Nasze serwisy tematyczne

Bezpiecznik

Już od dłuższego czasu obserwujemy trend legislacyjny, zgodnie z którym dotychczas typowe działania kontrolne i nadzorcze administracji państwowej nad działalnością przedsiębiorstw stają się obowiązkowym elementem bieżącej działalności tych przedsiębiorstw.

Oczywiście przedsiębiorstwa już dziś w konkretnych „wrażliwych” przypadkach działają według wypracowanych zasad postępowania mających na celu unikanie „błędów”. Niestety często zasady te nie mają sformalizowanej (pisemnej) dostępnej dla wszystkich pracowników formy, ale zapisaną są w doświadczeniu wybranych członków organizacji i tkwią wyłącznie w ich głowach.

W przypadku zajścia nieprawidłowości, w celu wykazania dochowania należytej staranności, z czym może wiązać się ograniczenie odpowiedzialności, kluczowe może się okazać się udowodnienie (najłatwiej bazować na dowodach pisemnych), że:

  • w organizacji istniał odpowiedni system reguł postepowania, a odpowiedzialność i funkcje były przypisane do odpowiednich członków organizacji,
  • osoby odpowiedzialne za dane działanie znały zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i postępowały zgodnie z jego zalecaniami.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880