pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Oszczędności akcyzowe dla zakładów energochłonnych 

TLA Kancelaria > Aktualności > Oszczędności akcyzowe dla zakładów energochłonnych 
Oszczędności akcyzowe dla zakładów energochłonnych

Właściwa organizacja formalno-prawna zakładu energochłonnego wykorzystującego gaz czy wyroby węglowe może przynieść oszczędności w akcyzie. 

Wolne od podatku akcyzowego jest nabycie wyrobów gazowych/węglowych: 

  • przeznaczonych do celów opałowych 
  • przez zakład energochłonny wykorzystujący te wyroby, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. 
Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe 

Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział.  

Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe 

Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział.  

Co zrobić, jeżeli ze względu na wielkość produkcji sprzedanej powyższe udziały nie są osiągane? 

Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe/węglowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako: 

  • organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,  
  • przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych,  
  • który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. 

Organy podatkowe wydają pozytywne dla podatników interpretacje, w których zgadzają się, że nawet wyodrębnienie działu zużywającego gaz ziemny czy kotłowni gazowej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ponieważ: 

  • wyodrębnienie organizacyjne – oznacza, że część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze podmiotu jako dział, wydział, oddział itp. Organizacyjny aspekt oznacza, że składniki powinny posiadać cechę zorganizowania, 
  • wyodrębnienie finansowe – oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa; nie oznacza samodzielności finansowej 
  • wyodrębnienie funkcjonalne – część przedsiębiorstwa musi obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, czyli musi posiadać potencjalna zdolność funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. 

Powyższe jest więc szansą dla podmiotów, które zużywają dużą ilość gazu lub węgla oraz mają wdrożony system prośrodowiskowy, ale jednocześnie nie są obecnie uznawane za zakład energochłonny, ze względu na zbyt wysokie przychody. 

Związana z Kancelarią TLA od 2012 r. Od 2018 roku posiada tytuł doradcy podatkowego. Absolwentka administracji oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, skończyła również kurs kandydatów na księgowego. E-mail: magdalena.jastrowicz@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa