pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Federacja Rosyjska rajem podatkowym 

TLA Kancelaria > MDR > Federacja Rosyjska rajem podatkowym 

14 lutego 2023 r. Rada Unii Europejskiej dodała Rosję do listy państw niechętnych współpracy do celów podatkowych (lista rajowa), a 21 lutego 2023 r. konkluzje Rady Europejskiej zostały opublikowane w Dzienniku C Unii Europejskiej (obowiązują). 

Wskazanie Rosji na powyższej liście będzie miało przede wszystkim skutki podatkowe  
w następujących obszarach: 


Raportowanie schematów podatkowych (MDR) 

Od 14 lutego 2023 r. schematem podlegającym raportowaniu będzie sytuacja w której: 

  • polski podatnik dokonuje, podlegającej zaliczeniu do KUP, płatności do podmiotu powiązanego z siedzibą w Rosji, 
  • nawet gdy w związku z płatnością nie jest osiągana korzyść podatkowa. 

Dla identyfikacji schematu bez znaczenia pozostaje także wartość płatności (raportowaniu podlegała będzie płatność 1 grosza). 


Strategia podatkowa 

Dokonywanie rozliczeń podatkowych w Rosji będzie wymagało wskazania tego w informacji  
o realizowanej strategii podatkowej, bo powinna ona obejmować między innymi: 

  • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej 

CFC 

Podatnicy powinni zweryfikować czy posiadają w Rosji „zagraniczne jednostki kontrolowane”,  
o których mowa w art. 24a ustawy o CIT. 

Ich identyfikacja może wiązać się z dodatkowym obowiązkiem podatkowym w Polsce. 


Przerzucone dochody 

Za przerzucone dochody podlegające opodatkowaniu (art. 24aa ustawy o CIT) będą uznawane automatycznie: 

  • niektóre zaliczone do KUP koszty poniesione na rzecz podmiotu powiązanego z siedzibą w Rosji, jeżeli 
  • podmiot ten nie będzie zagraniczną jednostką kontrolowaną podatnika, której przychody opodatkowane zostały w Polsce. 

Podkreślenia wymaga, że rozszerzenie „unijnej listy rajowej” nie powoduje automatycznego rozszerzenie „polskiej listy rajowej”. Możemy się jedna spodziewać, że MF dokona stosownej aktualizacji, co będzie miało wpływ na stosowanie obniżonych progów dokumentacyjnych TP: 

  • 2,5 mln PLN – w przypadku transakcji finansowej; 
  • 0,5 mln PLN – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa. 

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa