pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Specjalnie Strefy Ekonomiczne / Polska Strefa Inwestycji

TLA Kancelaria > Branże > Specjalnie Strefy Ekonomiczne / Polska Strefa Inwestycji

Szczegóły

Nie każdy posiada zdolność bilokacji, dlatego nie zawsze udaje nam się być we wszystkich miejscach, w których powinniśmy. Czasem musimy mieć zastępstwo. Albo zwolnienie.
Nie musisz się rozdwoić, żeby rozwijać swój biznes. Za to zwolnienie podatkowe może Ci się przydać. Zdobądź przewagę nad konkurencją ulgą, która ułatwi Ci zwiększenie zysków.
Nie wiesz, jak się za to zabrać? Nie musisz. My wiemy, do kogo należy się zgłosić, jakie wypełnić dokumenty oraz co zrobić, aby do podobnej ulgi zakwalifikować się.
Gdy zwolnienie podatkowe zostanie już przyznane, potrafimy bezbłędnie i optymalnie poprowadzić rozliczenia podatkowe.

Chcesz, abyśmy zapewnili Ci zwolnienie? Gwarantujemy:

Wsparcie wnioskowania pomocy

Wsparcie przy wnioskowaniu o uzyskanie decyzji o wsparciu w formie ulgi podatkowej

Prawidłowe rozliczenia podatkowe

Doradztwo w zakresie alokacji przychodów i kosztów prowadzonej działalności

Specjalizacje

Własność intelektualna i prawo konkurencji

Cło / akcyza

Ceny transferowe

innowacje

Prawo pracy

RODO

Polska Strefa Inwestycji

Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną.

Polska Strefa Inwestycji to instrument wsparcia w ramach, którego inwestorzy mają możliwość uzyskania zwolnienia z opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu (związanej z realizacją nowej inwestycji).

Kompleks budynków jeden firmy magazynowej w trakcie zachodu słonecznego
Decyzję o wsparciu można uzyskać w związku z inwestycją na terenie całej Polski, ale jej lokalizacja ma wpływ na:
 • wysokość wsparcia,
 • wielkość inwestycji kwalifikowanej do otrzymania decyzji o wsparciu,
 • ilość warunków jakościowych, które należy spełnić, aby otrzymać decyzję o wsparciu,
 • okres obowiązywania wsparcia.
Dla kogo?
 • Planujesz:- założenie nowego przedsiębiorstwa,
  - zwiększenie mocy produkcyjnej przedsiębiorstwa,
  - dywersyfikację produkcji (wprowadzenie nowego produktu),
  - zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego,
  - nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, w związku z czym ponosisz wydatki inwestycyjne?
 • Uzyskując decyzję o wsparciu w związku z powyższymi planami – możesz tylko zyskać.

Nasze kompetencje w zakresie PSI

Weryfikujemy inwestycję pod kątem wsparcia:

 • określamy czy dla inwestycji możliwe jest uzyskanie wsparcia i wskazujemy kryteria do spełnienia,
 • określamy wielkości ewentualnego wsparcia w związku z potencjalną inwestycją.

Pomagamy w procedurze uzyskania decyzji o wsparciu:

 • wspieramy w przygotowaniu projektów wymaganych dokumentów lub
 • przygotowujemy projekty wymaganych dokumentów,
 •  działamy w charakterze pełnomocnika.

Wspieramy w rozliczeniu pomocy publicznej:

 • przedstawiamy zasady rozliczania pomocy publicznej (kumulacja pomocy publicznej, konsumpcja pomocy publicznej),
 • określamy wielkość skonsumowanej/do skonsumowania pomocy publicznej.

Realizujemy bieżące wsparcie w rozliczeniach działalności w ramach PSI:

 •  określamy dochody z działalności określonej w decyzji o wsparciu w przypadku przychodów nietypowych/spornych (np. rekompensata, tooling, zestawy produktów),
 • określamy koszty działalności w PSI w przypadku kosztów wspólnych/nietypowych/spornych,
 • ustalamy zasady rozliczeń między zakładem działającym w ramach PSI i poza PSI,
 • szkolimy personel odpowiedzialny za rozliczenie pomocy publicznej,
 • uzyskujemy interpretacje indywidualne zabezpieczające rozliczenia w ramach PSI.

Pomagamy w rozliczeniach w przypadku uchylenia decyzji o wsparciu.

Pomagamy w rozliczeniach w przypadku uchylenia decyzji o wsparciu.