pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

MF wyjaśni, jak rozumieć ulgę na ekspansję 

TLA Kancelaria > CIT > MF wyjaśni, jak rozumieć ulgę na ekspansję 

O uldze na ekspansję pisaliśmy już tutaj. Ze względu na liczne rozbieżności i wątpliwości interpretacyjne Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje projektu objaśnień dotyczących ulgi na ekspansję.  

Kto może skorzystać z ulgi?  

Zgodnie z projektem objaśnień z ulgi nie skorzystają przedsiębiorcy: 

 • zajmujący się odsprzedażą gotowych produktów pod własną marką, 
 • wytwarzający w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa określone produkty działając na zlecenie innego podmiotu, 
 • korzystający z usług podwykonawców lub opierający proces produkcji wyłącznie na scaleniu w jeden produkt dostarczonych części składowych. 

Kto zatem może skorzystać z ulgi?  

Przedsiębiorca:  

 • wykorzystujący w procesie produkcji zakupione komponenty i surowce, które poddawane są obróbce prowadzącej do uzyskania finalnej postaci produktu, 
 • korzystający z usług podwykonawców o ile w dalszym ciągu przeważająca część produkcji odbywa w ramach jego przedsiębiorstwa. 

Warunki skorzystania z ulgi 

Warunek skorzystania z ulgi zgodnie, z którym przedsiębiorca musi zwiększyć przychody w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych w stosunku do roku poprzedzającego rok poniesienia kosztów kwalifikowanych – należy rozumieć w ten sposób, że wystarczy wzrost w którymkolwiek z tych dwóch lat. 

Niemniej MF wskazuje, że na potrzeby ulgi do kalkulacji przychodów nie można wliczać przychodów: 

 • z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności usługowej, 
 • z odsprzedaży gotowych produktów, 
 • ze sprzedaży produktów, których nie dotyczyły koszty uzyskania przychodu odliczane w ramach ulgi na ekspansję, 
 • uzyskanych z transakcji z podmiotami powiązanymi. 

Produkt 

Z projektu objaśnień możemy wyczytać, że: 

 • za produkt można uznać tylko i wyłącznie rzeczy – wartości niematerialne i prawne nie są produktem, 
 • produkt dotychczas nieoferowany – to taki który jest nowy w ujęciu rodzajowym (produktem dotychczas nieoferowanym nie będzie taki, w którym zmieniła się gramatura, skład lub opakowanie),  
 • w przypadku gdy przedsiębiorca rozpocznie samodzielną produkcję w odniesieniu do produktu wytwarzanego dotychczas przez jego partnerów handlowych, to taki produkt można uznać za dotychczas nieoferowany. 

Koszty kwalifikowane 

Co może dziwić, zgodnie z projektem objaśnień, za koszty kwalifikowane nie uznamy, przede wszystkim, wydatków poniesionych na wynagrodzenia dla pracowników w zakresie, w jakim wykonywali prace zorientowane na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów (wskazane w art. 18eb ust. 7 pkt 2-5). 

Dodatkowo projekt objaśnień przewiduje, że w przypadku, gdy koszty kwalifikowane:  

 • dotyczą zarówno produktów objętych ulgą, 
 • jak i tych, które nie są ulgą objęte (np. usługi, towary odsprzedawane),  

– to wtedy przedsiębiorca będzie musiał ustalać proporcjonalnie wartość kosztów kwalifikowanych możliwych do odliczenia w ramach ulgi. 

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa