pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Blog

Obowiązki informacyjne po 26 kwietnia 2023 r. dotyczące warunków zatrudnienia

Po nowelizacji informacja o warunkach zatrudnienia znacznie "się rozrosła". Problemem jednak nie jest obszerność dokumentu, ale jego treść.

Wniosek o opinię lub zwrot WHT tylko z polskim NIP? 

Z uwagi na duże zainteresowanie wpisem w sprawie kwestii NIP przy składaniu wniosków o opinię lub zwrot WHT – aktualizujemy wpis w tym...

Niedobory towarowe – czy to wina podatnika?

NSA wydał wyrok, w którym stwierdził, iż w przypadku kradzieży towaru – podatnik musi wykazać stosowane procedury.

Ewidencjonowanie czasu pracy zdalnej – nowe wyzwanie dla pracodawców

Praca zdalna nie zwalnia pracodawców z obowiązku ewidencjonowania czasu pracy. Jak to zrobić i na co zwrócić szczególną uwagę.

Możliwe problemy techniczne ze złożeniem TPR-C za 2022 r. – jak się przygotować?  

Złożenie informacji TPR-C za 2022 r. może zostać utrudnione przez problemy techniczne, warto już teraz zadbać, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się niepotrzebnych nerwów...

Odwieszenie „krajowych” MDRów 

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego będzie wymagało złożenia zaległych raportów.

Business judgement rule, czyli „nowa” zasada odpowiedzialności w KSH

Business judgement rule co to oznacza dla organów spółek kapitałowych.

„Benchmark Forum – cz. 10” – metoda koszt plus   

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień podatkowych dotyczących metody koszt plus. Według jakich zasadach należy ją stosować? 

KSeF w trybie awaryjnym – o wystawieniu faktury ustrukturyzowanej bez KSeF

Pojekt ustawy z 15 marca 2023 r. dot. KSeF przedstawił rozwiązania modelu wystawiania faktur w przypadku okresu awarii KSeF, tj.:  awarii, o której...

Programy kafeteryjne – przychód pracownika w momencie faktycznego skorzystania 

Kiedy powstaje przychód pracownika w przypadku uczestnictwa w programie kafeteryjnym? NSA nie ma co do tego wątpliwości.

NSA za limitem 150 tys. PLN w KUP dla samochodów zamówionych w 2018 r.

NSA wypowiedział się ws. definitywności umów ramowych „użytkowania” samochodów osobowych potwierdzanych indywidualnymi umowami po 31 grudnia 2018 r.   

Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 

30 kwietnia 2023 r. mija termin na złożenie sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Czy wynagrodzenie za korzystanie ze znaku towarowego ujęte w cenie towarów rodzi obowiązki w zakresie WHT?  

NSA wypowiedział się w sprawie nabycia towarów połączonego z nabyciem prawa do znaku towarowego.

Nowe uprawnienia pracowników już niedługo w Kodeksie pracy 

Już niedługo do Kodeksu pracy zostaną implementowane unijne dyrektywy zawierające prorodzicielskie i propracownicze uprawnienia.

MF rozważa wdrożenie procedury składu VAT (skład „inny  niż celny”)

Skład VAT – MF rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie nowych rozwiązań w VAT

Wydłużenie terminu na złożenie ORD-U za 2022 r.

MF zdecydowało się „zrównać” termin na złożenie ORD-U z terminem na złożenie informacji TPR-C.

Zbliża się termin złożenia powiadomienia CBC-P

Z końcem marca upływa termin na złożenie powiadomienia CBC-P za 2022 r.

Programy dobrowolnych odejść, a zwolnienia grupowe 

Programy dobrowolnych odejść pracowniczych (PDO) cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Na czym one polegają i czy mogą być one alternatywą dla...

Federacja Rosyjska rajem podatkowym 

Jakie konsekwencje podatkowe ma umieszczenie państwa na „unijnej liście rajów podatkowych”?