pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

RODO

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych we wszystkich obszarach administrowania procesami HR, prowadzenia serwisów i sklepów internetowych, usług mobilnych, a także indywidualnych relacji Klientów z osobami fizycznymi. Przeprowadzamy kompleksowe audyty w celu wykrycia nieprawidłowości w prowadzonych procesach, strukturach i zasobach  gromadzonych danych i procesach ich przetwarzania.

Co oferujemy?

Audyt ochrony danych

Przeprowadzamy kompleksowe audyty zgodności przetwarzania danych osobowych (compliance z RODO). W ramach audytu gruntownie badamy zgodność procedur dotyczących ochrony danych osobowych w firmie z wymogami stawianymi przez krajowe oraz unijne prawo.

Wsparcie w opracowywaniu i wdrażaniu systemu ochrony danych

Opracowujemy oraz aktualizujemy dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polityki bezpieczeństwa i instrukcje zarządzania systemami IT, rejestrów upoważnień do przetwarzania danych osobowych, jak również dokumenty informacyjne, klauzule, zgody oraz umowy powierzenia przetwarzania danych zapewniając zgodność z wymogami prawa.
Przygotowujemy i wdrażamy także zasady transferu danych osobowych w ramach struktur spółek do której należy Klient.

Weryfikacja i monitorowanie procesów

Zapewniamy doradztwo w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w ramach którego w zależności od zidentyfikowanego poziomu zaawansowania przetwarzania danych oraz obszaru przetwarzania danych wdrażamy i monitorujemy procesy, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pomagamy naprawić wszystkie obszary, które w wyniku badania zostały zdiagnozowane jako wymagające poprawy, zmiany lub wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa danych osobowych.

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, których celem jest zwiększenie poziomu świadomości zasad ochrony danych osobowych, ryzyk związanych z ich naruszeniem, sposobów ich eliminacji oraz reakcji na wystąpienie przypadków naruszenia zasad poufności danych.

Ocena skutków ochrony danych

Identyfikujemy wrażliwe procesu przetwarzania, które wymagają pogłębionej oceny ryzyka i wspieramy w przeprowadzaniu oceny skutków ochrony danych (DPIA).

Wsparcie podczas kontroli lub wystąpienia incydentów

Reprezentujemy Klientów w toku kontroli UODO oraz w postępowaniu prowadzonym po przeprowadzonej kontroli, jak również w sprawach incydentów naruszenia ochrony danych osobowych lub skarg osób, których dane dotyczą.

Aktualności

Bezpiecznik prawno-podatkowy – RODO

Dochowanie należytej staranności w kontekście procesów przetwarzania danych osobowych i zapewnienia zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) wynika wprost z...

Co z przetwarzaniem danych osobowych w ramach dematerializacji akcji?

Dnia 30 września 2020 roku upływa przesunięty termin na podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy oraz dokonanie pierwszego wezwania do złożenia dokumentów...

UODO wyjaśnia zasady ochrony danych osobowych podczas procesu rekrutacji

13 lipca 2020 r. na stronie UODO opublikowano „ABC rekrutacji”, czyli wytyczne dla pracodawców i rekruterów w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów podczas...