Nasze serwisy tematyczne

TP

TP – Uproszczenia dla pożyczek w 2020 r. na dotychczasowych zasadach

Przypominamy, iż wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. uproszczenie typu safe harbour dla transakcji pożyczek (oraz odpowiednio kredytów i emisji obligacji), przewiduje następujące korzyści:

 • brak obowiązku zawarcia w lokalnej dokumentacji cen transferowych analizy porównawczej lub analizy zgodności;
 • odstąpienie przez organ podatkowy od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania tej pożyczki.

Jednym z warunków skorzystania z uproszczenia jest ustalenie oprocentowania pożyczki w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów aktualnym na dzień zawarcia umowy (o pozostałych warunkach pisaliśmy tutaj: https://cenytransferowe.tla-kancelaria.pl/aktualnosci/tp-bezpieczne-stopy-procentowe-i-marze-dla-pozyczek/).

Ministerstwo Finansów poinformowało, że dla celów uproszczenia safe harbour podatnicy stosują rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę ogłoszone w obwieszczeniu z 21 grudnia 2018 r. również do umów pożyczek zawieranych w 2020 r. (do czasu wydania nowego obwieszczenia, które zgodnie z delegacją ustawową ma pojawić się do 31 grudnia 2020 r.).

W związku z tym przypominamy, że:

 1. rodzaj bazowej stopy procentowej dla pożyczek:
 • w złotych – stanowi WIBOR 3M,
 • w dolarach amerykańskich – stanowi LIBOR USD 3M,
 • w euro – stanowi EURIBOR 3M,
 • we frankach szwajcarskich – stanowi LIBOR CHF 3M,
 • w funtach brytyjskich – stanowi LIBOR GBP trzymiesięczny;
 1. marża:
 • wynosi 2 %,
 • stanowi sumę wartości bezwzględnej [a więc z „pominięciem” minusa – przyp. TLA] bazowej stopy procentowej i wartości marży, w przypadku, gdy wartość bazowej stopy procentowej jest mniejsza od zera

– i jest marżą maksymalną dla pożyczkobiorcy i minimalną dla pożyczkodawcy.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880