pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

CIT

Rozliczenie podatku CIT z roku na rok staje się coraz bardziej skomplikowane. Prawidłowe rozliczenie wymaga nie tylko znajomości coraz większej ilości przepisów, ale także objaśnień podatkowych tłumaczących, jak według administracji podatkowej, przepisy należy stosować. Odnalezienie się w gąszczu regulacji, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych wypowiadających się w poszczególnych obszarach, może być utrudnione bez profesjonalnego wsparcia.

Jak możemy pomóc?

Ograniczenie w kosztach 15e

Wydatkami na usług niematerialne można zarządzić aby w pełni stanowiły KUP

Podatnicy działający w Grupach są zobowiązani do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów określonej kategorii wydatków m.in na nabycie z Grupy usług o charakterze niematerialnym (np. usługi doradcze, zarządzania i kontroli, reklamowe) powyżej określonego limitu 3 mln PLN i 5% EBITDA. Oczywiście istnieją sposoby, aby zmniejszyć to ograniczenie lub zupełnie mu nie podlegać.

Nabywasz usługi z Grupy o znacznej wartości?

Limitowanie kosztów dotyczy podmiotów, które nabywają usługi niematerialne, opłacają należności za własności intelektualne lub dokonują wydatków na uzyskanie gwarancji lub poręczeń płatne do:

– podmiotów powiązanych,

– podmiotów mających siedzibę w rajach podatkowych.

Jak możemy pomóc?

 • Wspieramy podatników w:– identyfikacji wydatków podlegających limitowaniu,
  – identyfikacji wydatków bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi (nie podlegają pod limitowanie)
  – określaniu limitu wydatków niepodlegających ograniczeniu zaliczeniu w KUP,
  – uzyskiwaniu interpretacji indywidualnych dla podmiotów działających w SSE i PSI w zakresie niestosowania limitu wydatków związanych z działalnością zwolnioną,
  – wdrażaniu rozwiązań polegających na zmianie modelu rozliczeń między podmiotami powiązanymi skutkującymi brakiem stosowania limitu,
  – uzyskiwaniu uprzednich porozumień cenowych (rozliczenia będące przedmiotem porozumienia nie podlegają pod limitowaniu),
  – uzyskiwaniu porozumień podatkowych (rozliczenia będące przedmiotem porozumienia nie podlegają pod limitowaniu),
  – rozliczaniu wydatków wyłączonych z KUP w danym roku w kolejnych 5 latach podatkowych w ramach dostępnych w tych latach limitów.

Ograniczenie w kosztach 15c

Uzyskujesz finansowanie zewnętrzne o znacznej wartości?

Limitowanie w KUP dotyczy kosztów finansowania dłużnego o znacznej wartości (ponad limit 3 mln PLN i 5% EBITDA).

Jak możemy pomóc?

 • Wspieramy podatników w:– identyfikacji kosztów finansowania dłużnego podlegających limitowaniu,
  – określaniu limitu należności niepodlegających ograniczeniu zaliczeniu w KUP,
  – uzyskiwaniu interpretacji indywidualnych dla podmiotów działających w SSE i PSI w zakresie niestosowania limitu w związku z działalnością zwolnioną,
  – rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kolejnych 5 latach podatkowych w ramach dostępnych w tych latach limitów.

WHT - podatek u źródła

Płatność podatku u źródła coraz bardziej skomplikowana

Zasady poboru WHT są coraz bardziej skomplikowane. Według organów podatkowych zastosowanie zwolnienia, niższej stawki czy uniknięcie poboru WHT wymaga nie tylko zgromadzenie podstawowych dokumentów (np. certyfikat rezydencji), ale obliguje do dochowania należytej staranności w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego płatności.

WHT dotyczy głównie podmiotów działajacych w ramach grup kapitałowych

Płatności za usługi niematerialne świadczone przez centra usług wspólnych, odsetki za udzieloną z zagranicy pożyczkę lub wynikające z instrumentów dłużnych, wypłata dywidendy do spółki matki mającej siedzibę za granicą to codzienność podmiotów działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.

Problematyka poboru WHT może dotyczyć jednak każdego podmiotu, którego usługodawcy lub kredytodawcy nie są polskimi rezydentami podatkowymi.

Jak możemy pomóc?

 • Przeprowadzamy wewnętrzny audytu pod kątem należytej staranności, kończący się raportem zawierającym:– ocenę sytuacji – szanse i ryzyka związane z możliwością stosowania zwolnienia / niższej stawki / niepobierania WHT,
  – zalecenia i rekomendacje, co do dalszego postępowania,
 • Przygotowujemy wytyczne, opisujące krok po kroku czynności jakie należy podjąć w sytuacji, gdy wypłacane są należności podlegające WHT,
 • Weryfikujemy pojedyncze przypadki, np. w zakresie spełnienia warunku rzeczywistego właściciela, możliwości zastosowania zwolnienia dla wypłacanej dywidendy.

Polska Strefa Inwestycji

Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną.

Polska Strefa Inwestycji to instrument wsparcia w ramach, którego inwestorzy mają możliwość uzyskania zwolnienia z opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu (związanej z realizacją nowej inwestycji).

Decyzję o wsparciu można uzyskać w związku z inwestycją na terenie całej Polski, ale jej lokalizacja ma wpływ na:

 • wysokość wsparcia,
 • wielkość inwestycji kwalifikowanej do otrzymania decyzji o wsparciu,
 • ilość warunków jakościowych, które należy spełnić, aby otrzymać decyzję o wsparciu,
 • okres obowiązywania wsparcia.

Dla kogo?

 • Planujesz:- założenie nowego przedsiębiorstwa,
  - zwiększenie mocy produkcyjnej przedsiębiorstwa,
  - dywersyfikację produkcji (wprowadzenie nowego produktu),
  - zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego,
  - nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, w związku z czym ponosisz wydatki inwestycyjne?
 • Uzyskując decyzję o wsparciu w związku z powyższymi planami – możesz tylko zyskać.

Nasze kompetencje w zakresie PSI

Weryfikujemy inwestycję pod kątem wsparcia:

 • określamy czy dla inwestycji możliwe jest uzyskanie wsparcia i wskazujemy kryteria do spełnienia,
 • określamy wielkości ewentualnego wsparcia w związku z potencjalną inwestycją.

Pomagamy w procedurze uzyskania decyzji o wsparciu:

 • wspieramy w przygotowaniu projektów wymaganych dokumentów lub
 • przygotowujemy projekty wymaganych dokumentów,
 •  działamy w charakterze pełnomocnika.

Wspieramy w rozliczeniu pomocy publicznej:

 • przedstawiamy zasady rozliczania pomocy publicznej (kumulacja pomocy publicznej, konsumpcja pomocy publicznej),
 • określamy wielkość skonsumowanej/do skonsumowania pomocy publicznej.

Realizujemy bieżące wsparcie w rozliczeniach działalności w ramach PSI:

 •  określamy dochody z działalności określonej w decyzji o wsparciu w przypadku przychodów nietypowych/spornych (np. rekompensata, tooling, zestawy produktów),
 • określamy koszty działalności w PSI w przypadku kosztów wspólnych/nietypowych/spornych,
 • ustalamy zasady rozliczeń między zakładem działającym w ramach PSI i poza PSI,
 • szkolimy personel odpowiedzialny za rozliczenie pomocy publicznej,
 • uzyskujemy interpretacje indywidualne zabezpieczające rozliczenia w ramach PSI.

Pomagamy w rozliczeniach w przypadku uchylenia decyzji o wsparciu.

Pomagamy w rozliczeniach w przypadku uchylenia decyzji o wsparciu.

Aktualności

Zamiast 15e CIT będzie minimalny podatek przychodowy?

W ramach nowej odsłony Polskiego Ładu MF planuje opodatkować podmioty „nadmiernie obciążane” kosztami finansowania dłużnego i usługami grupowymi.

Dofinansowanie z FGŚP (w związku z COVID-19) jednak przychodem „strefowym”?

Nareszcie przełomowy wyrok dla podatników działających w SSE/PSI, którzy skorzystali z pomocy publicznej w związku z COVID-19.     Kwalifikacja przychodu z tytułu dofinansowania z FGŚP przez...

Polski Ład – czy 4 główne zmiany w estońskim CIT spowodują jego spopularyzowanie?

Estoński CIT według “Polskiego Ładu” – czym Minister Finansów przekonuje podatników do tej opcji?