Nasze serwisy tematyczne

TP

TPR nawet w przypadku „krajowego” zwolnienia z dokumentacji

Przypominamy, iż przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. przewidują zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji TP dla niektórych transakcji „krajowych”.

Zwolnienie ma zastosowanie do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez krajowe („polskie”) podmioty powiązane w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów spełnia łącznie następujące warunki:

  • brak realizacji straty w dokumentowanym roku (zgodnie z obecnie wydawanymi interpretacjami MF strata nie może powstać ze źródła – „koszyka” – przychodów, do którego zalicza się transakcja);
  • brak korzystania ze zwolnienia przedmiotowego („SSE” i decyzja o wsparciu nowych inwestycji – „PSI”);
  • brak korzystania ze zwolnienia podmiotowego z art. 6 ustawy o CIT.

Podmioty, które spełniają wskazane warunki,

  • mimo zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji „krajowych”,
  • obowiązane są do złożenia TPR (do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego; w związku z COVID-19 projekt „Tarczy Antykryzysowej 4.0” może przesunąć ten termin do 12 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego – czekamy na wejście w życie proponowanych regulacji).

W związku z powyższym należy mieć na uwadze, iż zwolnienie z dokumentowania transakcji nie wyłącza wszystkich obowiązków związanych z cenami transferowymi.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880