pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

VAT

Po podatku VAT najlepiej widać, że ustawodawca stawia na elektronizację i automatyzację rozliczeń. Bardzo często zostawiając jednak podatnika „samego sobie” z problemami natury technicznej i merytorycznej. W naszej codziennej pracy dostrzegamy, że to właśnie w VAT Klienci mają najwięcej bieżących problemów i wątpliwości, które staramy się rozwiązać do 25 dnia kolejnego miesiąca.

Jak możemy pomóc?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Najistotniejszą kwestią w WDT jest możliwość zastosowania stawki preferencyjnej 0%, przy czym uwarunkowana jest ona posiadaniem odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej wywóz towarów na terytorium innego państwa UE.

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy mogą korzystać z “domniemania WDT” poprzez zebranie konkretnych dowodów w konkretnych kombinacjach. Posiadając odpowiedni katalog dokumentów podatnik jest chroniony, gdyż ciężar dowodu kwestionowania, że towar nie został wywieziony spoczywa na organie podatkowym.

Dla kogo?

Problematyka wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dotyczy podmiotów, u których jednym z podstawowych procesów sprzedażowych są transakcje z podmiotami w ramach UE.

Jak możemy pomóc?

 • Wdrażamy procedury zabezpieczające stosowanie stawki 0% poprzez ustalanie procesów wspomagających prawidłowe i terminowe gromadzenie oraz przechowywanie stosownej dokumentacji.
 • Wspieramy w analizie otrzymywanych przez podatnika dokumenty potwierdzających wywóz towarów z kraju pod kątem możliwości zastosowania stawki VAT 0%
 • Wspieramy w sporządzaniu deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących VAT-UE.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wykazanie podatku należnego wraz z prawem do odliczenia podatku naliczonego – tak powinno wyglądać rozliczenie wewnątrzwspolnotowego nabycia towarów, ale niestety bywa inaczej. Ponieważ warunkiem odliczenia jest otrzymanie faktury w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy i uwzględnienie podatku należnego w deklaracji, bywa że transakcja przestanie być neutralna podatkowo.

Problemy z rozliczaniem WNT mogą dotknąć każdego, kto realizuje wewnątrzwspólnotowe transakcje

Każdego podatnika, który nabywa towary z krajów unijnych może spotkać sytuacja związana z późniejszym otrzymaniem faktury, co spowoduje brak możliwości odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie, co rozliczenie VAT należnego.

Jak możemy pomóc?

 • Przeprowadzamy wewnętrzny audyt w zakresie obiegu dokumentów wraz z przygotowaniem odpowiedniej procedury w zakresie WNT, z uwzględnianiem specyfiki branży klienta.
 • Prowadzimy szkolenia w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych, tłumaczące zarówno podstawy jak i bardziej zaawansowane kwestie.
 • Rozpatrujemy zindywidualizowane przypadki i pomagamy ustalić ich właściwy przebieg oraz rozliczenie.
 • Pomagamy w sporach z organami podatkowym w zakresie prawa do odliczenia VAT z tytułu WNT.

Transakcje trójstronne

Transakcje łańcuchowe – jak do tego podejść?

Transakcje łańcuchowe polegają na udziale kilku podatników, podczas, gdy transport towaru wykonywany jest od pierwszego podatnika do ostatecznego nabywcy. Najważniejszym jest ustalenie, która dostawa jest ruchoma i podlega stawce 0% VAT (z tytułu WDT lub eksportu) – wtedy pozostałe dostawy podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami krajowymi.

Przepisy w zakresie transakcji łańcuchowych wewnątrzwspólnotowych uległy zmianom, zgodnie z wytycznymi KE, tzw. Quick Fixes – od 1 lipca 2020 r. dostawę ruchomą, co do zasady przyporządkowuje się wyłącznie do dostawy dokonanej do podmiotu pośredniczącego. Od tej reguły są wyjątki, jednak każda transakcja łańcuchowa wymaga dokładnej analizy.

Transakcja łańcuchowa może dotyczyć każdego.

Każdy podatnik może (nawet nie do końca świadomie) być uczestnikiem transakcji łańcuchowej. W przypadku realizacji WDT lub eksportu brak właściwej identyfikacji własnej roli w transakcji może rodzić negatywne konsekwencje.

Jak możemy pomóc?

 • Przeprowadzamy szczegółową analizę transakcji wykonywanych przez Spółkę poza terytorium kraju:- analizujemy zawarte umowy,
  - weryfikujemy dokumenty przewozowe, uwzględniając specyfiką transakcji w danej branży.
 • Prowadzimy szkolenia związane z transakcjami łańcuchowymi oraz przygotowujemy procedury wspomagające obieg dokumentów i prawidłowe przeprowadzanie transakcji łańcuchowych.

Wiążące informacje stawkowe

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to instytucja ułatwiająca klasyfikację konkretnych towarów lub usług według kodu Nomenklatury scalonej (CN) lub symbolu PKOB czy PKWiU na potrzeby określenia określenia właściwej stawki podatku VAT dla tych towarów lub usług.

Dla kogo?

WIS dotyczy podmiotów mających wątpliwości związane z prawidłową klasyfikacją towarów lub usług, która jest niezbędna do określenia właściwej stawki podatkowej VAT.

Jak możemy pomóc?

 • Kompleksowo wspieramy w uzyskiwaniu Wiążących Informacji Stawkowych.
 • Wykorzystujemy uzyskane potwierdzenia prawidłowej klasyfikacji towarów do interpretacji innych przepisów podatkowych, których stosowanie uzależnione jest od prawidłowej klasyfikacji towarów w odniesieniu do np. zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących czy stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Aktualności

Krajowy System e-Faktur – czy czeka nas rewolucja?

Krajowy System e-Faktur może wprowadzić duże zmiany w wystawianiu i odbieraniu faktur przez podatników.

Jak ustalić stałe miejsce prowadzenia działalności?

Wyrok NSA – kolejne wskazówki w celu ustalenia stałego miejsca prowadzenia działalności.  

Grupa VAT – nowa instytucja zaplanowana w Polskim Ładzie

Grupa VAT już nie tylko dla PGK  Grupę VAT będą mogły utworzyć podmioty, w odniesieniu do których zachodzą trzy typy powiązań (powiązania muszą być spełnione nieprzerwanie...