Nasze serwisy tematyczne

Nie ma zgody rady nadzorczej, nie ma transakcji

Polecane

Prawo Spółek

Nie ma zgody rady nadzorczej, nie ma transakcji

Spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, muszą otrzymać zgodę na zawarcie transakcji z podmiotami powiązanymi.

2019-11-28
Prawo Spółek

Obowiązek aktualizacji dokumentacji podatkowej w zakresie transakcji finansowych

Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej, Zmiany dotyczą przede wszystkim transakcji finansowych, takich jak np. pożyczki, kredyty, obligacje, gwarancje...

2018-06-12