Nasze serwisy tematyczne

TP

Transakcja „kontrolowana” rozumiana coraz „szerzej”

Zgodnie z art. 11a ust 1 pkt 6 CIT przez pojęcie transakcji kontrolowanej rozumie się:

 • identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działanie o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów zagranicznego zakładu,
 • których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Powyższa definicja nasuwa wątpliwości co – oprócz zdarzeń, które potocznie są rozumiane jako „transakcje” czyli np. sprzedaż towarów – należy rozumieć poprzez „działania o charakterze gospodarczym”. Poniżej prezentujemy wybrane interpretacje/wyroki organów wskazujące, iż to pojęcie należy rozumieć stosunkowo szeroko (wskazujemy również te, które zostały wydane na gruncie uprzednich przepisów – naszym zdaniem obecnie podobnie, a nawet szerzej należy rozumieć pojęcie transakcji w rozumieniu cen transferowych).

 1. Nabycie udziałów własnych w celu umorzenia

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 marca 2020 r. o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.121.2020.1.ŚS

Zgodnie z stanowiskiem MF, umorzenie udziałów, niezależnie od jego charakteru (dobrowolne lub przymusowe), mieści się w pojęciu „transakcji kontrolowanej” i generalnie jest przedmiotem dokumentacji podatkowej (po przekroczeniu limitów dokumentacyjnych). Pojęcie „transakcji” powinno być rozumiane możliwie szeroko, czyli jako wszelkie czynności prawne powodujące przeniesienie własności dóbr.

 1. Zdarzenia „kapitałowe”

Wyrok NSA z 8 marca 2016 r. o sygn. II FSK 4000/13

Zdaniem NSA transakcją w rozumieniu przepisów o cenach transferowych jest również:

 • wniesienie aportu do spółki kapitałowej w formie udziałów lub akcji,
 • zakup/nabycie udziałów,
 • objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym za wkład pieniężny.
 1. Zdarzenia wskazane w uzasadnieniu do ustawy

W uzasadnieniu do ustawy wprowadzającej nowe przepisy w zakresie TP, ustawodawca wymienił zdarzenia, którego jego zdaniem mieszą się w definicji transakcji kontrolowanej, są to:

 • restrukturyzacje,
 • umowy o podziale kosztów (CCA),
 • umowy spółki osobowej,
 • umowy o współpracy
 • umowy o zarządzanie płynnością.

Należy zwrócić uwagę, iż część z tych zdarzeń (m.in. CCA, umowy o zarządzaniu płynnością) były wymienione wprost na gruncie uprzednich przepisów jako podlegające udokumentowaniu (obecnie zostały „schowane” pod szerokim rozumieniem transakcji kontrolowanej).

 1. Dywidenda, dotacja lub darowizna

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 grudnia 2019 r. o sygn. 0111-KDIB2-3.4010.308.2019.2.KK

Dla odmiany MF uznał, iż dywidendy, dotacje, przekazanie środków i inne dofinansowania (bez względu na nazewnictwo) w zakresie działalności statutowej, nie powinny podlegać obowiązkowi dokumentacyjnemu. Zdaniem MF wskazane transakcje nie spełniają definicji „transakcji kontrolowanej” ze względu na ich „niegospodarczy” charakter.

Podsumowując, wydawane interpretacje/wyroki podsuwają podatnikom pewne wskazówki, w jaki sposób interpretować pojęcie transakcji ”kontrolowanej”:

 • działania/zdarzenia muszą mieć charakter „gospodarczy” (mieści się w tym charakter handlowy, kapitałowy, finansowy i usługowy);
 • nie należy przywiązywać się wyłącznie do „potocznego” rozumienia transakcji, gdzie generalnie w ramach transakcji jest towar/usługa, zapłata i faktura;
 • generalnie każde zdarzenie gospodarcze w firmie, przekraczające wartościowo progi dokumentacyjne będzie podlegać dokumentacji TP.

Łukasz Peterek

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880