pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

VAT

Profesjonalne wsparcie podatników przy rozliczeniach WDT i nie tylko

Jesteśmy świadomi, że rozliczenia podatkowe mogą być skomplikowanym i czasochłonnym procesem dla wielu podatników. W naszej kancelarii podatkowej zawsze priorytetem jest wsparcie naszych klientów i ułatwienie im tego zadania. Po podatku VAT najlepiej widać, że ustawodawca stawia na elektronizację i automatyzację rozliczenia WDT. Bardzo często jednak zostawia podatnika „samego sobie”, który wówczas zmuszony jest samodzielnie zmagać się z rozmaitymi problemami natury technicznej i merytorycznej. Nasz zespół ekspertów podatkowych doradzi Państwu, jak skutecznie korzystać z mechanizmu rozliczenia WDT. Zminimalizujemy ryzyko błędów i konsekwencji podatkowych. Jesteśmy w stanie pomóc w rozwiązaniu trudności związanych z przebiegiem zarówno transakcji łańcuchowych, jak i wewnątrzwspólnotowej dostawy czy nabyciem towarów. W naszej codziennej pracy dostrzegamy, że to właśnie z podatkiem VAT Klienci mają najwięcej pytań i wątpliwości, które na które staramy się odpowiedzieć do 25 dnia kolejnego miesiąca.

Nasza kancelaria przeprowadza kompleksową analizę dokumentów podatnika dotyczących międzynarodowego nabywania i dostawy towarów na terenie UE. Podejmujemy się między innymi wdrażania stosownych procedur, które pozwolą wprowadzić stawkę 0% przy rozliczeniu WDT, reprezentujemy Klientów w sporach z organami podatkowymi. Przeprowadzamy również szkolenia w kwestii transakcji wewnątrzwspólnotowych i łańcuchowych. Wykonujemy wewnętrzne audyty, dzięki którym jesteśmy w stanie wnikliwie przeanalizować wszelkie formalności związane z rozliczeniem WDT i dobrać stosowne procedury z uwzględnieniem specyfiki danej branży. Z nami każdy Klient może rozliczyć się z podatku VAT na możliwie najkorzystniejszych warunkach.

Krajowy System e-Faktur – platforma elektronicznego fakturowania

Chcielibyśmy Państwu przedstawić kilka rozwiązań, które mogą znacząco ułatwić proces rozliczeń podatkowych. Pierwszym z nich jest Krajowy System eFaktur. System ten został wprowadzony w celu usprawnienia i zautomatyzowania procesu wystawiania faktur oraz ich ewidencjonowania. Dzięki Krajowemu Systemowi eFaktur podatnicy mają możliwość skorzystania z elektronicznej formy dokumentów, co eliminuje konieczność przechowywania tradycyjnych faktur w formie papierowej. To ogólnopolski system teleinformatyczny, z którego korzystanie ma być obowiązkowe od 1 lipca 2024 roku dla czynnych podatników VAT, a od 1 stycznia 2025 roku — dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT.

Slim VAT 3 – na czym polega?

Organy ustawodawcze nieustannie pracują nad usprawnieniem procesu rozliczania podatku od towaru i usług. Przedsiębiorcy zgłaszają swoje uwagi w formie postulatów do Ministerstwa Finansów, co skutkuje zmianami Slim Vat. Duże ułatwienia mają być wprowadzone od 1 lipca 2023 roku. Nowy pakiet zmian nosi miano tzw. Slim VAT 3. Odliczenie VAT ma być dzięki niemu prostsze i sprawniejsze. Wprowadzane rozwiązania sprawią, że zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie prowadzenia dokumentacji i rozliczeń powinno być mniej czasochłonne. Podatek Slim VAT 3 wprowadza szereg udogodnień. Należą do nich m.in. podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro, konsolidacja wydawania wiążących informacji, ograniczenie formalności w obrocie międzynarodowym czy zmniejszenie liczby korekt. Dzięki Slim VAT 3 odliczenie podatku VAT naliczonego z tytułu WNT nie będzie uzależnione od wymogu posiadania faktury. Te propozycje uproszczeń z pewnością ucieszą wszystkich przedsiębiorców.

Jak możemy pomóc?
Ciągniki siodłowe ustawione w rzędzie w trakcie zachodu słońca
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Najistotniejszą kwestią w WDT jest możliwość zastosowania stawki preferencyjnej 0%, przy czym uwarunkowana jest ona posiadaniem odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej wywóz towarów na terytorium innego państwa UE.
Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy mogą korzystać z “domniemania WDT” poprzez zebranie konkretnych dowodów w konkretnych kombinacjach. Posiadając odpowiedni katalog dokumentów podatnik jest chroniony, gdyż ciężar dowodu kwestionowania, że towar nie został wywieziony spoczywa na organie podatkowym.

Dla kogo?

Problematyka wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dotyczy podmiotów, u których jednym z podstawowych procesów sprzedażowych są transakcje z podmiotami w ramach UE.

Jak możemy pomóc?
 • Wdrażamy procedury zabezpieczające stosowanie stawki 0% poprzez ustalanie procesów wspomagających prawidłowe i terminowe gromadzenie oraz przechowywanie stosownej dokumentacji.
 • Wspieramy w analizie otrzymywanych przez podatnika dokumenty potwierdzających wywóz towarów z kraju pod kątem możliwości zastosowania stawki VAT 0%
 • Wspieramy w sporządzaniu deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących VAT-UE.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wykazanie podatku należnego wraz z prawem do odliczenia podatku naliczonego – tak powinno wyglądać rozliczenie wewnątrzwspolnotowego nabycia towarów, ale niestety bywa inaczej. Ponieważ warunkiem odliczenia jest otrzymanie faktury w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy i uwzględnienie podatku należnego w deklaracji, bywa że transakcja przestanie być neutralna podatkowo.

Problemy z rozliczaniem WNT mogą dotknąć każdego, kto realizuje wewnątrzwspólnotowe transakcje
Każdego podatnika, który nabywa towary z krajów unijnych może spotkać sytuacja związana z późniejszym otrzymaniem faktury, co spowoduje brak możliwości odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie, co rozliczenie VAT należnego.

Duża ilość paczek ustawiona w dużym pomieszczeniu magazynowym
Jak możemy pomóc?
 • Przeprowadzamy wewnętrzny audyt w zakresie obiegu dokumentów wraz z przygotowaniem odpowiedniej procedury w zakresie WNT, z uwzględnianiem specyfiki branży klienta.
 • Prowadzimy szkolenia w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych, tłumaczące zarówno podstawy jak i bardziej zaawansowane kwestie.
 • Rozpatrujemy zindywidualizowane przypadki i pomagamy ustalić ich właściwy przebieg oraz rozliczenie.
 • Pomagamy w sporach z organami podatkowym w zakresie prawa do odliczenia VAT z tytułu WNT.
Drewniane klocki ustawione w napis VAT

Transakcje trójstronne

Transakcje łańcuchowe – jak do tego podejść?

Transakcje łańcuchowe polegają na udziale kilku podatników, podczas, gdy transport towaru wykonywany jest od pierwszego podatnika do ostatecznego nabywcy. Najważniejszym jest ustalenie, która dostawa jest ruchoma i podlega stawce 0% VAT (z tytułu WDT lub eksportu) – wtedy pozostałe dostawy podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami krajowymi.

Przepisy w zakresie transakcji łańcuchowych wewnątrzwspólnotowych uległy zmianom, zgodnie z wytycznymi KE, tzw. Quick Fixes – od 1 lipca 2020 r. dostawę ruchomą, co do zasady przyporządkowuje się wyłącznie do dostawy dokonanej do podmiotu pośredniczącego. Od tej reguły są wyjątki, jednak każda transakcja łańcuchowa wymaga dokładnej analizy.

Transakcja łańcuchowa może dotyczyć każdego.

Każdy podatnik może (nawet nie do końca świadomie) być uczestnikiem transakcji łańcuchowej. W przypadku realizacji WDT lub eksportu brak właściwej identyfikacji własnej roli w transakcji może rodzić negatywne konsekwencje.

Jak możemy pomóc?
 • Przeprowadzamy szczegółową analizę transakcji wykonywanych przez Spółkę poza terytorium kraju:- analizujemy zawarte umowy,
  - weryfikujemy dokumenty przewozowe, uwzględniając specyfiką transakcji w danej branży.
 • Prowadzimy szkolenia związane z transakcjami łańcuchowymi oraz przygotowujemy procedury wspomagające obieg dokumentów i prawidłowe przeprowadzanie transakcji łańcuchowych.
Wiążące informacje stawkowe

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to instytucja ułatwiająca klasyfikację konkretnych towarów lub usług według kodu Nomenklatury scalonej (CN) lub symbolu PKOB czy PKWiU na potrzeby określenia określenia właściwej stawki podatku VAT dla tych towarów lub usług.

Dla kogo?

WIS dotyczy podmiotów mających wątpliwości związane z prawidłową klasyfikacją towarów lub usług, która jest niezbędna do określenia właściwej stawki podatkowej VAT. Dotyczy to także rozliczenia WDT.

Ciągnik siodłowy na tle dużego statku transportowego znajdującego się w porcie

Jak możemy pomóc?

 • Kompleksowo wspieramy w uzyskiwaniu Wiążących Informacji Stawkowych.
 • Wykorzystujemy uzyskane potwierdzenia prawidłowej klasyfikacji towarów do interpretacji innych przepisów podatkowych, których stosowanie uzależnione jest od prawidłowej klasyfikacji towarów w odniesieniu do np. zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących czy stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
Aktualności

Niedobory towarowe – czy to wina podatnika?

NSA wydał wyrok, w którym stwierdził, iż w przypadku kradzieży towaru – podatnik musi wykazać stosowane procedury.

KSeF w trybie awaryjnym – o wystawieniu faktury ustrukturyzowanej bez KSeF

Pojekt ustawy z 15 marca 2023 r. dot. KSeF przedstawił rozwiązania modelu wystawiania faktur w przypadku okresu awarii KSeF, tj.:  awarii, o której...