pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Prawo spółek, fuzje i przejęcia

TLA Kancelaria > Specjalizacje > Prawo spółek, fuzje i przejęcia

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w badaniu sytuacji prawnej i podatkowej spółek, opracowujemy i wdrażamy optymalne dla Klientów struktury i formy prawne, kompleksowo przeprowadzamy transakcje związane ze zmianami właścicielskimi (przeniesienia akcji/udziałów, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części/poszczególnych składników majątkowych). Nasze doświadczenie, wiedza i wsparcie zapewnia spółkom efektywne prowadzenie działalności gospodarczej przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka.

Jak możemy pomóc?

Kompleksowa obsługa korporacyjna

Planujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania dotyczące formy prowadzonej działalności biorąc przy tym pod uwagę aspekty zarówno prawne, jak i podatkowe. Zapewniamy wsparcie zarówno podczas zakładania działalności, jak i w toku jej funkcjonowania, pomagając dopasować biznes do zmieniającej się rzeczywistości. Świadczymy pomoc prawną w zakresie obsługi korporacyjnej spółek, w tym spółek publicznych i komunalnych. Doradzamy naszym Klientom poprzez wybór optymalnej formy zakończenia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym także przeprowadzenia likwidacji, wspierając na każdym etapie procesu, zarządzając przy tym ryzykiem prawnym i dokonując jego optymalizacji.

Transakcje

Przeprowadzamy due diligence prawny i podatkowy działając po stronie sprzedającego lub kupującego. W oparciu o wyniki analizy prawnej i podatkowej, wspólnie z Klientem opracowujemy optymalną strukturę transakcji i strategię negocjacyjną. Opracowujemy i opiniujemy umowy wspólników (SHA), umowy inwestycyjne (w szczególności opcje na akcje/udziały, etc.), a także umowy akwizycyjne (SPA).

Zapewniamy eksperckie wsparcie na każdym etapie transakcji począwszy od etapu przed podpisaniem umowy, kiedy pomagamy w jej opracowaniu i identyfikacją ewentualnych ryzyk, aż po wsparcie po jej zawarciu.

Przekształcenia, fuzje i podziały

Oferujemy kompleksową obsługę procesów transformacji spółek (połączenia, podziały, przekształcenia) na każdym etapie procesu. Przeprowadzamy legal oraz tax due diligence w celu identyfikacji wszelkich ryzyk związanych z przedmiotem transakcji, a także przygotowujemy niezbędne dokumenty zapewniając jednocześnie asystę przy zawieraniu transakcji, dzięki czemu możemy obsługiwać transakcje fuzji oraz przejęć po obu stronach procesu.

Pomagamy w doborze optymalnej formy prowadzenia działalności i w przypadku wystąpienia takiej potrzeby kompleksowo obsługujemy proces przekształcenia do najbardziej korzystnej formy.

Zapewniamy obsługę i pełne doradztwo przy transakcjach Venture Capital oraz Private Equity.

Dzięki współpracy z brokerami ubezpieczeniowymi i kompleksowej wiedzy wspieramy w negocjowaniu warunków ubezpieczenia W&I i zapewniamy pełne wsparcie przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej.

Spory sądowe

Reprezentujemy w postępowaniach przed sądami powszechnymi i organami państwowymi w procesach konfliktów pomiędzy wspólnikami, zaskarżania uchwał oraz prowadzenia procesów transformacji spółek, a także w związku z planowanymi transakcjami, w tym przygotowujemy wnioski dotyczące kontroli koncentracji.

Elegancki mężczyzna w niebieskim krawacie i niebieskich spodniach zapisuje na kartkach papieru

Kadra menedżerska

Wspieramy w planowaniu i wdrażaniu systemów motywacyjnych dla kadry kierowniczej, a także regulujemy stosunki zatrudnienia osób na stanowiskach kierowniczych, m.in. poprzez wsparcie w negocjowaniu i opracowywanie kontraktów menedżerskich.

Kształtowanie ładu korporacyjnego

Opracowujemy zasady corporate governance oraz dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb Klientów i ochrony ich interesów. W ramach procesu przygotowujemy zindywidualizowane projekty regulaminów wewnętrznych organów spółek, a także kodeksy dobrych praktyk pomagające w zapewnieniu sprawnego i zoptymalizowanego funkcjonowania organizacji w ramach jej stosunków wewnętrznych.

Aktualności

Nieformalne polecenia spółki dominującej a odpowiedzialność zarządu spółki zależnej 

Wykonanie nieformalnego polecenia spółki dominującej nie zwalnia zarządu spółki zależnej z odpowiedzialności za negatywne skutki tej decyzji.

Nowelizacja KSH podpisana przez Prezydenta – co się zmieni? 

Największe zmiany obejmują prawo holdingowe i corporate governance. Jak wpłynie to na biznes?

Działalność tzw. centrów usług wspólnych może zostać uznana za działalność regulowaną wymagającą wpisu do rejestru

Wykonywanie działalności centrów usług wspólnych może wymagać wpisu do rejestru, a jej wykonywanie bez wpisu być zagrożone karą do 100.000 zł.