pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Bezpiecznik

TLA Kancelaria > Specjalizacje > Bezpiecznik

Już od dłuższego czasu obserwujemy trend legislacyjny, zgodnie z którym dotychczas typowe działania kontrolne i nadzorcze administracji państwowej nad działalnością przedsiębiorstw stają się obowiązkowym elementem bieżącej działalności tych przedsiębiorstw.

Oczywiście przedsiębiorstwa już dziś w konkretnych „wrażliwych” przypadkach działają według wypracowanych zasad postępowania mających na celu unikanie „błędów”. Niestety często zasady te nie mają sformalizowanej (pisemnej) dostępnej dla wszystkich pracowników formy, ale zapisaną są w doświadczeniu wybranych członków organizacji i tkwią wyłącznie w ich głowach.

W przypadku zajścia nieprawidłowości, w celu wykazania dochowania należytej staranności, z czym może wiązać się ograniczenie odpowiedzialności, kluczowe może się okazać się udowodnienie (najłatwiej bazować na dowodach pisemnych), że:

 • w organizacji istniał odpowiedni system reguł postępowania, a odpowiedzialność i funkcje były przypisane do odpowiednich członków organizacji,
 • osoby odpowiedzialne za dane działanie znały zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i postępowały zgodnie z jego zalecaniami.
Compliance

CIT, PIT i VAT we wszystkich swoich odmianach to właściwie osobny alfabet. Nieznajomość tej mowy może prowadzić do poważnych nieporozumień. Jeśli boisz się, że zaplącze Ci się język, skorzystaj z pomocy tłumacza.

Na pamięć znamy podatkowe abecadło. Pomagamy krajowym przedsiębiorcom poprawnie rozliczać VAT i CIT, fundując im bezpieczeństwo podatkowe firmy. Podmiotom zagranicznym oferujemy kompleksową obsługę w zakresie kalkulacji VAT, rozpoczynając od rejestracji VAT wraz z pełnieniem funkcji przedstawiciela podatkowego, poprzez sporządzanie pełnych rozliczeń VAT, do reprezentowania klientów w procesie odzyskiwania VAT. Bo skoro język polski jest trudny dla obcokrajowców, to co dopiero podatki.Jeśli zajdzie taka potrzeba, pomożemy przy czynnościach kontrolnych i postępowaniach sądowych.

CIT Compliance

CIT Compliance

 • kalkulacja lub weryfikacja kalkulacji CIT, wraz z przygotowaniem zeznania rocznego
 • kompleksowe przeglądy CIT
 • opracowywanie lub weryfikacja procedur związanych z kalkulacją CIT

VAT Compliance

VAT Compliance

 • rejestracja VAT
 • analiza w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności
 • przedstawicielstwo podatkowe
 • prowadzenie rozliczeń VAT, wraz ze składaniem deklaracji podatkowych oraz JPK
 • wsparcie przy zwrotach VAT

Strategia podatkowa

Rozliczenie podatkowe największych – dostępne dla wszystkich

Obowiązek upubliczniania Strategii podatkowej ma na celu zwiększenie transparentności rozliczeń podatkowych największych podatników. Posiadanie strategii podatkowej zawierającej opis stosowanych przez podatnika procesów i procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie wpisuje się w legislacyjny trend, w którym to nie organ wyrywkowo kontroluje prawidłowość działalności podatnika, ale dokonywana jest “samokontrola” bieżąca.

Strategia podatkowa - dziś dotyczy największych jutro każdego?

Kto jest zobowiązany do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej?

Do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości (na stronie internetowej) informacji o realizowanej strategii podatkowej zobowiązani są:

 • podatnicy CIT, których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro,
 • podatkowe grupy kapitałowe.

Dobrowolne wdrożenie Strategii podatkowej - dla kogo?

Dobrowolne wdrożenie Strategii podatkowej przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów, którym zależy na właściwym funkcjonowaniu kompleksowych procedur zapewniających prawidłowe rozliczenia podatkowe.

Jak możemy pomóc?
 • Wdrażamy procedury należytej staranności we wszystkich obszarach podatkowych obejmujące przede wszystkim:- rozliczenia VAT (obejmujące transakcje krajowe, w ramach UE, związane z procedurami celnymi);
  - obowiązki TP;
  - raportowanie schematów podatkowych (MDR);
  - obowiązki płatnika WHT;
  - kontrolę limitu kosztów w CIT (art. 15e i 15c CIT),
  - działanie poza granicami RP,
  - stosowanie ulg, zwolnień i preferencji podatkowych.
 • Wspieramy w opisywaniu strategii podatkowej obejmującej przyjęte w organizacji zasady i procedury.
 • Sporządzamy informację o realizowanej strategii podatkowej.

Program współdziałania

Program współdziałania – rozmawiaj z organami podatkowymi jak z partnerem

Program współdziałania to nowa formuła relacji podatników z Administracją Skarbową, w ramach której podatnik musi spełniać pewne wewnętrzne wymogi nadzoru podatkowego, ale zyskuje szczególny status dzięki któremu może korzystać z licznych benefitów w relacjach z Administracją Skarbową. Obecnie program współdziałania dostępny jest dla największych podmiotów, a udział w nich limitowany jednak spodziewamy się, że z czasem taka forma relacji z organami podatkowymi stanie się powszechna.

Praca grupowa czterech osób przy laptopach oraz kartkach papieru

Dziś tylko dla największych

Teoretycznie program dotyczy podatników CIT, których przychód za poprzedni rok podatkowy przekroczył równowartość 50 mln EUR w praktyce Szef KAS może ograniczyć liczbę uczestników do 20 w pierwszych trzech latach funkcjonowania programu.

Jak możemy pomóc?
 • Wspieramy podatników w tworzeniu ram wewnętrznego nadzoru podatkowego poprzez:– mapowanie rzeczywistości podatkowej (identyfikacja procesów mających związek z podatkami),
  – zidentyfikowanie podejścia do kwestii podatkowych w tym podziału zadań i odpowiedzialności w ramach organizacji,
  – ocenę adekwatności, kompletności i należytej staranności w odniesieniu do przyjętych procedur,
  – modyfikację i uzupełnienie przyjętych procedur,
  – właściwe zakomunikowanie do personelu przyjętych rozwiązań,
  – weryfikację działania przyjętych procedur.
 • Przeprowadzamy niezależny audyt funkcji podatkowej, którego wykonanie rekomendujemy przed przejściem audytu wstępnego przeprowadzanego przez Szefa KAS.
Aktualności

Bezpiecznik prawno – podatkowy – Ceny transferowe

Ceny transferowe to nie tylko dokumentacja. Warto zidentyfikować i utrwalić procedury w organizacji dotyczące „wrażliwych” obszarów w zakresie cen transferowych.     Wiedza podatników...

Bezpiecznik prawno-podatkowy – Ochrona sygnalistów.

Od grudnia 2021r. wejdą w życie przepisy, które nałożą na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia sygnalistom należytej ochrony. Jak przygotować się do zmian? Jakie prawodawca przewiduje sankcje za niedostosowanie się...

Bezpiecznik prawno-podatkowy – transport drogowy a obowiązki załadowcy

Wysyłając towar i korzystając przy tym z profesjonalnego przewoźnika, nie można stracić czujności. Pamiętać należy o tym, aby sprawdzić m.in. zezwolenia posiadane przez przewoźnika – na podmiot dokonujący czynności...