Nasze serwisy tematyczne

TP

Raport BEPS – usługi o niskiej wartości dodanej

W dniu 5 października 2015 r. OECD opublikowało ostateczne raporty w ramach inicjatywy BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Action Plan) mającej na celu uszczelnienie systemów podatkowych państw członkowskich m.in. w zakresie cen transferowych.

Zgodnie z raportem „Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8 – 10”:

  • usługi o niskiej wartości dodanej to usługi mające pomocniczy charakter, niebędące elementem podstawowej działalności świadczeniodawcy, niewymagające zaangażowania unikatowych wartości niematerialnych oraz nierodzące istotnego ryzyka (taki rutynowy charakter mogą mieć np. usługi zarządzania, finansowe, IT etc.).;
  • ustalony narzut marży na kosztach przy świadczeniu usług o niskiej wartości dodanej w wysokości 5 % będzie zgodny z zasadą ceny rynkowej (arm’s lenght principle) oraz
  • zastosowanie warunków świadczenia usług o niskiej wartości dodanej zaprezentowanych w raporcie, w tym narzutu marży w wysokości 5 % nie wymaga sporządzania analiz porównawczych.

Zwracamy uwagę, że raporty BEPS co prawda nie stanowią przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, mimo to można się spodziewać, że przyjęcie przez podmioty powiązane rozwiązań zaproponowanych przez OECD zostanie zaakceptowane przez polskie organy podatkowe i uznane za zgodne z zasadami ceny rynkowej.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880