pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Własność intelektualna i prawo konkurencji

TLA Kancelaria > Specjalizacje > Własność intelektualna i prawo konkurencji

Doradzamy Klientom we wszystkich sprawach związanych z ochroną praw własności intelektualnej, prawem nowych technologii oraz we wszystkich sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Nasi eksperci analizują planowane transakcje pod względem zabezpieczenia praw własności intelektualnej oraz zgodności planowanych czynności z obowiązującym prawem antymonopolowym i prawem ochrony konsumentów.

Jak możemy pomóc?

Umowy dotyczące praw własności intelektualnej

Opracowujemy i negocjujemy umowy dotyczące autorskich praw majątkowych oraz praw własności intelektualnej, w tym umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, umów licencyjnych, przenoszenie praw własności przemysłowej, know-how, umowy wdrożeniowe, ponadto przygotowujemy opinie prawne związane z ochroną praw własności intelektualnej.

Ochrona przed naruszeniami

Doradzamy w zakresie możliwego wyboru formy najefektywniejszej ochrony praw autorskich oraz praw własności przemysłowej przed naruszeniem, w sprawach z zakresu ochrony i naruszenia dóbr osobistych, w tym ochrony dóbr osobistych osób prawnych, a także doradzamy w reagowaniu na naruszenia praw własności intelektualnej (w tym autorskich praw majątkowych i praw własności przemysłowej).

Uzyskiwanie praw ochronnych

Wspieramy i doradzamy przy rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, wzorów użytkowych, etc., a także prowadzimy postępowania rejestrowe w procedurze przez Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak również Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

IT

Doradzamy w kwestiach prawnych dotyczących oprogramowania komputerowego, wdrożeń systemów informatycznych, a także przetwarzania danych w systemach informatycznych.

Postępowanie sporne

Reprezentujemy Klientów w sporach związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej (w tym także naruszeniem tych praw w Internecie), jak również wspieramy ich w postępowaniu sprzeciwowym przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Prawo konkurencji

  • reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, a w szczególności w sprawach związanych z nazewnictwem przedsiębiorstw i przedsiębiorców, towarów i usług, naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwego naśladownictwa, a także zakazów konkurencji, nieuczciwych postanowień umownych, rozpowszechniania nieprawdziwych informacji,
  • weryfikujemy działalność oraz dokumenty (umowy, regulaminy, etc.) pod kątem identyfikacji czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności w odniesieniu do umów licencyjnych, dystrybucyjnych, agencyjnych i franchisingowych, jak i pod względem zgodności z przepisami chroniącymi zbiorowe interesy konsumentów,
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach związanych ze zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji, przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądami powszechnymi wszelkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
  • przygotowujemy wnioski i opinie dotyczące kontroli koncentracji, a także doradzamy w postępowaniach dotyczących koncentracji przedsiębiorstw.

Aktualności

Działalność tzw. centrów usług wspólnych może zostać uznana za działalność regulowaną wymagającą wpisu do rejestru

Wykonywanie działalności centrów usług wspólnych może wymagać wpisu do rejestru, a jej wykonywanie bez wpisu być zagrożone karą do 100.000 zł.

Nowe Prawo holdingowe – czy członek zarządu będzie mógł uniknąć odpowiedzialności za realizowane działania Grupowe?

Projekt “Prawa holdingowego” trafił do Sejmu. Za jego sprawą zostaną wprowadzone odrębne regulacje dla spółek przynależących do „grup spółek” – co może oznaczać...

Co dokładnie NSA powiedział w „uchwale o instrumentalnym wszczęciu KKS”?

Znamy uzasadnienie pisemne uchwały siedmiu sędziów NSA w temacie „instrumentalnego wszczęcia” postępowania karnego skarbowego.    Można powiedzieć, że o instrumentalnym wszczęciu postępowania KKS powstał już praktycznie cały cykl: ...