Nasze serwisy tematyczne

TP

Korekta cen transferowych – jak rozumieją ją organy?

Warunki dokonywania korekt cen transferowych zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. prezentowaliśmy na łamach Rzecznika Podatkowego tutaj.

Wprowadzone regulacje w tym zakresie miały być precyzyjnymi drogowskazami jak identyfikować i ujmować korekty cen transferowych, niemniej niejasne regulacje wprowadziły wiele wątpliwości i interpretacyjnych problemów. Brak jak dotąd wydanych objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych pozostawia podatników z dużym problemem. Poniżej prezentujemy wybrane interpretacje dotyczące korekt cen transferowych i wynikające z nich konkluzje, mogące w pewnych obszarach niektóre kwestie rozjaśnić:

  1. Interpretacja indywidualna DKIS z dnia 29 listopada 2019 r. o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.423.2019.1 Dyrektor KIS uznał, że:
  • korekty wynikające z rozliczenia wtórnego (w stanie faktycznym cykliczne rozliczenia, dokonywane w oparciu o koszty rzeczywiste świadczonych usług) należą do korekt kontraktowych, a ich podstawowym zadaniem jest wyeliminowanie różnic wynikających z aktualizacji bazy kosztowej będącej podstawą wyceny usług lub odchyleń wynikających z zakresu lub rozmiaru faktycznie wykonanej usługi;
  • takie rozliczenia wtórne dot. transakcji zrealizowanych w zakończonym roku nie stanowią korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e Ustawy CIT;
  1. Interpretacja indywidualna z dnia 1 sierpnia 2019 r. o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.215.2019.2.BK. Dyrektor KIS uznał, że korekty:
  • które nie są związane ze zmianą takich parametrów, jak rentowność Spółki czy ceny poszczególnych procesów (usług), lecz skutkiem urealnienia liczby procesów (z planowanej liczby do liczby faktycznie wykonanej, czyli brak korekty ceny jednostkowej, korekta jedynie całości ceny poprzez korektę ilości usług) oraz
  • których celem jest wyrównanie różnicy powstałej między budżetowaną a rzeczywistą liczbą procesów wykonanych w ramach świadczonych usług

nie stanowią korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e CIT.

  1. Interpretacja indywidualna z dnia 7 kwietnia 2020 r. o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.47.2020.1.SJ. Dyrektor KIS potwierdził, że:
  • jeżeli korekty dochodowości spełniają wszystkie wymogi przewidziane w art. 11e – stanowią korektę cen transferowych,
  • nawet w sytuacji gdy transakcje są dokonywane ze spółką dystrybucyjną, a rentowność zapewniana jest spółce przez podmiot centralny.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880