pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

CIT

Profesjonalne doradztwo prawne w zakresie podatków CIT

Rozliczenie podatku CIT z roku na rok staje się coraz bardziej skomplikowane. Prawidłowe złożenie zeznania wymaga nie tylko znajomości stale rosnącej liczby przepisów, ale także objaśnień podatkowych tłumaczących, jak, według administracji podatkowej, przepisy należy stosować. Jednym z większych utrudnień dla podatnika mogą okazać się kwestie związane ze zwolnieniem, uniknięciem lub obniżeniem stawki podatku u źródła, co z kolei, w świetle przepisów, wymaga należytej staranności przy wskazywaniu rzeczywistego beneficjenta. Do tego dochodzą również formalności związane z podatkami inwestorów działających w Grupach.

Jak uzyskać decyzję o wsparciu realizacji inwestycji?

Odnalezienie się w gąszczu tego typu regulacji, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych wypowiadających się w poszczególnych obszarach, może być utrudnione bez profesjonalnego doradztwa. Jeśli podatnik zamierza podjąć określone kroki w sprawie zwolnienia lub uniknięcia płacenia podatku u źródła, niezbędna będzie opinia zabezpieczająca rzetelnego eksperta. Jako specjaliści, zapewniamy fachowe doradztwo i realną ocenę sytuacji. Dostarczymy także wytyczne, które będą potrzebne do dalszego postępowania. Dzięki nam dowiesz się w praktyce, jak uzyskać decyzję o wsparciu inwestycyjnym.

WHT – należyta staranność w podatku u źródła

Oferujemy kompleksowe wsparcie podatników w zakresie składania zeznań podatkowych CIT. Nasi doradcy zajmują się rozpatrywaniem spraw Klientów między innymi w kwestii rozliczania podatku WHT. Przeprowadzamy wnikliwe audyty pod kątem należytej staranności oraz sporządzamy raporty, w których przedstawiamy realne możliwości płatnika w sprawie uniknięcia lub zwolnienia z podatku czy ustalenia niższej stawki. Nasi eksperci udzielają również porad prawnych w związku z przystąpieniem do programu Polska Strefa Inwestycji. Szczegółowo wyjaśniamy, jak uzyskać decyzję o wsparciu przy realizacji nowego przedsięwzięcia. Zapewniamy kompleksową poradę prawną wszystkim przedsiębiorcom mającym możliwość uzyskania zwolnienia z opodatkowania dochodów.

Jak możemy pomóc?
Kobieta używając pióra zaznacza punkt na wykresach znajdujących się na kartkach papieru
Ograniczenie w kosztach 15e

Wydatkami na usług niematerialne można zarządzić aby w pełni stanowiły KUP

Podatnicy działający w Grupach są zobowiązani do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów określonej kategorii wydatków m.in na nabycie z Grupy usług o charakterze niematerialnym (np. usługi doradcze, zarządzania i kontroli, reklamowe) powyżej określonego limitu 3 mln PLN i 5% EBITDA. Oczywiście istnieją sposoby, aby zmniejszyć to ograniczenie lub zupełnie mu nie podlegać. Warto mieć na uwadze, że podatek u źródła jest specyficzną formą podatku CIT — aby się z niego wywiązać, należy posiadać tzw. opinię zabezpieczającą
Nabywasz usługi z Grupy o znacznej wartości?
Limitowanie kosztów dotyczy podmiotów, które nabywają usługi niematerialne, opłacają należności za własności intelektualne lub dokonują wydatków na uzyskanie gwarancji lub poręczeń płatne do:

– podmiotów powiązanych,

– podmiotów mających siedzibę w rajach podatkowych.

Jak możemy pomóc?
 • Wspieramy podatników w:– identyfikacji wydatków podlegających limitowaniu,
  – identyfikacji wydatków bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi (nie podlegają pod limitowanie)
  – określaniu limitu wydatków niepodlegających ograniczeniu zaliczeniu w KUP,
  – uzyskiwaniu interpretacji indywidualnych dla podmiotów działających w SSE i PSI w zakresie niestosowania limitu wydatków związanych z działalnością zwolnioną,
  – wdrażaniu rozwiązań polegających na zmianie modelu rozliczeń między podmiotami powiązanymi skutkującymi brakiem stosowania limitu,
  – uzyskiwaniu uprzednich porozumień cenowych (rozliczenia będące przedmiotem porozumienia nie podlegają pod limitowaniu),
  – uzyskiwaniu porozumień podatkowych (rozliczenia będące przedmiotem porozumienia nie podlegają pod limitowaniu),
  – rozliczaniu wydatków wyłączonych z KUP w danym roku w kolejnych 5 latach podatkowych w ramach dostępnych w tych latach limitów.
Ograniczenie w kosztach 15c

Uzyskujesz finansowanie zewnętrzne o znacznej wartości?

Limitowanie w KUP dotyczy kosztów finansowania dłużnego o znacznej wartości (ponad limit 3 mln PLN i 5% EBITDA).

Stos monet ułożonych na banknotach polskich w pionie
Jak możemy pomóc?
 • Wspieramy podatników w:– identyfikacji kosztów finansowania dłużnego podlegających limitowaniu,
  – określaniu limitu należności niepodlegających ograniczeniu zaliczeniu w KUP,
  – uzyskiwaniu interpretacji indywidualnych dla podmiotów działających w SSE i PSI w zakresie niestosowania limitu w związku z działalnością zwolnioną,
  – rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kolejnych 5 latach podatkowych w ramach dostępnych w tych latach limitów.
Zegar z funkcją budzika ustawiony na tle białego kalendrza

WHT - podatek u źródła

Płatność podatku u źródła coraz bardziej skomplikowana

Zasady poboru WHT są złożone. Wpływa to na należyta staranność, która jest pojęciem ogólnym wskazywanym zarówno w Kodeksie cywilnym, jak i innych kodeksach. Ma ona zastosowanie przede wszystkim do nabywców towarów w obrocie krajowym. Według organów podatkowych zastosowanie zwolnienia, niższej stawki czy uniknięcie poboru WHT wymaga nie tylko zgromadzenia podstawowych dokumentów (np. certyfikat rezydencji), ale obliguje do dochowania należytej staranności w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego płatności.

WHT dotyczy głównie podmiotów działających w ramach grup kapitałowych

Płatności za usługi niematerialne świadczone przez centra usług wspólnych, odsetki za udzieloną z zagranicy pożyczkę lub wynikające z instrumentów dłużnych, wypłata dywidendy do spółki matki mającej siedzibę za granicą to codzienność podmiotów działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. WHT to specyficzna forma podatku CIT, czyli tzw podatek u źródła, którym można opodatkować tego typu transakcje. Opinia zabezpieczająca będzie natomiast niezbędna w przypadku chęci uniknięcia lub zwolnienia z jego płacenia. Wyklucza to możliwość podważenia skutków podatkowych przez organy podatkowe, dlatego warto zlecić wydanie opinii ekspertom.

Problematyka poboru WHT może dotyczyć jednak każdego podmiotu, którego usługodawcy lub kredytodawcy nie są polskimi rezydentami podatkowymi.

Utrudnienia dotyczą m.in. mechanizmu pay&refund i „uderzają” w podmioty, które od 1 stycznia 2022 r.:

 • wypłacają należności z tytułu m.in. dywidend, odsetek, należności licencyjnych,
 • a suma wypłat z tytułu powyższych należności dokonywanych w jednym roku podatkowym na rzecz tego samego podatnika będącego zagranicznym podmiotem powiązanym przekracza 2 mln zł.

W takiej sytuacji:

 • płatnik będzie musiał pobrać WHT od nadwyżki ponad kwotę 2 mln zł wg stawki 19% lub 20%; 
 • a dopiero po jego pobraniu podatnik lub płatnik (jeśli poniósł ciężar ekonomiczny podatku) będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwrot pobranego podatku (zgodnie ze zwolnieniem lub niższą stawką).

Istnieje też możliwość zastosowania alternatyw:

 • złożenie oświadczenia płatnika pozwalającego na wyłączenie mechanizmu pay&refund (obarczone osobistą odpowiedzialnością osoby składającej to oświadczenie) lub wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu preferencji.
Jak możemy pomóc?
 • Weryfikujemy pojedyncze przypadki, np. w zakresie spełnienia warunku rzeczywistego właściciela, możliwości zastosowania zwolnienia dla wypłacanej dywidendy.
 • Przeprowadzamy wewnętrzny audytu pod kątem należytej staranności, kończący się raportem zawierającym:– ocenę sytuacji – szanse i ryzyka związane z możliwością stosowania zwolnienia / niższej stawki / niepobierania WHT,
  – zalecenia i rekomendacje, co do dalszego postępowania,
 • Przygotowujemy wytyczne (tzw. procedura WHT), opisujące krok po kroku czynności jakie należy podjąć w sytuacji, gdy wypłacane są należności podlegające WHT,
 • Pomagamy w uzyskaniu opinii o stosowaniu preferencji/ złożeniu oświadczenia płatnika, pozwalającego na niepobieranie podatku (w przypadku złożenia oświadczenia oceniamy m.in. ryzyko jego złożenia w konkretnym przypadku),
 • Pomagamy w uzyskaniu zwrotu pobranego podatku,
 • Pomagamy w uzyskaniu interpretacji podatkowych dotyczących WHT – w szczególności dotyczy wypłat należności będących przedmiotami sporu z organami podatkowymi (np. wypłaty należności z tytułu usług ubezpieczenia),
 • Oferujemy bieżące doradztwo z zakresu WHT,
 • Reprezentujemy Klienta w kontrolach i sporach z zakresu WHT.
Aktualności

Fundacja rodzinna a kryptowaluty 

Czy handel kryptowalutami przez fundację rodzinną jest zwolniony z podatku?

MF wyjaśni, jak rozumieć ulgę na ekspansję 

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień dotyczący ulgi na ekspansję.

Koszty wynagrodzenia dla kadry kierowniczej w uldze B+R – czy są kosztem kwalifikowanym?  

Czy wynagrodzenia dla pracowników sprawujących funkcje kierownicze i nadzorcze mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane ulgi B+R?