublikowano odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, mające ułatwić i przyspieszyć wypełnianie formularzy.

2018-06-21
TP

Uproszczone sprawozdania CIT/TP i PIT/TP – Ministerstwo Finansów odpowiada na pytania podatników

Od 2018 roku podatnicy zobowiązani są do składania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT/TP lub PIT/TP. Celem raportowania jest pozyskanie przez administrację podatkową wybranych informacji dla...

2018-06-21
TP

TP – Obowiązek aktualizacji dokumentacji podatkowej w zakresie transakcji finansowych

Interpretacja ogólna w konflikcie z dotychczasowym stanowiskiem z interpretacji indywidualnych

2018-06-12
TP

CIT TP/PIT – TP czy ORD-U? Obowiązki za 2017 r.

CIT TP/PIT - TP czy ORD-U? Obowiązki za 2017 r.

2018-03-28
TP

TP 2017 – Wyjaśnienia MF dotyczące sprawozdawczości w zakresie cen transferowych

TP - Wyjaśnienia MF dotyczące sprawozdawczości w zakresie cen transferowych

2018-03-20
TP

Wyjaśnienia MF dotyczące sprawozdawczości w zakresie cen transferowych

Ministerstwo Finansów zaprezentowało komunikat zawierający wyjaśnienia do rozporządzenia dotyczącego wydłużenia terminów w zakresie obowiązków sprawozdawczych dotyczących cen...

2018-03-20
TP

TP 2017 – Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji podatkowej

TP 2017 – Weszło w życie rozporządzenie o wydłużeniu terminu na przygotowanie dokumentacji podatkowej

2018-03-16
TP

CIT 2018 – dokumentacje TP a uzyskanie APA

Ograniczenie obowiązku dokumentacji TP w przypadku podmiotów, które uzyskały APA.

2017-11-06
TP

Ostateczna wersja powiadomienia CBC-P

TP – Ostateczna wersja powiadomienia CBC-P

2017-10-17
TP

Powiadomienia CBC-P – wersja robocza

TP – wersja robocza powiadomienia CBC-P

2017-10-17
TP

Ostateczna wersja powiadomienia CBC-P

Na stronie MRiF pojawił się komunikat zawierający: a) ostateczną wersję powiadomienia CBC-P (plik xsd), która jest dostępna w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów...

2017-10-17
TP

TP – wersja robocza powiadomienia CBC-P

Ministerstwo Rozwoju i Finansów zaprezentowało komunikat zawierający roboczą wersję powiadomienia CBC-P.

2017-09-13
TP

Wersja robocza powiadomienia CBC-P

Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Finansów pojawił się komunikat zawierający: wersję roboczą powiadomienia CBC-P (plik xsd) wraz z informacją, że niebawem pojawi się elektroniczna wersja...

2017-09-13
TP

TP – Konieczność sumowania wartości „transakcji”

WSA – należy sumować wartości „transakcji” z podmiotami powiązanymi dla celów określenia obowiązku dokumentacyjnego.

2017-06-20
TP

Konieczność sumowania wartości „transakcji”

W stanie faktycznym opisywanej sprawy podatnik we wniosku o interpretację indywidualną wskazał, że będzie realizował szereg transakcji z podmiotami powiązanymi (m.in. świadczenie usług doradztwa...

2017-05-25
TP

TP – Rozporządzenie MRiF – elementy analizy danych porównawczych – „benchmarkingów” (cz. 2)

TP – Rozporządzenie MRiF – elementy analizy danych porównawczych (cz. 2).

2017-04-14
TP

Rozporządzenie MRiF – elementy analizy danych porównawczych – „benchmarkingów” (cz. 2)

Przypominamy, iż Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt Rozporządzenia uszczegóławiającego obligatoryjne elementy dokumentacji: „Local file” (dla...

2017-04-12
TP

TP – Rozporządzenie MRiF – elementy dokumentacji „local file” (cz. 1)

TP – Rozporządzenie MRiF – elementy dokumentacji „local file” (cz. 1)

2017-03-29
TP

TP – Rozszerzenie obowiązków Country by Country Reporting

Rozszerzenie obowiązków Country by Country Reporting oraz wprowadzenie dotkliwych sankcji za niedopełnienie obowiązków w tym przedmiocie.

2017-03-29
TP

Rozszerzenie obowiązków Country by Country Reporting

Zgodnie z ustawą o wymianie informacji z innymi Państwami z dnia 9 marca 2017 r. podatnicy będą zobowiązani do przekazania dokumentacji Contry by Country Reporting (dalej: CbCR) do Szefa Krajowej...

2017-03-27
TP

TP – Rozporządzenie MRiF

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przedstawiło projekt Rozporządzenia uszczegóławiającego obligatoryjne elementy dokumentacji „Local file” .

2017-03-13
TP

Rozporządzenie MRiF – elementy dokumentacji „local file” (cz. 1)

Projekt rozporządzenia uszczegóławiającego obligatoryjne elementy dokumentacji podatkowej („Local file”) Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt Rozporządzenia...

2017-03-13
TP

Ceny transferowe 2017 – pojęcie transakcji jednego rodzaju

Pojęcie transakcji jednego rodzaju na gruncie regulacji wprowadzonych od 1 stycznia 2017 r.

2017-02-22
TP

Umorzenie wierzytelności poza regulacjami TP

W sytuacji zwolnienia z długu pomiędzy podmiotami powiązanymi nie mają zastosowania przepisy o szacowaniu dochodu oraz obowiązku dokumentacji cen transferowych.

2017-02-09
TP

Szacowanie dochodu CIT z ukrytej czynności prawnej

TP - szacowanie dochodu wywodząc skutki z ukrytej czynności prawnej.

2017-01-31
TP

Korekta dochodowości TP poza VAT

Korekta dochodowości TP nie podlega opodatkowaniu VAT.

2016-11-29
TP

TP – Korekta dochodowości a koszt podatkowy

MF uznał, iż korekta dochodowości (zapewnienie zysku na określonym poziomie) nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

2016-11-17
TP

Limity dokumentacyjne a sumowanie wartości transakcji

TP - Limit dokumentacyjny a sumowanie wartości transakcji za 2017 r.

2016-10-27
TP

Producent kontraktowy a opłata licencyjna

Zdaniem WSA, opłata licencyjna ponoszona przez producenta kontraktowego na rzecz powiązanego dystrybutora jest niezasadna i nie powinna stanowić KUP.

2016-09-07
TP

Kolejny komunikat MF w sprawie kontroli cen transferowych

Ministerstwo Finansów poinformowało, iż jednym z priorytetów w 2016 r. będzie badanie cen transferowych.

2016-03-04
TP

Komunikat MF w sprawie kontroli cen transferowych

Ministerstwo „ostrzega” podatników przed kontrolami cen transferowych w II kwartale 2016 r.

2015-12-22
TP

Raport BEPS – usługi o niskiej wartości dodanej

Raport BEPS – usługi o niskiej wartości dodanej.

2015-10-16
TP

Zmiana ustawy o CIT w zakresie cen transferowych

Ceny transferowe – uchwalone przez Sejm zmiany ustawy o CIT.

2015-09-29
TP

Ceny transferowe – aktualizacja projektu zmian

Ceny transferowe – aktualizacja planowanych zmian

2015-07-01
TP

Ceny transferowe – usługi o niskiej wartości dodanej

Opis usług o niskiej wartości dodanej jako element obrony cen transferowych.

2015-02-09
TP

Dokumentacja podatkowa a wartość transakcji

WSA - Ceny transferowe - limit wartości transakcji zobowiązujący do sporządzenia dokumentacji podatkowej obliczany jest tylko dla dwóch rodzajów transakcji: usług i towarów.

2014-08-06
TP

Sankcyjna stawka podatku a dokumentacja podatkowa

Zdaniem WSA w Gdańsku, dla ochrony przed sankcyjną stawką podatku 50% należy przedstawić dokumentację spełniającą warunki art. 9a ustawy o CIT, a nie jakąkolwiek dokumentację.

2014-06-06