pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

MDR i inne procedury

TLA Kancelaria > Specjalizacje > MDR i inne procedury
Aktualności

Zmiany w przepisach MDR

Procedury MDR promotorów i wspomagających do aktualizacji?

Odwieszenie „krajowych” MDRów 

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego będzie wymagało złożenia zaległych raportów.

Federacja Rosyjska rajem podatkowym 

Jakie konsekwencje podatkowe ma umieszczenie państwa na „unijnej liście rajów podatkowych”?

Fachowe przygotowanie i wdrożenie procedury MDR w Twojej firmie

Obowiązek raportowania schematów podatkowych wszedł w życie 1 stycznia 2019 roku i został wprowadzony do ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Zmiany nakładają nowe obowiązki zarówno na podatników, jak i organy zajmujące się doradztwem podatkowym. Jako specjaliści, zapewniamy profesjonalne szkolenia przygotowawcze dla firm oraz audyty w zakresie identyfikacji MDR i wsparcie Klientów w bieżącym raportowaniu. Szczegółowo opracowujemy wszelkie procedury dotyczące składania raportów. W porozumieniu z Klientem, dobieramy najlepsze metody identyfikacji schematów podatkowych i wdrażamy odpowiednie do sytuacji działania, a także na bieżąco weryfikujemy zastosowane wewnętrzne procedury. Zapewniamy odpowiednie przygotowanie całej kadry pracowniczej do wdrożenia działań zgodnych z wymogami MDR.

Myślisz, że raportowanie nie dotyczy Twojej firmy? Ci którzy wdrożyli poniższe modele też tak myśleli:
 • Zmiana zasad współpracy ze stosunku pracy na świadczenie usług w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie).
 • Korzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodów przez pracowników twórców.
 • Modyfikacja rozliczeń skutkująca kwalifikacją przychodów jako osiąganych z działalności w SSE (sprzedaż zestawów, w skład których wchodzi produkt poza-strefowy, przychody ze sprzedaży toolingu).
 • Modyfikacja warunków dostawy towarów w transakcjach trójstronnych zorientowana na niepowstanie obowiązku podatkowego VAT w Polsce.
 • Modyfikacja warunków rozliczeń z podmiotami powiązanymi zorientowana na minimalizację skutków ograniczeń zaliczenia wydatków w koszty (art. 15c i 15e ustawy o CIT).
 • Modyfikacja warunków rozliczeń skutkująca uniknięciem poboru podatku u źródła, tworzenie schematów rozliczeń w ramach konsorcjum i/lub z wykorzystaniem umowy o podziale kosztów skutkujących np. niepowstaniem obowiązku podatkowego w VAT.
Raportowanie schematów podatkowych brzmi skomplikowanie? Poniższe definicje nic Ci nie mówią? Pozwól, że przetłumaczymy je dla Ciebie.

Schemat podatkowy

Schemat podatkowy

 • spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólna cechę rozpoznawczą, lub
 • posiada szczególna cechę rozpoznawczą lub
 • posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Schemat podatkowy standaryzowany

Schemat podatkowy standaryzowany

 • to schemat podatkowy możliwy do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego korzystającego bez konieczności zmiany jego istotnych założeń, w szczególności dotyczących rodzaju czynności podejmowanych lub planowanych w ramach schematu podatkowego.

Schemat podatkowy transgraniczny

Schemat podatkowy transgraniczny

to uzgodnienie, które spełnia kryterium transgraniczny oraz:

 • spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada niektóre ogólne cechy rozpoznawcze, lub
 • posiada szczególną cechę rozpoznawczą.

Korzystający

Korzystający

 • to podmiot, któremu udostępniane jest lub u którego wdrażane jest uzgodnienie, lub który jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub dokonał czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia.

Promotor

Promotor

 • to podmiot doradzający klientom, również w przypadku, gdy podmiot ten nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju, który opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia.

Wspomagający

Wspomagający

 • to podmiot, który podjął się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.

Może się okazać, że podatnicy bez odpowiedniej wiedzy, zupełnie nieświadomie, wdrażają schemat, który podlega raportowaniu.
Trzeba tutaj uważać, ponieważ grzywna za niedopełnienie obowiązku może wynieść aż 21 600 000 PLN

Jak możemy pomóc?
 • Szkolenie przygotowawcze w siedzibie klienta lub otwarte. - wskazanie potencjalnych obowiązków podmiotów (w ramach Grupy) o różnym charakterze;
  - wskazanie możliwych działań w celu minimalizacji zakresu obowiązków;
  - wskazanie działań związanych z wypełnieniem obowiązku raportowania;
  - wskazanie przykładów działań, które mogą podlegać raportowaniu.
 • Audyt w zakresie wdrożonych schematów - identyfikacja wdrożonych schematów (wskazanie promotora, korzystającego, wspomagającego i ich obowiązków oraz koniecznych działań/terminów);
  - uzasadnienie braku konieczności raportowania działań „wrażliwych”, które organy mogą próbować uznać za schemat podatkowy;
  - przedstawienie raportu potwierdzającego dochowanie należytej staranności w zakresie raportowania.
 • Implementacja / inspekcja wewnętrznej procedury - określenie zasad odpowiedzialności, poszczególnych pracowników;
  - wskazanie sposobów identyfikacji schematów;
  - określenie podejmowanych działań w przypadku identyfikacji schematu;
  - przeprowadzenie szkoleń i warsztatów przygotowujących pracowników do realizacji obowiązków - weryfikacja świadomości pracowników;
  - symulacja wdrażania schematu w Spółce/Grupie.
 • Bieżące wsparcie w raportowaniu - identyfikacja obowiązku raportowania, co do podejmowanych na bieżąco działań;
  - wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za raportowanie;
  - wskazanie koniecznych działań i terminów;
  - wsparcie w elektronicznej wysyłce informacji o schemacie podatkowym;
  - raportowanie schematów „za klienta” w ramach zwolnienia z tajemnicy zawodowej.