Nasze serwisy tematyczne

Działalność tzw. centrów usług wspólnych może zostać uznana za działalność regulowaną wymagającą wpisu w nowo utworzonym rejestrze

Polecane

Prawo

Działalność tzw. centrów usług wspólnych może zostać uznana za działalność regulowaną wymagającą wpisu w nowo utworzonym rejestrze

Wykonywanie działalności centrów usług wspólnych może wymagać wpisu do rejestru, a jej wykonywanie bez wpisu być zagrożone karą do 100.000 zł.

2021-10-12
Prawo Spółek

Nie ma zgody rady nadzorczej, nie ma transakcji

Spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, muszą otrzymać zgodę na zawarcie transakcji z podmiotami powiązanymi.

2019-11-28
Prawo Spółek

Obowiązek aktualizacji dokumentacji podatkowej w zakresie transakcji finansowych

Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej, Zmiany dotyczą przede wszystkim transakcji finansowych, takich jak np. pożyczki, kredyty, obligacje, gwarancje...

2018-06-12