pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Prawo celne/akcyza

TLA Kancelaria > Specjalizacje > Prawo celne/akcyza

Cło i akcyza to koszmar wielu przedsiębiorców – niejednolite przepisy, mnogość standardów, konieczność znajomości regulacji unijnych. Jeśli bywają sytuacje, że czujesz się na granicy (wytrzymałości), skorzystaj z naszych usług. Jesteśmy gotowi Tobie pomóc poprzez bieżące nadzorowanie rozliczeń, a jeśli zajdzie taka potrzeba, postaramy się o uzyskanie korzystnych, precedensowych w skali kraju, wyroków.

Jak możemy pomóc?

Cło

 • bezpieczna wartość celna,
 • podstawa opodatkowania VAT w imporcie towarów,
 • wsparcie przy kontroli celnej,
 • spory przed sądami administracyjnymi,
 • przeglądy procedur celnych,
 • poprawa procedur w składach celnych,
 • szkolenia celne.

Akcyza

 • analizy klasyfikacji taryfowej towarów na potrzeby opodatkowania akcyzą,
 • występowanie o wiążące informacje akcyzowe (WIA) oraz interpretacje indywidualne,
 • wsparcie w postępowaniach – spory z organami podatkowymi,
 • przygotowanie skarg do WSA i kasacji do NSA i reprezentowanie przed sądami,
 • składanie wniosków o zwrot akcyzy z tytułu dostawy lub eksporty wyrobów akcyzowych.

Aktualności

Nowe regulacje w zakresie rejestracji dla celów podatku akcyzowego

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku akcyzowego (Dz. U. 2021 poz. 72) wprowadziła szereg zmian odnoszących się do akcyzy. W szczególności zmiany te dotyczą rejestracji dla...

Celna uwaga: Nowe wytyczne KE dotyczące wartości celnej – rozwiewają czy budzą wątpliwości importerów?

Dotychczas podejście w kwestii sposobu obliczania wartości celnej było niejednolite, co wynikało z faktu, iż uprzednia wersja wytycznych Komisji Europejskiej (TAXUD B4/(2016)808781 rev. 2 z...

Celna uwaga: BREXIT – zatwierdzenie Umowy o handlu między Wielką Brytanią a UE

Wraz z dniem 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania opuści jednolity rynek UE i unię celną, co w konsekwencji oznacza, że w transakcjach...