pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Bezpiecznik

TLA Kancelaria > Specjalizacje > Bezpiecznik

Już od dłuższego czasu obserwujemy trend legislacyjny, zgodnie z którym dotychczas typowe działania kontrolne i nadzorcze administracji państwowej nad działalnością przedsiębiorstw stają się obowiązkowym elementem bieżącej działalności tych przedsiębiorstw.

Oczywiście przedsiębiorstwa już dziś w konkretnych „wrażliwych” przypadkach działają według wypracowanych zasad postępowania mających na celu unikanie „błędów”. Niestety często zasady te nie mają sformalizowanej (pisemnej) dostępnej dla wszystkich pracowników formy, ale zapisaną są w doświadczeniu wybranych członków organizacji i tkwią wyłącznie w ich głowach.

W przypadku zajścia nieprawidłowości, w celu wykazania dochowania należytej staranności, z czym może wiązać się ograniczenie odpowiedzialności, kluczowe może się okazać się udowodnienie (najłatwiej bazować na dowodach pisemnych), że:

 • w organizacji istniał odpowiedni system reguł postępowania, a odpowiedzialność i funkcje były przypisane do odpowiednich członków organizacji,
 • osoby odpowiedzialne za dane działanie znały zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i postępowały zgodnie z jego zalecaniami.

Compliance

CIT, PIT i VAT we wszystkich swoich odmianach to właściwie osobny alfabet. Nieznajomość tej mowy może prowadzić do poważnych nieporozumień. Jeśli boisz się, że zaplącze Ci się język, skorzystaj z pomocy tłumacza.

Na pamięć znamy podatkowe abecadło. Pomagamy krajowym przedsiębiorcom poprawnie rozliczać VAT i CIT, fundując im bezpieczeństwo podatkowe firmy. Podmiotom zagranicznym oferujemy kompleksową obsługę w zakresie kalkulacji VAT, rozpoczynając od rejestracji VAT wraz z pełnieniem funkcji przedstawiciela podatkowego, poprzez sporządzanie pełnych rozliczeń VAT, do reprezentowania klientów w procesie odzyskiwania VAT. Bo skoro język polski jest trudny dla obcokrajowców, to co dopiero podatki.Jeśli zajdzie taka potrzeba, pomożemy przy czynnościach kontrolnych i postępowaniach sądowych.

CIT Compliance

CIT Compliance

 • kalkulacja lub weryfikacja kalkulacji CIT, wraz z przygotowaniem zeznania rocznego
 • kompleksowe przeglądy CIT
 • opracowywanie lub weryfikacja procedur związanych z kalkulacją CIT

VAT Compliance

VAT Compliance

 • rejestracja VAT
 • analiza w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności
 • przedstawicielstwo podatkowe
 • prowadzenie rozliczeń VAT, wraz ze składaniem deklaracji podatkowych oraz JPK
 • wsparcie przy zwrotach VAT

Strategia podatkowa

Rozliczenie podatkowe największych – dostępne dla wszystkich

Obowiązek upubliczniania Strategii podatkowej ma na celu zwiększenie transparentności rozliczeń podatkowych największych podatników. Posiadanie strategii podatkowej zawierającej opis stosowanych przez podatnika procesów i procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie wpisuje się w legislacyjny trend, w którym to nie organ wyrywkowo kontroluje prawidłowość działalności podatnika, ale dokonywana jest “samokontrola” bieżąca.

Strategia podatkowa - dziś dotyczy największych jutro każdego?

Kto jest zobowiązany do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej?

Do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości (na stronie internetowej) informacji o realizowanej strategii podatkowej zobowiązani są:

 • podatnicy CIT, których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro,
 • podatkowe grupy kapitałowe.

Dobrowolne wdrożenie Strategii podatkowej - dla kogo?

Dobrowolne wdrożenie Strategii podatkowej przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów, którym zależy na właściwym funkcjonowaniu kompleksowych procedur zapewniających prawidłowe rozliczenia podatkowe.

Jak możemy pomóc?

 • Wdrażamy procedury należytej staranności we wszystkich obszarach podatkowych obejmujące przede wszystkim:- rozliczenia VAT (obejmujące transakcje krajowe, w ramach UE, związane z procedurami celnymi);
  - obowiązki TP;
  - raportowanie schematów podatkowych (MDR);
  - obowiązki płatnika WHT;
  - kontrolę limitu kosztów w CIT (art. 15e i 15c CIT),
  - działanie poza granicami RP,
  - stosowanie ulg, zwolnień i preferencji podatkowych.
 • Wspieramy w opisywaniu strategii podatkowej obejmującej przyjęte w organizacji zasady i procedury.
 • Sporządzamy informację o realizowanej strategii podatkowej.

Aktualności

Bezpiecznik prawno – podatkowy – Ceny transferowe

Ceny transferowe to nie tylko dokumentacja. Warto zidentyfikować i utrwalić procedury w organizacji dotyczące „wrażliwych” obszarów w zakresie cen transferowych.     Wiedza podatników...

Bezpiecznik prawno-podatkowy – Ochrona sygnalistów.

Od grudnia 2021r. wejdą w życie przepisy, które nałożą na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia sygnalistom należytej ochrony. Jak przygotować się do zmian? Jakie prawodawca przewiduje sankcje za niedostosowanie się...

Bezpiecznik prawno-podatkowy – transport drogowy a obowiązki załadowcy

Wysyłając towar i korzystając przy tym z profesjonalnego przewoźnika, nie można stracić czujności. Pamiętać należy o tym, aby sprawdzić m.in. zezwolenia posiadane przez przewoźnika – na podmiot dokonujący czynności...