pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

RODO

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych we wszystkich obszarach administrowania procesami HR, prowadzenia serwisów i sklepów internetowych, usług mobilnych, a także indywidualnych relacji Klientów z osobami fizycznymi. Przeprowadzamy kompleksowe audyty w celu wykrycia nieprawidłowości w prowadzonych procesach, strukturach i zasobach  gromadzonych danych i procesach ich przetwarzania.

Co oferujemy?

Audyt ochrony danych

Przeprowadzamy kompleksowe audyty zgodności przetwarzania danych osobowych (compliance z RODO). W ramach audytu gruntownie badamy zgodność procedur dotyczących ochrony danych osobowych w firmie z wymogami stawianymi przez krajowe oraz unijne prawo.

Wsparcie w opracowywaniu i wdrażaniu systemu ochrony danych

Opracowujemy oraz aktualizujemy dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polityki bezpieczeństwa i instrukcje zarządzania systemami IT, rejestrów upoważnień do przetwarzania danych osobowych, jak również dokumenty informacyjne, klauzule, zgody oraz umowy powierzenia przetwarzania danych zapewniając zgodność z wymogami prawa.
Przygotowujemy i wdrażamy także zasady transferu danych osobowych w ramach struktur spółek do której należy Klient.

Weryfikacja i monitorowanie procesów

Zapewniamy doradztwo w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w ramach którego w zależności od zidentyfikowanego poziomu zaawansowania przetwarzania danych oraz obszaru przetwarzania danych wdrażamy i monitorujemy procesy, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pomagamy naprawić wszystkie obszary, które w wyniku badania zostały zdiagnozowane jako wymagające poprawy, zmiany lub wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa danych osobowych.

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, których celem jest zwiększenie poziomu świadomości zasad ochrony danych osobowych, ryzyk związanych z ich naruszeniem, sposobów ich eliminacji oraz reakcji na wystąpienie przypadków naruszenia zasad poufności danych.

Ocena skutków ochrony danych

Identyfikujemy wrażliwe procesu przetwarzania, które wymagają pogłębionej oceny ryzyka i wspieramy w przeprowadzaniu oceny skutków ochrony danych (DPIA).

Wsparcie podczas kontroli lub wystąpienia incydentów

Reprezentujemy Klientów w toku kontroli UODO oraz w postępowaniu prowadzonym po przeprowadzonej kontroli, jak również w sprawach incydentów naruszenia ochrony danych osobowych lub skarg osób, których dane dotyczą.

Aktualności

Wyrok NSA – przechowywanie danych osobowych kandydatów do pracy 

W dniu 20 lutego 2024 r. NSA wydał wyrok dotyczący przechowywania danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Przetwarzanie danych osobowych w celu zabezpieczenia roszczeń lub obrony praw administratora

Czy najnowszy wyrok WSA w Warszawie zawsze daje możliwość przetwarzania danych osobowych w związku z potencjalnymi roszczeniami podmiotu danych?

Bezpiecznik prawno-podatkowy – RODO

Dochowanie należytej staranności w kontekście procesów przetwarzania danych osobowych i zapewnienia zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) wynika wprost z...